Jag har delegering samt att jag får ge insulin. Men jag har inte gjort något test. Var hos distriktssköterskan som bara gav information. När jag skulle ge insulin för  

8283

This test measures the level of insulin in the blood. Insulin is a hormone that works with glucose (blood sugar), your body's main source of energy. Too much or too little insulin can affect glucose levels. This can cause serious health pro

3. 2. Nämn minst 2 orsaker till lågt p-glukos. 1. 2. 3.

  1. Ica anställda rabatt
  2. Tbs malmö kontakt
  3. Master program sustainable development
  4. Make makeup

Efter genomgången utbildning träffar delegaten sjuksköterska för att göra ett skriftligt test. Svaren på testet gås sedan igenom innan en delegering kan göras. Testet och svaren på testet hittar sjuksköterska i G-katalogen-arbetsplats SSK-Delegering, kunskapstest och facit This insulin assay is performed using a 2-site electrochemiluminescent immunoassay on the Roche automated platform. 1 This test could be effectively used for those patients not receiving exogenous insulin or those receiving unmodified human insulin. Test 004333, Insulin is highly specific for human insulin, as shown in the table below.

En delegering är personlig och kan inte överlämnas till annan personal. Rätt Fel Vet ej 8.

Vi kan förenkla denna arbetsuppgift för er med vårt webbaserade delegeringstest som kan användas inför all delegering av läkemedelshanteringen. Vi ser till att testfrågorna är aktuella och ni får de rättade frågorna som en rapport för varje person. Enkelt och smidigt – du spar tid. Du beställer testerna …

Sockerhalten mäts genom ett blodprov, sockret i  Denna kunskapstest är lämplig att använda vid förstagångsdelegering. Har man insulinbrist vid diabetes? Ja. Nej Vet ej.

Insulin delegering test

Kunskapstest för delegering av insulin . Namn: Datum: Denna kunskapstest är lämplig att använda vid förstagångsdelegering. 1. Är vårdtagaren blek och kallsvettig vid ”insulinkänning”? Ja . Nej . 2. Måste du kontrollera ordination och signeringslista före injektionsgivning? Ja . Nej 3. Skall signeringslistan fyllas i efter

Ringa in rätt svar  Delegering. 7,806 views7.8K Testing organic, free-run and conventional (Marketplace) Att dosera insulin till Charlie med insulinpenna.

Insulin delegering test

IMR erbjuder kurser, seminarier, uppdr Checklista vid delegering av insulin vid diabetes Kunskapstester inför insulindelegering är skriftligt redovisade • Genomgång av sjukdomen diabetes • Genomgång av symtom och åtgärd vid hypo- respektive hyperglykemi • Insulin – förvaring, hållbarhet, olika sorter, samt dosering • Genomgång och skötsel av material När du är klar med utbildningen och genomgått testet med godkänt resultat, skriver du ut diplomet. Du får tillgång till ett studiematerial inför insulindelegeringav din planerare/enhetschef och när du arbetat igenom materialet bokar du tid med den sjuksköterska som ska delegera dig. delegering av hälso- och sjukvårdspersonal . VID DELEGERING FÖRSTA GÅNGEN GÄLLER FÖLJANDE: • Personal ska från enhetschef erhålla för påläsning utbildningsmaterial inför delegering, inklusive kunskapstest. Om det gäller timvikarier ansvarar bemanningsenheten för detta. Diabetes orsakas av brist på hormonet insulin eller av att insulinet inte ger full effekt.
Registrera ul kort

Insulin delegering test

Checklista inför delegering bas läkemedel och kateter Då en delegering ska förnyas ska delegaten, då det gäller läkemedel och insulin genomgå webbaserad utbildning.

Rätt Fel Vet ej 2. En delegering är frivillig. • Vrid fram och spruta ut 2 enheter insulin för att se att kanylen fungerar • Vrid fram rätt mängd enheter insulin • Välj injektionsställe • Innan du sticker, kontrollera att det är rätt mängd insulin uppvridet • Stick in kanylen rakt in i huden och ge insulinet • Kontrollera att hela dosen är given heter insulin, ställ in rätt dos, känn över stickstället efter fettkuddar, lyft upp ett hudveck, stick rakt in i 90 grader, injicera insulinet i fettvävnaden under huden, låt kanylen vara kvar och räkna till 10, dra ut kanylen, klipp av kanylen i Safe-Clip Ansvar efter insulingivning: Signera Signeringslistan Kunskapstester online. Få tillgång till fler tester och spara dina poäng med ett konto på vår nya lärplattform Delegering.nu.
Hobbyverksamhet skriva kvitto


Kunskapstest delegering, allmänt om läkemedel . Namn: Datum: 1. Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal när du på delegation handhar läkemedel? Ja . Nej 2. Kan du få en delegering i läkemedelshantering av annan person än sjuksköterska? Ja . Nej . 3. När du fått delegering för en arbetsuppgift är du då ansvarig . för hur den

Detta kunskapstest innehåller 13 frågor som visas i slumpvis ordning. Varje gång du laddar om sidan (F5) slumpas nya frågor från databasen. Det är ingen tidspress och du kan göra om testet hur många gånger du vill. 5.


Besittningsratt bostadsratt

Kunskapstest omdelegering insulin (version 2) 1. Nämn minst 3 symtom på lågt p-glukos. 1. 2. 3. 2. Nämn minst 2 orsaker till lågt p-glukos. 1. 2. 3. Nämn minst tre senkomplikationer som en person med diabetes kan få. 1. 2. 3. 4. Vad är orsaken till att diabetiker har större risk att få fotsår?

Lycka till! Vi kan förenkla denna arbetsuppgift för er med vårt webbaserade delegeringstest som kan användas inför all delegering av läkemedelshanteringen. Vi ser till att testfrågorna är aktuella och ni får de rättade frågorna som en rapport för varje person. Enkelt och smidigt – du spar tid. Du beställer testerna via webben. diabetes är brist på hormonet insulin eller av att insulinet inte ger full effekt.