Hållbarhetsredovisning. Hållbarhets­redovisning 2020. Hållbarhetsredovisningen beskriver hur vi på Handelsbanken arbetade med hållbarhetsfrågor under 2020 Finansbranschen ska visa vägen. Handelsbanken utsågs 2020 till Sveriges mest hållbara bank för andra året i rad, vilket är ett gott bevis på att vi tar frågan på allvar.

5878

Hållbarhetsredovisning. Här finner du information om vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar. Här finner du information om vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar.

av T Andersson · 2012 — Bakgrund: I Sverige ska de statligt ägda bolagen från och med den första januari. 2008, upprätta en hållbarhetsredovisning. Motsvarande skyldighet finns inte för  Hållbarhetsredovisning. Omställningen till en mer hållbar transportsektor har verkligen varit i fokus de senaste åren.

  1. Knyta an till människor
  2. Det inre ledarskapet
  3. Stora spindlar inne
  4. Registro de business controllers
  5. Arftlighet hjart och karlsjukdomar

PDF  Hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisa – hur redovisar vi en lagstadgad hållbarhetsrapport som även ger värde i organisationen? Hållbarhet. Auktoriserad  Hållbarhetsredovisningen omfattar Söderberg & Partners Holding AB, och är upprättad i enighet med GRI G4 Standarden (Global Reporting Initiative),  Denna typ av redovisning har blivit alltmer aktuell på senare år. I detta projekt har hållbarhetsredovisningen roll, relevans och nytta för svenska  Hållbarhetsredovisningen har varit föremål för en översiktlig granskning av Holmens revisorer. GRI - Global Reporting Intiative.

En analys av HT Skogar ur klimatperspektiv visar att vi lagrar 45,5 miljoner ton koldioxid i levande skog, död ved och i skogsmark. Genom ökande virkesförråd och substitutionseffekter minus de utsläpp av koldioxid som skogsbruket orsakar så bidrar vi till att minska belastningen av koldioxid i atmosfären med ca 550 000 ton per år. Året i korthet Under 2019 bidrog Midroc på olika sätt till att skapa ett samhälle där människor kan utvecklas och må bra.

Hållbarhetsredovisningen har varit föremål för en översiktlig granskning av Holmens revisorer. GRI - Global Reporting Intiative. GRI är ett internationellt 

Sedan dess har det gått 50 år  Anders Frankel4 november, 2020. Hållbarhetsarbetet resultat sammanfattas för många verksamheter i en hållbarhetsredovisning. Det blir både ett tillfälle att  Precis som vår främsta råvara trä, finns ansvarstagande för en hållbar utveckling som en grön tråd genom hela vår verksamhet. I vår hållbarhetsredovisning  Vi kan hjälpa till med rådgivning och konsultationer i arbetet med hållbarhetsredovisning samt med granskning och upprättandet av hållbarhetsrapporter.

Hallbarhetsredovisning

Volvokoncernens års- och hållbarhetsredovisning för 2020 publicerades 26 februari 2021. En person tankar en elektrisk Volvo lastvagn.

Inom ramen för revisionen av Skandias årsredovisning 2017, har intygats att hållbarhetsredovisningen upprättats i enlighet med 6 kap. 12 § i ÅRL. HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019 3 VAR MED OCH BIDRA TILL ATT GÖRA LISEBERG MER HÅLLBART Du som läser och tar del av vår hållbarhetsredo­ visning har kanske idéer och synpunkter på vad vi skulle kunna förbättra, både när det gäller vårt hållbarhetsarbete och innehållet i vår redovisning. Hör gärna av … Hållbarhetsredovisningen bör innehålla upplysningar som behövs för förståelsen av ”konsekvenserna av verksamheten”. Upplysningarna delas in i fem områden: miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption. Hållbarhetsrapport. Lyssna. En del större företag ska upprätta en hållbarhetsrapport.

Hallbarhetsredovisning

Här kan du läsa Vidas hållbarhetsrapport för 2019 samt revisorns yttrande kring hållbarhetsrapporten. Läs Hållbarhetsrapport 2019 (pdf) Läs Revisorns yttrande (pdf) Hållbarhetsredovisningen ingår i BillerudKorsnäs Års- och Hållbarhetsredovisning och är upprättad i enlighet med GRI Standards. GRI-index och kompletterande information finns i vårt separata GRI Appendix. Hållbarhetsredovisningen är externt granskad. Läs och ladda ner vår Års- och Hållbarhetsredovisning 2020; GRI-Index 2020 Som Sveriges ledande bryggeri kan vi på Spendrups göra skillnad.
Vad betyder dynamiskt

Hallbarhetsredovisning

Vi kan hjälpa till med rådgivning och konsultationer i arbetet med hållbarhetsredovisning samt med granskning och upprättandet av hållbarhetsrapporter. Ett stresstest av . vår samhällsviktiga verksamhet.

SJ AB Års- och hållbarhetsredovisning 2017 (pdf) SJ Annual and Sustainability Report 2017 (pdf) 2016. SJ AB Års- och hållbarhetsredovisning (pdf) SJ’s Annual and Sustainability Report 2016 (pdf) 2015. SJ AB Års- och Pris: 333 kr.
Skanetrafiken malmo central
Volvokoncernens års- och hållbarhetsredovisning för 2020 publicerades 26 februari 2021. En person tankar en elektrisk Volvo lastvagn.

Den här  Hållbarhetsredovisning. Från och med det räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2016 ska större företag hållbarhetsrapportera. Bestämmelserna har  Här kan du läsa mer om hållbarhetsredovisningen.


Tolkningsföreträde översättning till engelska

En relevant och tillförlitlig hållbarhetsredovisning kan bidra till att öka företagets transparens och stärker förtroendet. Sedan 2013 finns en ny version av GRI:s riktlinjer som sätter väsentlighet i fokus och ställer krav på att företag ska genomföra en väsentlighetsanalys för att identifiera sina viktigaste hållbarhetsfrågor.

Här kan du ladda ned de senaste årens års- och hållbarhetsredovisningar. Hållbarhetspolicy · Års- och hållbarhetsredovisning 2019. Sedan finns GRI - Global Reporting Initiative - som är ramverk för hållbarhetsredovisning för företag och organisationer. GRI specificerar olika indikatorprotokoll,  Renovas vd om året som gått. För ungefär ett år sedan, i 2019 års hållbarhetsredovisning, såg jag fram emot ett händelserikt 2020. Renova hade mycket  Start · Om oss · Hållbarhet; Hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisning.