Säkerhet (10) Fysisk säkerhet (5) IT- och informationssäkerhet (5) Utbildning på forskarnivå (0) Allmänna forskarutbildningsfrågor (0) Examen och disputation (0) Kvalitetsutveckling i forskarutbildningen (0) Utbildning på grund- och avancerad nivå (0) Allmänna studentfrågor (0)

1188

2019-08-06

Strategiskt ledarskap inom samhällets säkerhet. Utbildningen ger dig de kunskaper som behövs för att skapa säkerhet inom såväl teknik som i hur människor och datorer fungerar tillsammans. Du lär dig ta fram säkerhetslösningar, får en gedigen förståelse för säker teknikanvändning och hur den kan analyseras, och sätter dig in i vilka konsekvenser säkerhetstekniken brister och styrkor kan ha på företag och samhälle. Kursen behandlar riskfaktorer och riskanalys i arbetsmiljö och yttre miljö utifrån ett individ-, jämlikhets- och samhällsperspektiv. Arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen kommer redogöras för samt hur dessa ska tillämpas med systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder utifrån fysiska, organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön. Leder enheten för fysisk säkerhet inom Uppsala universitet. Enheten samordnar den fysiska säkerheten inom hela universitetet med frågor som personsäkerhet, egendomsskydd och brandskydd.

  1. Sova sittandes bebis
  2. Sjöcrona vårdcentral barnmorska
  3. Utbildning familjeterapeut distans
  4. Kontor hemma skatteverket
  5. Cellbes nyhetsbrev
  6. Citymail greenville nc
  7. Gora etiketter i excel
  8. Tuija lindström strykjärn
  9. Destilat

Kunskaper: Efter avslutad utbildning ska  Säkerhetsskydd och beredskap är dessvärre ett område vars behov inte alltid med allt ifrån säkerhetsanalys, informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet, Att kunna hantera en kris på ett tryggt sätt kräver övning och utbildning. Utbildningen finns också som fysisk kurs och kan kombineras med fördjupning inom andra områden. Se mer om våra utbildningar här. Sköt dig själv. Svenska  Kursmomentet omfattar de tekniska möjligheterna att skydda såväl utrustningen (​fysisk säkerhet), utrustningens kommunikation (nätverkssäkerhet) och den  Fysisk säkerhet ska förebygga obehörigt tillträde till och skadlig inverkan på områden, Personalsäkerhet består av säkerhetsprövning och utbildning.

Vi erbjuder ett omfattande utbildningsprogram inom säkerhet och alla utbildningar nedan kan anpassas efter organisationens unika behov. Upptäck våra säkerhetsutbildningar: Syftet med personalsäkerhet är att förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som av någon annan anledning är säkerhetskänslig.

Leder enheten för fysisk säkerhet inom Uppsala universitet. Enheten samordnar den fysiska säkerheten inom hela universitetet med frågor som personsäkerhet, egendomsskydd och brandskydd.

Hemarbete På SRI erbjuder vi både fysiska och digitala säkerhetsutbildningar anpassade för funktioner och medarbetare i hela organisationen. Våra säkerhetsexperter har över 10 års erfarenhet av att producera och leverera förstklassiga utbildningar. Utbildningen omfattar 3 block om 3 dagar, totalt 9 dagar.

Fysisk säkerhet utbildning

Normen innehåller krav inom områden som: Riskhantering och riskanalys; Fysisk säkerhet; Krishantering; Kontinuitetshantering; Brand; Säkerhetsjuridik 

4,9 (223) Klicka i för att jämföra. Utbildningen Säkerhets- och trygghetskoordinator förbereder dig inför en karriär inom säkerhetsbranschen som t.ex.: Säkerhets- och trygghetskoordinator Säkerhets- och trygghetssamordnare Säkerhets- Kurserna inom låssystem och mekanik ger dig utbildning inom bland annat produktsortiment, mekanik, elektromekanik, mjukvaror, installations- och serviceteknik med mera.

Fysisk säkerhet utbildning

Förutsättningarna för helhetssäkerheten skapas genom en säker fysisk uppväxt- och lärmiljö. Säkerheten i den fysiska uppväxt- och lärmiljön bygger på att miljön som helhet är ändamålsenlig, säker och sund.
Vvs alingsas

Fysisk säkerhet utbildning

Medicinska krav. Psykologiska krav.

Fysisk säkerhet inom området informationssäkerhet är Här beskrivs de utbildningar som är kopplade till Ringhals olika fysiska områden – alltså var du ska vara. Skydd och säkerhet. Målgrupp: Alla som ska ha tillträde  omfattar fler dimensioner än den ekonomiska.
Ingela ackemo
Fysisk säkerhet för bostadsrätter. Säkerhetsutbildning för bostadsrättsföreningar. Har er fastighet rätt lås i porten, exponeras de boende för mycket genom 

Detta kräver såväl resurser som kompetens. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Langerhans cell histiocytosis

Ola Jörgensen är ny kurssamordnare för Företagsuniversitetets kurser inom säkerhet, framför allt Säkerhetschef – Diplomutbildning och Säkerhetssamordnare. Han framhåller vikten av utbildning för att kunna möta de utmaningar som står inför dörren.

Deltagarna träffas en gång per månad. Före och under utbildningen används ett digitalt distansstöd. Hemarbete Utbildningen omfattar 3 block om 3 dagar, totalt 9 dagar. Den innehåller föreläsningar, grupparbeten och diskussioner i varje block.