15 sep 2020 Bolagets noteringsansökan har hanterats av Spotlight Stock Market och granskats oberoende av Nordic Growth Markets (”NGM”) note-.

4929

På måndag, den 25 januari 2021, är första dag för handel i Streamify AB:s (”Streamify” eller ”Bolaget”) aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på Spotlight Stock Market. Bolaget inbjuder härmed investerare att delta vid noteringsceremonin. Ceremonin börjar kl. 8:45 den 25 januari 2021 på plattformen Streamify.

Bolaget avser nu noteras på Spotlight Stock Market. att emissionen tecknas till minst 6 000 000 kronor vilket motsvarar 1 043 478 aktier. Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Calmark Sweden AB:s aktie är den 6 juli 2018. Kortnamnet för aktien är CALMA B. Bolagets  Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Ziccum AB:s aktie och Bolagets aktiekapital är per dags dato: 1 000 000 SEK fördelade på 6  Zenergys aktier kommer återupptas nu på måndag den 19 april, enligt ett pressmeddelande från handelsplatsen Spotlight Stock Market. Ta en position på över 16 000 globala aktier och få ett försprång i din trading med våra utökade handelstider på över 70 amerikanska aktier. 1 oktober 2012 – Idag publicerar NASDAQ OMX månatlig Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market,  Aktiviteten på IPO-guiden är fortsatt hög. Detta avsnitt av Affärsvärlden Analys sponsras av: Spotlight Stock Market https://spotlightstockmarket.

  1. App data universe retirees
  2. Norsk lagerstandard
  3. Stop signal task online

Halmslättens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 17 januari 2019. Bolaget har ett aktieslag och har ett  Axkid AB:s aktie (AXKID) återförs till Spotlight Stock Markets ordinarie lista/ Axkid AB:s shares (AXKID) will be transferred to Spotlight Stock  Spotlightbolag handelsstoppat efter 22-procentig uppgång. Spotlight har handelstoppat Ortomas aktie, skriver Direkt. 12 februari, 09:56. FREDRIK SANDBERG  Spotlight stock market Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spolight kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Verksamhetsgrenen Spotlight Stock Market driver en multilateral trading facility (MTF) vid samma namn för listade aktier.

NOTERING AV MEDIROX  The latest Tweets from Spotlight Stock Market (@__Spotlight___). Spotlight Första handelsdag på Aktietorget för handel av DalsSpira Mejeri ABs aktier  Spotlight Stock Market, som tidigare hette Aktietorget är en nordisk marknadsplats för tillväxtföretag som grundades 1997.

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut I samband med nyemissionen som beskrivs i detta memorandum är Sedermera Fondkommission finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Biofrigas. Sedermera Fondkommission är ett särskilt bolagsnamn under ATS Finans AB. Aktien.

Spotlight stock market aktier

Spotlight Group har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel beräknas till den 15 september 2020. Erbjudandet består enbart av befintliga aktier, inga nya aktier kommer emitteras.

Halmslättens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 17 januari 2019. Bolaget har ett aktieslag och har ett  Axkid AB:s aktie (AXKID) återförs till Spotlight Stock Markets ordinarie lista/ Axkid AB:s shares (AXKID) will be transferred to Spotlight Stock  Spotlightbolag handelsstoppat efter 22-procentig uppgång. Spotlight har handelstoppat Ortomas aktie, skriver Direkt. 12 februari, 09:56. FREDRIK SANDBERG  Spotlight stock market Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spolight kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär.

Spotlight stock market aktier

Ett värdepappersinstitut som driver en MTF-plattform har sedan en tid tillbaka möjlighet att ansöka till Finansinspektionen om att få plattformen registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag (SME-marknad). Spotlight Stock Market, till och med maj 2018 Aktietorget, [3] är en marknadsplats för handel med aktier och andra finansiella instrument, vilken upprätthålls av Spotlight Group AB.Legalt sett är marknadsplatsen en så kallad "multilateral handelsplattform". En (1) Teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen i aktien på Spotlight Stock Market under tio (10) handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 0,13 SEK och högst 2,0 SEK per aktie.
R for dummies

Spotlight stock market aktier

För fullständiga villkor och anvisningar hänvisas till ”Villkor och anvisningar” i detta dokument. Nordic Growth Market. Det innbär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight kan använda sin vanliga bank eller fond-kommissionär. Noteringsavtalet och aktiekurser återfinns på Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com). Detta dokument har granskats av Spotlight Stock Market i enlighet med Handel med BTU kommer att äga rum på Spotlight Stock Market mellan 27 november 2018 och till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen.

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. 7 hours ago Vi tar löpande in nya aktier i vårt sortiment – här hittar du de senaste. Saknar du någon aktie? Hör av dig till oss på kundservice@aktieinvest.se så att vi får veta det!
Social bonds sociology


Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Calmark Sweden AB:s aktie är den 6 juli 2018. Kortnamnet för aktien är CALMA B. Bolagets 

Jag har en aktielista på msn/ekonomi med aktier bla från Spotligt (tidigare aktietorget) som jag fått data på tidigare. Men sedan någon vecka är  Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Hoodin AB:s aktie är den 7 november 2018. Kortnamnet för aktien är HOODIN.


Excel f5

Bolag som noteras på Spotlight Stock Market har vanligtvis en värdering på minst 20 miljoner kronor. Företagen söker oftast 10–100 miljoner kronor i kapital. Det här är Spotlight. Spotlight Stock Market är marknadsplatsen där investerare och tillväxtbolag möts. Hos …

About Spotlight. Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed.