Se hela listan på riksdagen.se

4480

LSS på lättläst svenska får inte återförsäljas utan upphovsmännens godkännande. LSS på lättläst svenska får ej förändras så att det inte framgår vem som är upphovsman. Frågor om LSS på lättläst svenska Centrum för lättläst telefon 08-640 70 90 Box 4035 telefax 08-642 76 00 102 61 Stockholm epost info@llstiftelsen.se

Du har alltid möjlighet att klaga på ett beslut som säger att du inte kan få det som du ansökt om. Detta kallas att överklaga. Tycker du det är svårt att överklaga pratar du med din LSS-handläggare så får du hjälp. Detta är en lättläst beskrivning av LSS. Presentation av Allmän kommentar 1 om artikel 12 Likhet inför lagen - Lättläst .

  1. Selma sunne
  2. Villans tandvard

Den innehåller regler om när en arbetsgivare måste förhandla med anställda,  Förhandling vid uppsägning på grund av arbetsbrist är ett exempel på MBL-förhandling där arbetsgivaren är skyldig att förhandla med facket, se Lagen om  MBL-förhandling eller samverkansavtal I den bifogade filen får du en en lättläst redogörelse med enkla och handfasta tips om vad du ska tänka på för att nå ditt mål när du Avtal och lagar för dig som är förtroendevald. Lagen reglerar även ett förbud mot missgynnande av föräldralediga. En arbetstagare har som förälder rätt till ledighet från sin anställning enligt denna lag. Arbetsmiljölagen (AML). I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i  Finns alla myndigheter som ger ut föreskrifter med i lagrummet.se? Finns alla författningar med i MBL = Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet ”Arbetsrätt i praktik” är ganska lättläst men väldigt koncentrerad. Vill man fördjupa sig i LAS, MBL, Diskrimineringslagen och andra lagar om  Medbestämmandelagen, MBL, handlar om de anställdas rätt till medinflytande på arbetsplatsen.

Den innehåller regler om när en arbetsgivare måste förhandla med anställda,  Förhandling vid uppsägning på grund av arbetsbrist är ett exempel på MBL-förhandling där arbetsgivaren är skyldig att förhandla med facket, se Lagen om  MBL-förhandling eller samverkansavtal I den bifogade filen får du en en lättläst redogörelse med enkla och handfasta tips om vad du ska tänka på för att nå ditt mål när du Avtal och lagar för dig som är förtroendevald.

Lagen reglerar även ett förbud mot missgynnande av föräldralediga. En arbetstagare har som förälder rätt till ledighet från sin anställning enligt denna lag .

och inte kunde bestämma över sina egna liv och . över det stöd de behövde. De lagar som fanns räckte inte. LASS, Lagen om rätt till personlig assistent kom samtidigt.

Mbl lagen lättläst

De förpliktelser i lagen om laddningspunkter och automation som gäller nya Ett av våra tidigare valteman om lättläst information intresserade många. Men det 

Det innebär att om arbetsgivaren har kollektivavtal, har de fackliga organisationerna rätt till information om verksamheten. Medbestämmandelagen, MBL, innehåller bland annat regler om när arbetsgivaren måste förhandla med representanter för de anställda och vad som gäller om det blir konflikt.

Mbl lagen lättläst

Lättläst om adhd hos barn och ungdomar Sällan sedda – Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning – lättläst Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS – lättläst MBL är en ramlag, vilket innebär att hur medbestämmandet rent konkret ska gå till får ske genom att ett medbestämmandeavtal skrivs mellan parterna (oftast ingående i kollektivavtalet). De viktigaste delarna i lagen är: föreningsrätt för både arbetstagare och arbetsgivare; rätt till medbestämmandeförhandlingar; information och insyn Entreprenadförhandlingar och facklig vetorätt, 38-39 §§ MBL. Arbetsgivaren har en särskild form av primär förhandlingsskyldighet enligt 38 § MBL innan beslut fattas om att anlita någon som inte är anställd hos arbetsgivaren.
Elisabeth lindberg uppvidinge

Mbl lagen lättläst

De viktigaste lagarna är hälso- och sjukvårds-lagen, patient-lagen och tandvårds-lagen.

LASS, Lagen om rätt till personlig assistent kom samtidigt. Staten har betalat en del av den, kommunerna en del. Lagar som styr vården - svenska lättläst Innehållet gäller Västerbotten. All vårdpersonal måste följa det som står i de lagar som styr vården i Sverige.
Humankapitalteorin becker


Lagens regler om medbestämmandeförhandlingar finns i 11-14 §§ i MBL och gäller i första hand för parter som är bundna av samma kollektivavtal . Skriv förhandlingsprotokoll. När förhandlingen är genomförd rekommenderar vi att den protokollförs. Protokollet blir en minnesanteckning över vad som avhandlats vid förhandlingen.

Förtroendemannalagen förutsätter att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen, att du är vald enligt föreningens stadgar och att detta anmälts skriftligen till arbetsgivaren. Om du får ett nej förklaras detta med vad som står i LSS-lagen.


Sambo sarkullbarn

Lättläst om adhd hos barn och ungdomar Sällan sedda – Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning – lättläst Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS – lättläst

och den kom till för att personer med funktionsnedsättningar . hade sämre liv än andra . och inte kunde bestämma över sina egna liv och . över det stöd de behövde. De lagar som fanns räckte inte.