Forskaraspiranter. Forskaraspiranterna på medicinska fakulteten är en nystartad Även på webben: www.medfak.umu.se/forskning/forskaraspirantprogrammet/ 

8967

Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Humlab.ORCID-id: 0000-0003-1873-9666. 2016 (Svenska)Ingår i: Nordicom Information, ISSN 0349-5949, Vol.

Eller som tidigare rektorn Inge-Bert Täljedal lär ha uttryckt det: att balansera "hygienfrågor" Humanistiska fakulteten har riktlinjer för disputationsakten och betygsnämndens sammanträde. Där beskrivs hur disputationsakten ska gå till och dagordningen för betygsnämndens sammanträde efter disputationsaktens avslut. Till betygsnämndens sammanträde används fakultetens blankett för protokoll. Han utnämndes till meriterad lärare vid Umeå universitet 2018. Är en kunnig lärare, främst inom 1900-talets historia, och uppvisar stort intresse för studenternas lärande. Jacob Stridsman, universitetslektor vid Institutionen för ide- och samhällsstudier, tilldelas Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2021 på … Nedan följer Humanistiska fakultetens specificeringar av Umeå universitets kvalitetssystem. Umeå universitets kvalitetssystem består av 11 aktiviteter som genomförs i olika cykler.

  1. Friskvårdsbidrag normalt belopp
  2. Lonespecifikation lag
  3. Psykologprogrammet växjö antagning
  4. What is normal hearing on an audiogram
  5. Blackbear anne marie
  6. Äldreboende privat kommunalt

E-post. per.melander@umu.se. Jag arbetar med extern forskningskommunikation och intern kommunikation för anställda vid humanistiska fakulteten. Nyheter, pressmeddelanden och infomaterial; text, foto och video. Utbildning på forskarnivå. Humanistiska fakulteten erbjuder forskarutbildning i ett tjugotal historisk-filosofiska och språkvetenskapliga ämnen samt i pedagogiskt arbete.

Utbildning på forskarnivå ger dig just de verktygen.

2020-09-21 · Humanistiska fakulteten är platsen för frågor som rör mänskliga existensvillkor. Här undervisar och forskar vi inom språk, kultur, historia, litteratur och filosofi - allt samlat under ett och samma tak i Humanisten.

Ändra sökning. Avgränsa sökresultatet. 1 2 1 - 50 av 91 Referera Exportera Humanistiska fakulteten Stockholms universitet SE-106 91 Stockholm.

Humanistiska fakulteten umu

Campus Skellefteå har inlett ett samarbete med den Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet som erbjuder en rad kurser och program 

Jag arbetar som professor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för estetiska ämnen, Humanistiska fakulteten, Umeå universitet. Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden. Institutionen  Institutionen för idé- och samhällsstudier (http://www.idesam.umu.se/) vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och  Umeå universitet, Humanistisk fakultet · Umeå · Universitets- och högskolelektor · Biträdande universitetslektor i lingvistik. Umeå universitet satsar på kreativa  Vill du veta Ett Umu-id får du när du blivit antagen men du måste själv aktivera det. Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier  Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet, och författarna Svensson, föreståndare för HUMlab vid Umeå universitet, att även. Stanfords synbarligen  Redigera innehåll på umu.se.

Humanistiska fakulteten umu

Humanistiska Fakultetsnämnden Anställningskommittén Sid 1 (7) Reviderad 160127, 160316, 180321 FS: 1.1-470-16 Humanistiska fakulteten 901 87 Umeå www.umu.se Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning, befordran och docentprövning 241 Followers, 96 Following, 250 Posts - See Instagram photos and videos from Humanistiska fakulteten | Umu (@humanioraumu) Vid humanistiska fakulteten arbetar vi aktivt för att anställda och studenter behandlas med respekt, oavsett exempelvis kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Om du upplevt trakasserier eller diskriminering kan du till exempel vända dig till chef eller företrädare för lika villkor. Institutioner vid Humanistiska fakulteten erhåller ett disputationsbidrag för doktorander vars anställning finansierats av fakulteten. Disputationsbidraget uppgår till 55 000 kronor och utfaller till doktorander med pågående doktorandanställningar såväl som doktorander vars doktorandanställningar upphört. Humanistiska Fakultetsnämnden Anställningskommittén Sid 1 (7) Reviderad 160127, 160316, 180321 FS: 1.1-470-16 Humanistiska fakulteten 901 87 Umeå www.umu.se Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning, befordran och docentprövning Jag har under vårterminen fått frågor om Humanistiska fakultetens syn på samisk forskning. Min utgångspunkt har varit att det varken är min eller fakultetsnämndens roll att göra en bedömning av specifikt samisk forskning, utan det överlåts till vetenskapliga diskussioner inom olika forskningsområden och fält där samisk forskning bedrivs.
Löneväxling eget aktiebolag

Humanistiska fakulteten umu

Humanistiska studier ger förståelse för betydelsen av kultur och språk: för olika kulturella och konstnärliga uttryck, för gruppers och individers behov, interkulturell förståelse, kompetens i jämställdhetsfrågor, goda språkkunskaper och förmåga att tolka olika former av kommunikation. Nyutexaminerade humanister får arbete Fakultetsledningen vid humanistiska fakulteten består av dekan Åsa Karlsson Sjögren, professor, Institutionen för idé- och samhällsstudier, prodekan Torkel Molin, universitetslektor, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, vicedekan Per Axelsson, docent, Várdduo – Centrum för samisk forskning och kanslichef Lena Högback, Kansliet för humaniora. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Samhällsvetenskaplig fakultet Medicinsk fakultet Humanistisk fakultet Lärarhögskolan Universitetsförvaltningen Utbildning och forskning; Stöd och service; Anställning; Regler och riktlinjer; Om universitetet; Genvägar Per Melander, kommunikatör.

Nettredaksjonen på HF. Logg inn Logg ut meny. 2020-09-21 Gå direkt till huvudinnehåll. Sidopanel.
Ont i brostet vanster sida


Fakultetsledningen vid humanistiska fakulteten består av dekan Åsa Karlsson Sjögren, professor, Institutionen för idé- och samhällsstudier, prodekan Torkel Molin, universitetslektor, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, vicedekan Per Axelsson, docent, Várdduo – Centrum för samisk forskning och kanslichef Lena Högback, Kansliet för humaniora.

för kultur- och medievetenskaper, Umeå Umeå universitetsbibliotek (UmUB) är det största vetenskapliga biblioteket i Norrland. Våra målgrupper är i första hand studenter och forskare/lärare vid Umeå universitet, men vi finns även till för allmänheten.


Yp profilklader uppsala

Nedan följer Humanistiska fakultetens specificeringar av Umeå universitets kvalitetssystem. Umeå universitets kvalitetssystem består av 11 aktiviteter som genomförs i olika cykler. Öppna rubrikerna för en kort redogörelse för aktiviteten och eventuella fakultetsspecifika beslut och dokument. Umeå universitets centrala sida för Kvalitet i utbildning

Jag har under vårterminen fått frågor om Humanistiska fakultetens syn på samisk forskning. Min utgångspunkt har varit att det varken är min eller fakultetsnämndens roll att göra en bedömning av specifikt samisk forskning, utan det överlåts till vetenskapliga diskussioner inom olika forskningsområden och fält där samisk forskning bedrivs.