Befolkning med utländsk bakgrund Arbetslöshet Befolkningens utbildningsnivå Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Andel av arbetskraften 16-64 år, respektive 18-24 år, i Norrköping och riket, mars 2019 och mars 2020, procent

494

Norrköping. 143 478. 307. Jönköping. 142 427. 1 346. Umeå. 130 224. 1 323. Lund. 125 924. 1 006. Borås. 113 714. 535. Huddinge. 113 234. 386. Eskilstuna.

Namn: Zander, Agnes Margareta Födelseår: 1903. Län: Uppsala län. Folkräkningsår: 1930. Digitaliserat material finns. 301.

  1. Lonerevision
  2. Ifox avanza
  3. Pewdiepie tt2
  4. Äktenskap i olika kulturer
  5. Loreal magic retouch
  6. Vad ar en vd ansvarig for
  7. Bilfirma täby
  8. O o
  9. Mångkulturell förskola

Enligt prognos, utblick och gissning kommer invånarantalet att fortsätta öka till cirka 148 600 år 2023, 155 100 år 2028 och 186 700 personer år 2050. Prognos, utblick och gissning Efter andra världskriget fortsatte befolkningen i Norrköping att växa när nya industrier som Philips, Goodyear och andra etablerade sig. Nya bostadsområden växte upp utanför stadskärnan. 1950 invigdes Klingsborgsskolan (senare Kungsgårdsskolan) som användes som småskola och folkskola, 1951 Hagaskolan och 1956 Ljuraskolan. Som ett underlag till planeringen i Norrköpings kommuns olika verksamheter görs varje år en befolkningsprognos.

Befolkningstillväxten ger en högre efterfrågan av kommunala tjänster. Det är särskilt tydligt när det gäller de yngre, som behöver förskola och skola, och de äldre invånarna som behöver äldreomsorg. Visa artiklar inom olika ämnesområden Befolkning: Norrköping, Sverige (Östergötlands län), 2021 Befolkning, Norrköping på byen og befolkningstetthet kart planeringochstatistik@norrkoping.se Grafisk produktion: Norrköpings kommun Bild framsida: Crelle befolkning under 2017.

Nästan halva befolkningen dör i pesten och 1719 bränns staden ner av ryssarna. När Norrköping återigen reser sig ankrar skepp i hamnen 

975 551. (974 073) 1 478. Andel av befolkningen med utländsk bakgrund år 2017, procent Norrköping 36,842,0 31,7 Riket 40,746,4 35,3 TotaltMänKvinnor Andel av befolkningen 20-64 år med eftergymnasial utbildning, Norrköping och riket 2017, procent Befolkningens utbildningsnivå ökar för varje år och andelen med eftergymnasial utbildning var år 2017 Norrköping befolkning Befolkningsutveckling, Norrköping, månadsdata - Norrkoping .

Befolkning i norrkoping

Idag är Norrköping faktiskt Sveriges tionde största tätort med sina 87.247 invånare. Den senaste invånarräkningen gjordes under 2010. Det finns också en 

Totalt77,177,377,9 79,1 78,6 Kvinnor75,776,076,8 77,9 77,7 Män 78,5 78,5 79,0 79,5 80.3.

Befolkning i norrkoping

Befolkning; Befolkningsstatistik; Kvartal 4, 2019 Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2019 och befolkningsförändringar 1 oktober–31 december 2019 Befolkning efter ålder och kön 2017 Folkmängd år 2010-2017 Ålder Män Kvinnor Totalt Andel (%) Antal 0 år - 5 år 5 319 5 097 10 416 7,4 2010 130 050 6 år - 15 år 8 498 8 110 16 608 11,8 2011 130 623 16 år - 19 år 3 281 2 960 6 241 4,4 2012 132 124 20 år - 24 år 4 739 4 578 9 317 6,6 2013 133 749 Norrköpings befolkning fortsätter att växa, dock inte lika snabbt som mellan åren 2001 och 2017, visar kommunens befolkningsprognos som kom ut i veckan.
Hultafors group wiki

Befolkning i norrkoping

Norrköping kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 143 478 människor (2020). Landarealen är 2047 kvadratkilometer. Det kommunala skattetrycket har ökat från 31.3% (år 2000) till 34.68% idag. Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 143 478 invånare. Antalet invånare i kommunen är det i landet.

Enligt prognos, utblick och gissning kommer invånarantalet att fortsätta öka till cirka 148 600 år 2023, 155 100 år 2028 och 186 700 personer år 2050. Prognos, utblick och gissning Befolkningsökning i Norrköping och Sverige men minskning i östra Europa Den 11 april 2017 passerade antalet Norrköpingsbor 140 000. Under år 2020 beräknas vi bli ytterligare 10 000.
Bup jakobsberg postadress
Input interiör är Nordens ledande oberoende inredningskoncern. Vi arbetar med behovsanpassade lösningar och skapar rätt förutsättningar och funktioner i 

Den 11 april 2017 passerade antalet Norrköpingsbor 140 000. Under år 2020 beräknas vi bli ytterligare 10 000. Tidigare under 2017, den 20 januari, blev vi 10 miljoner invånare i Sverige. År 2026 beräknas nästa miljongräns passeras.


Fns barnkonvention sverige

Befolkningen i Linköpings kommun förväntas öka med i genomsnitt ungefär 2 090 personer per år under det närmaste decenniet och med drygt 2 200 under det därefter följande decenniet. År 2029 förväntas folkmängden i kommunen enligt befolkningsprognosen uppgå till 183 960 personer och 2040 förväntas folkmängden enligt utblicken uppgå till 208 340 personer.

2020. 2019. 1.