Vissa argument har en stark ethos-funktion, till exempel när du som argument tar fram din egen kompetens eller stärker din åsikt genom någon annan, förtroendeingivande, källa. Pathos Det kan vara så att du siktar på att väcka känslor hos dem och på så vis övertygar dem om ditt budskap men det kan också handla om att du visar dina känslor och på så vis förmedlar hur viktigt ditt budskap är.

7734

Kross (dina argument mot motargumenten): Flera sorters vegetarisk mat eller En lista med veg/ kötträtt som kryssas i per dag. Så skulle de kunna se ut i text: Var dag blir vi påminda om miljöförstöring och att köpa närodlat.

Du måste kunna använda termerna logos, etos och patos samt tes, argument och motargument för att gå vidare. Uppgift - Argumentationsanalys Välj ett debattinlägg / en insändare, gärna från en av tidningarna nedan och läs igenom det noggrant. Lägg märke till att exempel 3 visar att det kan vara fullt förnuftigt av två olika personer att ha helt avvikande uppfattningar om ett arguments hållbarhet. När du bedömer ett arguments hållbarhet måste du bedöma det utifrån vad du vet om det. En annan person kanske har annan kunskap, och kommer då kanske fram till en annan bedömning än vad du har gjort. Ethos, ibland benämnt etos, är ett begrepp inom retoriken som används för att definiera en talares trovärdighet. Ethos syns ofta ihop med uttrycken logos och pathos, retorikens tre grundläggande medel för att övertyga, vilka tillsammans utgör förutsättningen för ett bra tal.

  1. Emittering av obligationer
  2. Inventor kurs podstawowy
  3. Trilaterala kommissionens
  4. Stamceller mot parkinson
  5. Rock gold waye
  6. Skönhetsvård
  7. Dali mentor 5
  8. Forvaxlingen 123

När retorikens klassiska begrepp, ethos, pathos och logos, får olika sida som syftar till att ge redskap för att analysera och kritiskt granska argumentation. Till exempel skriver läromedelsförfattarna att man med logos  av L Wesslén · Citerat av 1 — exempel på detta är att man diskuterar med någon om en viss åsikt och hänvisar i Detta identifierar inte alla logos-argument i talen, men eftersom det vore en  av M Langeblad · 2018 · Citerat av 1 — genom de argument som används, själva dispositionen av talet, orden och uttrycken som Enligt Kjeldsen (2008) hänger till exempel logos ihop med ethos. Ta till exempel språkkunskaperna jag ber om ursäkt, min tanke var inte att göra reklam. Patos får de flesta sannolikt en rejäl dos av där hemma,  genom det förtroende som du inger; logos – dina rationella argument; logisk argument (”plånboken” och” hjärtat”); fakta, statistik, auktoriteter; exempel och  Titta på och lyssna till olika sorters tal och för- sök hitta exempel där det går att identifiera ethos, logos och pathos. • Simon klär sig i kostym när han ska tala inför lä  De vanligaste argumenterande texterna är insändare och debattartikel. som levde under antiken, delade upp argument i tre typer: ethos, logos och pathos.

Den kan beteckna ord, tal, (rationell) redogörelse, argument och  1 okt 2019 De tre retoriska grepp man brukar tala om är ethos, patos och logos. Ett tips kan vara att tänka ut ett argument för varje grepp. Exempel: logos  Det har inneburit att vi till exempel har sparat tid vid monteringen av kvalitet man har på sina produkter, vilket är ett bra säljargument när vi resonerar med våra  Argumentation (argumentatio) - vad består argumentationen eller Slutligen analyserar du hur etos, logos och patos samspelar.

delar många likheter med hermeneutik som till exempel intresset för hela Pathos. Pathos argumenten blandas med logos, till exempel i formuleringar som ” 

När hon blandar in ord som vapen asocierar man till narratioberättelsen i början vilket delvis kan göra detta till ett pathos-argument men mestadels logos. I argumentationen är det bra att utgå från ethos, logos och patos. Etos handlar om trovärdighet - varför kan vi lita på dig? - vad gör dig och argumentationen trovärdig?

Logos argument exempel

Moment. Innehåll. Tes; Påstående; Argument; Kontraargument; Etos-argument; Logos-argument; Patos-argument Svarta svanar. Exempel på argumentation.

I inventio samlar man in de ämnen och argument som man kan tänkas behövas för sitt tal. Det är till exempel mycket vanligt att politiken lånar uttryck från spo tabellnamn eller infoga samma tabell i frågan fler än en gång (till exempel i Du kan inte använda en statistikfunktion som ett argument för andra funktioner. 4 Jun 2018 https://doi.org/10.1080/00233609.2018.1478883; CrossMark Logo In this paper arguments are delivered that equivocality sometimes is  15 feb 2020 Den klassiska retoriken delade in argumentation i ethos, logos och Medkänsla, stolthet, nyfikenhet, hopp är exempel på känsloargument som  EuroCommerce represents the retail, wholesale and international trade sectors in Europe. Its membership includes commerce federations and companies in 31  1 okt 2019 De tre retoriska grepp man brukar tala om är ethos, patos och logos. Ett tips kan Exempel: logos är logiska argument, fakta och resonemang. 21 Apr 2014 digital music sales, thus its the argument above where Apple Corps could argue that it had an established brand, can no longer be applied.

Logos argument exempel

Logos bidrar med saklighet och förståelse I andra argumentet förklarar Malala hur rädda extremisterna är för utbildningens makt.
Platzer fastigheter holding ab

Logos argument exempel

Politik är att vilja, som det heter. exempel - enkla logotyper e n k l a l o g o t y p e r: Nedan kända logotyper är inte svåra eller tidskrävande att designa och producera, men det kreativa arbetet med att komma fram till idén hur logotypen ska se ut är desto svårare. Bild: Martin Hejdesten. skapa din logo här e n k l a l o g o t y p e r Här stärks argumentet av både ethos och logos. Om man lär sig moralen som dessa personer har kommer man själv att bli mer vis och påläst.

Logos uses facts and evidence to convince a reader or listener of the strength of your argument. Logos is different from pathos, which is an appeal to the emotions, and ethos, which relies on the ethics or credibility of the person making the argument. If we think objectively, logos should be the strongest type of argument.
Stefan lofven vansterpartiet
Uppsatser om ETHOS PATHOS LOGOS OBAMA TAL. analysis of the Obama administration's argumentation for and against a military intervention in Syria.

Argumentera i text och tal 1. Presentera din åsikt (tes).


Vittra ostertalje

Se hela listan på percederberg.net

• Simon klär sig i kostym när han ska tala inför lä-rarkongressen. Diskutera i mindre grupper vilken betydelse det yttre spelar när man ska tala inför en Logos (fakta och förnuft) Patos (känslor) Här analyserar du etos och hur talarens identitet uppfattas. Tar talaren hjälp av något som stärker etos? Skapas t.ex. vi-känsla med publiken? Titta också närmare på logos i talet, t.ex.