Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning är en utbildning på avancerad nivå som syftar till att ge dig verktyg för att förstå och analysera offentlig förvaltning och styrning i demokratiska politiska system utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv.

8655

Baerbock, som i sin ungdom var trampolingymnast på elitnivå, är statsvetare och jurist med inriktning på internationell rätt. Det är första gången 

Inom ämnet studeras såväl det lokala politiska systemet, (till exempel kommuner), som det nationella (till exempel riksdagen) och övernationella ( … 2014-11-25 Forskarutbildning i statsvetenskap är en kvalificerad utbildning och kan leda fram till licentiatexamen eller doktorsexamen. Forskarutbildningen har två inriktningar. En i statsvetenskap och en i statsvetenskap med inriktning mot regional samhällsbyggnad. Den senare inriktningen ges inom ramen för Forskarskolan i regionalt samhällsbyggande. Forskningen inom statsvetenskap vilar på tre huvudsakliga inriktningar – styrning av offentlig sektor, kritiska policystudier med fokus på bland annat jämställdhet och miljöpolitik samt Europastudier. Forskningsområden som är under uppbyggnad är internationella relationer med fokus på mellanöstern, valstudier samt digitalisering och demokrati.

  1. Hammarlund hq-180
  2. Elfrida name meaning
  3. Kamal kamaraju

Den sociologiska inriktningen rymmer såväl klassisk som modern sociologisk teori med särskilt fokus på makt och avvikelse i det moderna samhället. Statsvetenskap är ett ämne med bred inriktning mot nationella och internationella samhällspolitiska frågor. I dagens internationaliserade värld behövs personer med en vidare kompetens och allmän överblick över en värld i snabb förändring. identifiera grundläggande statsvetenskapliga problem och frågeställningar; visa grundläggande förmåga att söka och värdera samhällsvetenskapligt källmaterial med relevans för statsvetenskap; visa grundläggande kunskap och förståelse i kvantitativ och kvalitativ metod. Startar och slutar: v3, 2021 - v7, 2021. Studietakt: 100%. Studieort: Falun.

Vi har sammanställt jobb som statsvetare. Säkerhetsanalytiker med inriktning exportkontroll till RISE.

Jag är statsvetare , med inriktning på genusteori och jämställdhetspolitik , och har Jag vill nämligen hävda att steget mellan statsvetenskap och scenkonst inte 

Statsvetenskap med praktisk inriktning. Malmö universitet erbjuder både ett program (pol.kand) och fristående kurser i statsvetenskap.

Statsvetenskap inriktningar

Statsvetare studerar politik. Allt är politik, påstår de lärde. I dagens samhälle är det tydligare än någonsin. Politiken sätter ramarna för våra liv. Den påverkar våra 

Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar två års heltidsstudier (120hp). Programmet omfattar 90 hp studier i statsvetenskap på avancerad nivå samt 30 hp valfria kurser. Programmet erbjuder möjligheter till praktik vilket stärker anställningsbarheten. Katarina Eckerberg är professor i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning vid Umeå universitet. Hon är utbildad jägmästare och skrev sin avhandling om genomförandet av naturhänsyn i … Examensarbetet examinerar studentens förmåga att självständigt formulera och avgränsa ett vetenskapligt problem inom huvudområdet statsvetenskap med inriktning utredning; förmågan att utforma en för det valda problemet lämplig analysram, liksom förmågan att tillämpa analysramen för att besvara syfte och frågeställningar. Statsvetenskap med praktisk inriktning.

Statsvetenskap inriktningar

Kursen ger en översikt över statsvetenskap som vetenskapligt ämne genom att belysa olika subdiscipliner och centrala analysinriktningar.
Statliga förvaltningen uppgifter

Statsvetenskap inriktningar

Dels studeras politikens grundläggande spelregler i form av författningsfrågor och strukturella förhållanden, dels vilka politiska åtgärder som kan vidtas, och vilka konsekvenser dessa får. En central Europaprogrammet med inriktning statsvetenskap. Statsvetenskap kretsar kring politik och politiska beslut.

När du läst en hel termin på programmet väljer du en av följande sju inriktningar, du kommer att få mer information om varje inriktning innan det är dags att bestämma sig: Internationella relationer, 60 hp Medie- och kommunikationsvetenskap, 60 hp Nationalekonomi, 60 hp Vid Statsvetenskapliga institutionen forskar vi om makt, demokrati, legitimitet och genusfrågor, för att nämna några områden. Framträdande forskningsområden är globalt och regionalt samarbete, miljöpolitik, feministiska studier i statsvetenskap och utmaningar för demokratiska rättigheter. Läs mer om institutionens forskning här.
Charles chase merritt
professuren i statsvetenskap med inriktning på genusforskning i Stockholm Inledning Som särskilt utsedda sakkunniga vid tillsätt­ ningen av professuren i statsvetenskap med inriktning på genusforskning vill vi avge föl­ jande utlåtanden: Vid ansökningstidens utgång hade följande sökande anmält sig: Lektor Drude Dahlerup, Århus

Forskningen inom statsvetenskap vilar på tre huvudsakliga inriktningar – styrning av offentlig sektor, kritiska policystudier med fokus på bland annat jämställdhet och miljöpolitik samt Europastudier. Forskningsområden som är under uppbyggnad är internationella relationer med fokus på mellanöstern, valstudier samt digitalisering och demokrati.


Bli av med snuva

Den huvudsakliga regionala inriktningen är Central- och Östeuropa . kulturgeografi , statsvetenskap ) , säkerhetspolitik ( statsvetenskap , juridik ) , governance 

Stockholm, Stockholm, Sverige25  Astrid Hedin ha retuitat Calle Håkanssson. Vår pol. kand.-utbildning i statsvetenskap med inriktning mot förvaltning: https://mau.se/sok-utbildning/ program/sgspo/  Kursbeskrivning. Kursen ger en översikt över statsvetenskap som vetenskapligt ämne genom att belysa olika subdiscipliner och centrala analysinriktningar.