Gunnar Samuelsson SBL (Society of Biblical Literature) Annual Meeting. 17-21 November 2018, Denver, CO, USA - 2018-01-01

8340

Som doktorand är du en del av kollegiet och välkommen på allt som anställda blir inbjudna till. Som del av kollegiet hittar du intern information på Medarbetarportalen. Din handledare: Handledarens övergripande uppgift är att planera och leda arbetet så att examensmålen uppnås och tillsammans med dig planera in kurser och andra aktiviteter så att avhandlingsarbetet följer den

Med en examen härifrån gör du skillnad i människors liv. Vi är öppna för samarbeten som hjälper oss att se nya +46 31-786 41 84, lena.eriksson@theorysc.gu.se Frågor om avhandlingsämnen kan ställas till Eleni Gregoromichelaki, Professor i lingvistik, +46 31-786 52 33, eleni.gregoromichelaki@gu.se Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Jennifer Stråle, personaladministratör, jennifer.strale@gu.se Fackliga organisationer Doktorand – svara på undersökning från Göteborgs universitets doktorandkommitté (GUDK) om hur pandemin påverkat dig 6 april, 2021 Kommentera Göteborgs universitets doktorandkommitté (GUDK) genomför nu en undersökning om hur forskarstuderande vid lärosätet påverkats av pandemin. Samtliga doktorander som är antagna till utbildning på forskarnivå med en anställning som doktorand ska, i enlighet med Doktorandreglerna, delta i den obligatoriska introduktionsdagen för doktorander. Dagen är även öppen för doktorander som inte har en anställning som doktorand. Information och anmälan till introduktionsdagen Medarbetarportalen samlar aktuell information, verktyg och service för medarbetare på Göteborgs universitet. Doktoranden ansvarar själv för att anmäla sig till introduktionen.

  1. Chef svenska kraftnät
  2. Hur många procent tar mäklare
  3. Luseta reviews

Som del av kollegiet hittar du intern information på Medarbetarportalen. Din handledare: Handledarens övergripande uppgift är att planera och leda arbetet så att examensmålen uppnås och tillsammans med dig planera in kurser och andra Vår forskarutbildning Välkommen till institutionen för medicins sidor om forskarutbildning! Här hittar du information om hur du ansöker om att bli doktorand och viktig information till befintliga doktorander. Göteborgs universitet erbjuder ett brett utbud av kurser inom forskarutbildning. Du som är doktorand vid Göteborgs universitet, eller vid ett annat lärosäte, kan söka kurser via universitetets ansökningsportal för kurser på forskarnivå. Medarbetare: Post-dok Nurun Nahar (GU), Doktorand Malin Olofsson (GU), Doktorand Isabell Klawonn (SU), Doktorand Jennie Svedén (SU), Forskningsassistent Björn Andersson, Prof. Peter Tiselius (GU), Dr. Niculina Musat UFZ-Leipzig), Dr. Gaute Lavik och Prof.

Utbildning på forskarnivå ger dig fördjupade kunskaper inom ett vetenskapligt ämnesområde. Forskarutbildningen i Sverige är helt kostnadsfri. Här hittar du de lediga anställningar som finns på Göteborgs universitet.

Gunnar Samuelsson SBL (Society of Biblical Literature) Annual Meeting. 17-21 November 2018, Denver, CO, USA - 2018-01-01

Besök istället https://medarbetarportalen.gu.se/anstallning Vid en krissituation; Vid akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00) 112. Vid allvarlig händelse, ring universitetets larmnummer 018‑471 25 00.

Gu medarbetarportalen doktorand

Du som är forskare eller doktorand kan kontakta oss för att boka tid för sökhandledning med en bibliotekarie. Vi hjälper dig som vill lära dig mer om informationssökning och dig som vill göra mer komplicerade sökningar eller systematiska litteraturöversikter.

För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem.

Gu medarbetarportalen doktorand

This page in English varav 7 professorer, 80 doktorander samt 140 anknutna forskare. 2021-04-21 · Välkommen till en av Europas ledande statsvetenskapliga institutioner! Här bedrivs forskning och undervisning i statsvetenskap, Europakunskap och samhällsstyrning i ett globalt perspektiv. Vi är en modern och öppen institution som står i centrum för både forskning och debatt - vår målsättning är att bidra till en bättre förståelse av samhället och att möta dess utmaningar med Doktorander räknas inte som anknutna utan är antagna doktorander och därmed behöver de inte fylla i en anknytningsblankett. Det går bra att bifoga ett antagningsbesked eller likvärdig som är godkänt av administrationen på institutionen. Viktigt inför skapande av doktorand i UBW anknutna systemet.
Vad betyder ketoner

Gu medarbetarportalen doktorand

Doktorander - CESAR, Ingår som en del av Sociologiska institutionen, Uppsala universitet 06 maj, 13.15 Seminarium: Att hantera svåra och känsliga ämnen i undervisningen Känsliga ämnen kan beröra många olika frågor; religion, etnicitet, genus och sexualitet, etik och normer eller andra områden. Kurserna på forskarnivå vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci är öppna för registrerade doktorander vid samtliga universitet och högskolor. Anmälan görs direkt i kurskatalogen genom att välja aktuell kurs och fylla i ansökningsformuläret. Kurser som är öppna för anmälan är markerade med en grön punkt. Medarbetarportalen är en webbplats för intern information och tjänster, för alla universitetets medarbetare.

För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. I ansökan kan du behöva svara på eventuella frågor samt bifoga efterfrågade bilagor.
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket m.m
Anmälan öppen: Ny som chef på KI. Utbildningen är till för dig som är ny på KI med delegerat chefsansvar. Under åtta teman får du, tillsammans med chefskollegor från både akademin och förvaltningen, djupare kunskap om organisationen och dess kontext.

Med en examen härifrån gör du skillnad i människors liv. Vi är öppna för samarbeten som hjälper oss att se nya Jobba hos oss Alla våra lediga jobb söker du digitalt i universitetets sökandeportal, ReachMee. Där hittar du bland annat anställningar som lärare, forskare, doktorand, tekniker och administratör. Här hittar du de lediga anställningar som finns på Göteborgs universitet.


English grammar at

2021-04-21 · Välkommen till en av Europas ledande statsvetenskapliga institutioner! Här bedrivs forskning och undervisning i statsvetenskap, Europakunskap och samhällsstyrning i ett globalt perspektiv. Vi är en modern och öppen institution som står i centrum för både forskning och debatt - vår målsättning är att bidra till en bättre förståelse av samhället och att möta dess utmaningar med

2021-04-22 · Välkommen till en av Europas ledande statsvetenskapliga institutioner! Här bedrivs forskning och undervisning i statsvetenskap, Europakunskap och samhällsstyrning i ett globalt perspektiv. Vi är en modern och öppen institution som står i centrum för både forskning och debatt - vår målsättning är att bidra till en bättre förståelse av samhället och att möta dess utmaningar med Kontakta oss via e-post: driftinfo@gu.se där du anger namn, mobilnummer och tillhörande x-konto respektive gus-konto. Avregistrera dig genom att skicka ett meddelande till driftinfo@gu.se Prenumerera på e-post vid incidenter: Du kan få information via din e-post vid planerade driftstopp och vissa icke e-postrelaterade incidenter. Du som är forskare eller doktorand kan kontakta oss för att boka tid för sökhandledning med en bibliotekarie. Vi hjälper dig som vill lära dig mer om informationssökning och dig som vill göra mer komplicerade sökningar eller systematiska litteraturöversikter. Välkommen till ett informationstillfälle om utbildning på forskarnivå!