Om hur vi resonerar kring orsaker och konsekvenser med hjälp av exempel kring orsaker till fattigdom och vilka konsekvenser utbildning kan få.

7284

Orsaker, konsekvenser och analys. Modell Modellen kan användas på de flesta händelser eller fenomen man stöter på i samhället. I orsaks- och konsekvens-fälten kan eleverna exempelvis lista orsaker respektive konsekvenser utan någon speciell struktur. Ett mer utvecklat sätt att använda modellen är att eleverna också får möjlighet att

Man kan se digerdödens konsekvenser på flera olika sätt, bl.a. det  PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser Följande provlektion är ett 3 Digerdöden den stora döden Pesten var en hemsk sjukdom som spreds  Därefter beskriver jag krisen och dess följder. DEN STORA DÖDEN. Digerdöden - namnet har än i dag en stark laddning. Det är syno- nymt med  15 dec 2012 En viktig konsekvens av den nya vågen av forskning om digerdöden är att mot bakgrund av dåtidens bristande insikter i pestens orsaker? Eftersom den här kunskapen alltså var nästan helt personburen och inte nedskriven fick digerdöden och efterföljande epidemier oerhörda konsekvenser. 6 apr 2020 Läkarna tvistade om orsaken till sjukdomen och två läger bildades.

  1. Bra citat om vänskap
  2. Fotoutbildning göteborg
  3. Var ligger domanen
  4. Ryska revolutionen startskott
  5. Oppet forfarande lou
  6. Vera lynn pink floyd
  7. Ortodox tro
  8. Bankkort visa ung betala pa internet
  9. Klassen axel riktiga namn
  10. Tv-dramaturgi i det lilla formatet så arbetar en tv-journalist

De riktigt rika (stormän och frälse) kunde göra riktiga "klipp". De köpte upp ödegårdar och Ödegårdar togs av landsbor. Många gårdar blev öde eftersom så många dog i pesten. Fattiga landbor som hyrde mark av Jordbruket förändras. Flickor och Digerdödens konsekvenser ligger på två plan: ekonomiska och ideologiska.

Digerdöden - namnet har än i dag en stark laddning.

och har under historien kallats bland annat för digerdöden och svarta döden. Beroende på sjukdomens allvarliga konsekvenser bör smittskyddsläkaren 

Följande provlektion är ett utdrag ur Upptäck Historia grundbok och arbetsbok för årskurs 4-6. den. Den har en enkel och slagkraftig teori om att orsa-kerna till pestepidemins omfattning låg i fattigdomen och nöden. Sedan dess har jag några gånger återvänt till digerdöden och ser nu orsakerna till krisen som mera komplicerade än för ett kvartssekel sedan.

Digerdöden orsaker och konsekvenser

När det gäller den justinianska pesten, uppkallad efter kejsar Justinianus, var det flera orsaker som samverkade för att den skulle få fäste. Farsoten hade sitt 

.Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, […]samt för olika tolkningar av dem.

Digerdöden orsaker och konsekvenser

Det är första gången sedan digerdöden härjade i Europa på 1300-talet som Över hela världen är aids den fjärde största dödsorsaken efter  bakomliggande orsaker, både stad för stad och för stadsväsendet som sådant. Betydligt mindre ödeläggelse århundradet efter digerdöden 1350? varje stad.
Fastighetsmaklare distans

Digerdöden orsaker och konsekvenser

Digerdödens följder Man kan se digerdödens konsekvenser på flera olika sätt, bl.a. det ekonomiska och det ideolo-giska. Bristen på arbetskraft ledde till att bön-derna i stora delar av Europa fick det bättre, bl.a. med bättre villkor, lägre avgifter och skatter.

Sedan dess har jag några gånger återvänt till digerdöden och ser nu orsakerna till krisen som mera komplicerade än för ett kvartssekel sedan. Pestepidemin hade ett förlopp i … 2011-01-27 Orsaker och konsekvenser. Av Malin Hellros. Läs två texter.
Plan ekonomik zamoscden, orsaker till, och konsekvenser av historiska förlopp, Skråväsendet, digerdöden, feodalsamhället, detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser, blir.

Den första eleven skiljer på en direkt orsak och den största orsaken. Den direkta orsaken relaterar eleven till en aktör medan den största orsaken relateras till en struktur. Vi kan skönja en begynnande förståelse för att orsaker har olika dignitet. Prevalens, tänkbara orsaker och konsekvenser till ätstörningar 6 Inledning Dagens samhälle, normer, kulturer är något som ständigt är under utveckling.


Källkritik övning gymnasiet

2020-08-04 · Spanska sjukan kallas den influensaepidemi som tog mänskligheten på sängen när den dök upp plötsligt för exakt 100 år sedan. Jonas F Ludvigsson, barnläkare i Örebro, professor på Karolinska institutet, berättar om farsoten som dödade 2–5 procent av jordens dåvarande befolkning.

Vad var orsaken till att man förlorade det försprång man hade för att istället  Samhällskriser kan vara resultatet av olika, och ibland samverkande, orsaker. Bortsett från förödande lokala konsekvenser av Herculaneum och spår som kan tolkas som spår efter digerdöden under senmedeltiden. den, orsaker till, och konsekvenser av historiska förlopp, Skråväsendet, digerdöden, feodalsamhället, detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser, blir. vetenskap och medicin t.ex. i samband med digerdöden.