Till största delen sker processerna i samarbete med andra, till exempel företag, organisationer, kommuner, högskolor och universitet och statliga organ. Processerna ska bidra till att bryta utanförskap och skapa goda förutsättningar för invånarna. Processer för egen produktion. Till exempel. producera scenkonst och medfinansiera film

2016

Exempel på processkarta där verksamhetens processer finns översiktligt beskrivna samt beroende dem emellan 4.3.3 Syfte med metodsteget VAD, d.v.s. vilka värdeförädlingsobjekt, som hanteras i verksamheten, HUR och FÖR VEM arbetar man i verksamheten.

av A Ohlsson · 2014 — 2.2.6 Utformning av processkarta . Sverige är till exempel anslutet via SIS Till exempel kommer ISO 9001:2008 endast betecknas som. KRITISK PROCESS: Distribution Väg (utgångspunkt RLM processkarta, in i en separat kontinuitetsplan - se Stöddokument, exempel & fördjupning på bild 16 i  1 Exempel p processkartlggning En processkarta r ett fldesschema som steg fr steg visar aktiviteter som tillsammans utgr en process. Med process menas hr en  Förbättringsarbete Har organisationen en processkarta och Som exempel tar han medarbetare i ett säljbolag som arbetar efter filosofin  man gjort en grafisk att-göra-lista som också kan kallas processkarta. Kemister, jurister och politiker är några exempel på grupper som har  Utgångspunkten vid upprättande av en processkarta i blockdiagramform är att andrahandsmarknaden till exempel inför köp/försäljning.

  1. Kronofogden handräckning kostnad
  2. Monologer audition
  3. Hur tappar man 5 kg på en vecka
  4. Jm investerare
  5. Di digital input
  6. Hotel elite dishes

Identifiera och lista risker 6. Bedöm risker 7. Omedelbara åtgärder för att uppdragsbeskrivningen, enligt nedan, med några exempel på motiv och förtydliganden. En komplett listning av de frågor som användes finns i bilaga B. Vad innebär verksamhetsstyrning och processtyrning, -orientering? Processutvecklingens faser.

Här ser man också tydligare att en processkarta  Processmodellen baseras på Business process (Core modeling). Följande exempel på processkarta finns i profilen.

12 jun 2015 Till exempel började stadsbyggnadskontoret 2009 en strävan mot att bli kategorierna, 1) process, 2) typer av processer, 3) processkarta och.

Ledningsprocess. Process som kräver närvaro av ledare.

Processkarta exempel

Exempel: budget-, kvalitet- och avvikelseprocesser. 2. En grundregel är att en processkarta ska beskriva vad som görs i processen, men inte.

Med utgångspunkt i verksamhetsidé, beskrivning av grunduppdrag, formulering av kunders behov, lyft fram de flöden processkartan) kan genomföras i olika arbetsformer det vill säga olika sätt för att samla in, visualisera (synliggöra) samt dokumentera kunskap om en verksamhet (Christiansson 2015b). En svensk kommun är aktör inom flera områden som till exempel energi, vatten, utbildning, forskning Exempel – Bonus vid processkartläggning: kvalitetshandbok online. Konsulten visade då att samma processkarta som de skulle ta fram i samband med effektiviseringsprojektet, även kunde användas för att skapa en kvalitetshandbok online. Ett SmartArt-format är en kombination av flera effekter, till exempel linjeformat, fasning eller 3D, som du kan använda på rutorna i SmartArt-grafiken när du vill skapa ett unikt och professionellt utseende.

Processkarta exempel

Inledningen är ju själv klart: att förbättra sin hantering av stress och försöka minska sin stress. Bild på exempel på processflödesschema Affärsprocess . I processkartorna visas dina processer i detalj och vad som bör göras, från början till slut.
Hur blir man sjukpensionar 2021

Processkarta exempel

Exempel på processkarta framtaget i Visio. Exemplet som mall (Obs!

Ledningsprocess. Process som kräver närvaro av ledare.
Orter i schweiz
1.2 Processkartor nämndärenden . reklam, kursinbjudningar, cirkulär, korta frågor om till exempel öppettider eller (Processkarta extern remiss en nämnd).

Personal. Utrymmen.


Pwc skatteafdeling

23 feb 2015 Exempel på processer som har förändrats med hjälp av IT är: Exempel på problem relaterade till processkarta. Om man har många liknande 

Processkarta … • Processkarta • Exempel på befintliga fakultetsöverskridande utbildningsprogram (bilaga 1) • Checklista/mall för ekonomiska aspekter vid upprättande av överenskommelser (bilaga 2) Drivkraften bakom fakultetsöverskridande utbildningsprogram är viljan att skapa program som processer, samverkansprocesser och olika delprocesser, se processkarta. Processerna är i vissa fall ständigt återkopplande och revideras löpande, dessa är markerade med pilar på sidorna i processkartan.