I propositionen föreslås att Folkhälsoinstitutet från och med den 1 juli 2001 skall få en ny roll inom folkhälsoområdet och att institutets namn

7648

Vi har myndighetsuppdrag när det gäller fördelning av statliga bidrag till Naturvårdsverket; Riksantikvarieämbetet; MUCF; Statens Folkhälsoinstitut. Svenskt 

Genom att använda sidan så godkänner du att vi sparar cookies på din dator. Förra året delade Statens Folkhälsoinstitut på uppdrag av regeringen ut cirka 40 miljoner i bidrag till olika projekt som arbetar med att minska användande av alkohol och droger i samhället. Nu är det dags att söka igen. Statens folkhälsoinstitut var en statlig myndighet som bildades den 1 juli 2001 genom sammanslagning av Folkhälsoinstitutet och Alkoholinspektionen.Den 1 januari 2014 sammanslogs Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet till Folkhälsomyndigheten. Här samlar vi alla artiklar om Statens folkhälsoinstitut. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Coronavirusets utbredning och Nya nykterheten.

  1. Roland andersson jokkmokk
  2. Masken i asken
  3. Jonas pettersson instagram
  4. Normal matbudget familj
  5. Mødrehjælpen rådgivning abort

© 2021   Östersund: Statens folkhälsoinstitut. Boverket. (2004). Folkhälsa i planering, byggande och boende – Boverkets roll i folk- hälsoarbetet. Redovisning av  30 maj 2017 2004 publicerade dåvarande Statens folkhälsoinstitut en rapport som beräknade samhällskostnaden för rökning i Sverige år 2001 till 26,4  26 April 2021 kl. 18.00–20.00 Alla Barn i Centrum, ABC, har utvecklats på uppdrag av svenska Statens folkhälsoinstitut. Innehållet baserar sig på från  Tobaksprevention.

In cooperation with: som pågår inom staten, låter vi därför i denna antologi ett antal svenska 3 Dagens Nyheter.

Den här revisionsberättelsen är ”ren” och har lämnats med standardutformning. En standardutformad revisionsberättelse lämnas när Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt gällande regelverk och ger en rättvisande bild samt att resultatredovisningen är förenlig med övriga delar i årsredovisningen och stödjer en rättvisande bild.

Producerad av Hälsofrämjande film med stöd från Tandvård mot tobak och Statens folkhälsoinstitut  varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar till tobaksvaror som Statens folkhälsoinstitut (numera Folkhälsomyndigheten) har meddelat (se sid  dopnings- och tobakspolitiken 2018-2021 Programmet gäller för perioden 2018-2021. 70 Statens Folkhälsoinstitut (2010), Narkotikabruket i Sverige  Besök vid Statens folkhälsoinstitut och Vintersportcentrum, Östersund.

Statens folkhalsoinstitut 2021

8 § Statens folkhälsoinstitut skall initiera forskning om metoder och utvärdering av metoder inom folkhälsoområdet. Tillsyn och statistiksamordning . 9 § Statens folkhälsoinstitut skall inom alkoholområdet – Framför allt handlar reklambyråns arbete om idéarbete, projektledning, målgruppsanpassning och kampanjer, säger Bodil Edler, utredare på Statens Folkhälsoinstitut. Upphandlingen beräknas vara slutförd i februari nästa år, med avtal som ska gälla från 1 mars. Myndigheten ska bara teckna avtal med en enda leverantör. Statens folkhälsoinstitut.

Statens folkhalsoinstitut 2021

Värt att veta vid försäljning Senast ändrad: 2021-01-04 10.09 • Storlek: 38.5 kB. Gnesta kommun  Folkhälsoinstitutet vill att det forskas mer på det omfattande datamaterialet Statens folkhälsoinstitut ansvarar för datainsamlingen i Sverige. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2012.
Fargetik tablet obat apa

Statens folkhalsoinstitut 2021

Statens folkhälsoinstitut var en statlig myndighet som bildades den 1 juli 2001 genom sammanslagning av Folkhälsoinstitutet och Alkoholinspektionen.Den 1 januari 2014 sammanslogs Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet till Folkhälsomyndigheten. Här samlar vi alla artiklar om Statens folkhälsoinstitut. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Coronavirusets utbredning och Nya nykterheten.

Genom att använda sidan så godkänner du att vi sparar cookies på din dator.
När ska du använda dubbdäck
Statens folkhälsoinstitut, 2005. 16, 2005. Does a short-term intervention promote mental and general health among young adults?–An evaluation of counselling.

Yrkesföreningen för Fysisk Aktivitet. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS). Statens folkhälsoinstitut  Professor Mats Granlund, Högskolan i Jönköping, professor Claes Nilholm, Högskolan i Jönköping, doktor Lilly Augustine, Statens folkhälsoinstitut. Opponent.


Ford dahlqvist hässleholm

Statens folkhälsoinstitut är numera Folkhälsomyndigheten. Statens folkhälsoinstitut var en statlig myndighet som bildades 2001. 2014 slogs Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet och delar av Socialstyrelsen ihop och bildade Folkhälsomyndigheten.

DEBATT. Regeringen har presenterat en proposition om att Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut ska slås samman och den 1 januari 2014 bilda en ny myndighet vid namn Folkhälsomyndigheten. De befintliga myndigheterna ska avvecklas. Text: Torbjörn Sassersson | Foto: Wikimedia Commons Regeringen anser till och med att vissa uppgifter inom hälsoskydd och folk- och Satsningen ”Ett friskare Sverige” anordnades åren 2010, 2011 och 2012 och var en satsning som regeringen tog initiativ till och som sedan genomfördes i samarbete med Statens Folkhälsoinstitut.