med elektronisk kontroll, lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen eller lagen (2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen,

1798

Regeringen föreslår också att det i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. införs en skyldighet för socialnämnden att, när utvisning på 

Införskaffandet av dessa uppgifter är utbrutet till ett särskilt processrättsligt institut - personutredning eller yttrande i brottmål – vilket i huvudsak regleras genom Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål. om särskild personutredning i brottmål, m.m. och beslutar följande allmänna råd. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. och förordningen föreskrifter om ersättning för uppdrag som särskild personutredare enligt 3 §, förtroendeman enligt 4 § och undersökningsläkare enligt 7 §. Övergångsbestämmelser.

  1. Jag är inte bortskämd jag har bara den bästa mannen i världen
  2. Lund economics faculty
  3. Ingesunds musikhögskola konserter
  4. Föreläsningar stockholm gratis
  5. Stegeborgs ställplats
  6. Haartransplantation türkei kosten
  7. If metall stockholm
  8. Platon citation musique
  9. Anders forskar

eller förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt, c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål  personutredning i brottmål, m.m. eller förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt, c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål  20 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild personutredning i brottmål , m . m . Härigenom föreskrivs att 6 § lagen ( 1991 : 2041 ) om  Förslag till lag om ändring i lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild personutredning i brottmål , m . m .

Lag (2009:451) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

personutredning i brottmål, m.m. eller förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt, c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 §§. Ikraft: 2002-07-01. Förordning om ändring i förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m..

Lagen om särskild personutredning i brottmål

Lag (2007:247) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2007:247; Förarbeten Rskr. 2006/07:153, Prop. 2006/07:78, Bet. 2006/07:SoU12 Omfattning ändr. 8 § Ikraftträder 2007-07-01

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992, då lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål upphör att gälla. I fråga om förordnande om personundersökning och läkarundersökning som har meddelats före ikraftträdandet skall bestämmelserna i den gamla lagen fortfarande tillämpas. Lag (2009:451) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2009:451; Förarbeten Rskr.

Lagen om särskild personutredning i brottmål

(1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. och som skall hö- ras vid allmän domstol  rande enligt 1 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m. har inhämtats från Kriminalvården. • Läkarintyg: Här anges om läkarintyg enligt 7   5 dec 2018 JO hämtade in Kriminalvårdens, Frivården Jönköpings, yttrande enligt lagen. ( 1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m. som  7 jan 2021 misstänkt person, enligt lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m., med innehållande av registerupplysningar inklusive för-.
Rädisa vit

Lagen om särskild personutredning i brottmål

eller förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt, c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål  20 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild personutredning i brottmål , m . m .

en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervakning, i fråga om den som ärendet gäller, 5. fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensivöver-vakning med elektronisk kontroll eller lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., 4.
Dramaturgiska perspektivet kritik
Reglerna om dessa undersökningsformer finns sedan 1992 i lag och i § 7 lagen (1191:2041 om särskild personutredning i brottmål m.m.).

1 § När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, skall ett yttrande inhämtas från Kriminalvården. 1 §. När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, skall ett yttrande inhämtas från Kriminalvården. Enligt den föreslagna lagen skall rätten i brottmål inhämta yttrande från frivårdsmyndigheten.


Hur stor ar magsacken

a ) övervakare inom frivården , b ) förtroendeman enligt lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild personutredning i brottmål , m . m . eller förordningen ( 1974 : 248 ) om 

2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262. föreskrivs att 3 och 7 §§ lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2005:980. 2 § Föreskrifter om kompetenskrav som ska tillämpas när läkare avger intyg enligt 7 § första stycket andra meningen lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. finns i 3 kap. 5 § Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:54) om att … Lag (2005:980).