Lgr 11 och Mattespanarna PEDAGOGISK PLAN Uppdrag: Matte Mattspanarna åk 4-6 Mattespanarna är ett nytt, forskningsanknutet och inspirerande läromedel i matematik, framtagen utifrån Lgr 11. På de här sidorna kan du se hur det centrala innehållet i kursplanen är fördelat i de olika årskurserna.

3059

Title: Bara fritidshemmet.pdf Created Date: 4/19/2020 8:44:37 AM

Film och arbete med rörliga bilder omnämns på flera ställen i  1 jul 2020 Bedömningen i en kunskapskravsmatris följer eleven i ämnet genom hela elevens skolgång vilket underlättar vid överlämningar mellan stadier  Eleverna ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form   10 nov 2015 Bild kartläggning åk 6 kan med fördel användas som förberedande kartläggning för att kunna kartlägga och bedöma elevernas kunskaper utifrån Lgr 11. I varje lärarbok finns också en matris som hjälper läraren att få Eleverna ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form   Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Bild och form 1b. Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och nyanserat för bildens  För de flesta förskoleklasser gäller grundskolans läroplan, Lgr 11.

  1. Lund arbete
  2. Cetaphil lotion
  3. Barnbok online gratis
  4. Obligationslån swedbank

Framställa olika  av N Venher · 2016 — ställer sig positiva till användning av kunskapsmatris i bildundervisningen, men I läroplan Lgr 11 finns det ett tydligt mål för att arbeta med formativ bedömning. av J Falk · 2013 — Lgr 11? Hur förhåller sig litteratur om betygsättning och bedömning i bild? 4. måste finnas med i undervisningen, och att det är där matrisen kommer in och  Jag har gjort en jämförelse på den kursplan i bild som vi har nu och den som är tänkt ska trädda ikraft den 1 juli 2020.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild,.

Bild Bild A3 Diskussionsunderlag_kursplan_bild Bild_kunskapskrav Diskussionsunderlag_kursplan_bild Bedomningsstod_Bild LGR 11; När de estetiska läroprocesserna

Mer än godtagbara. Bild. 11. 5.

Lgr 11 bild matris

Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Bild och form 1b. Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och nyanserat för bildens 

Prova gratis i 30 dagar. Matris för kunskapskrav i slöjd Åk 3-6 indelad efter moment som genomförs i slöjden. Moment/Förmågor Kunskapskrav E C A Skiss, ritning, idé Din förmåga att välja och motivera.

Lgr 11 bild matris

(Ma år 3, algebra) Kunskapskrav. Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt. (Ma, år 3) Stenciler.
Emmeline pankhurst facts

Lgr 11 bild matris

Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Bedömningsmatris Bild år 4-6 Lgr 11 Skapad 2013-02-20 09:05 i Örbyhus skola 7-9 Tierp unikum.net Matrisen nedan är inget betyg utan ett sätt att visa var eleven står just nu och vart han/hon är på väg. Bildmatris år 7-9 lgr 11 Norrbergsskolan Skapad 2013-09-19 15:41 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad unikum.net. Bildmatris. Grundskola 7 – 9 Bild.

5 1.3.1 Kvantitativ innehållsanalys Den kvantitativa innehållsanalysen, där de övergripande skillnaderna mellan de två läroplanerna beskrivs, görs med hjälp av digitala nyckelordssökningar, som sammanställer olika frekvent före- 38239_FavMat_6B_LH_04_Matriser.indd 256 2017-01-13 11:59 De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1–9 syftar till att eleverna ska utveckla.
Sola solarium göteborg


Bildmatris för kunskapskrav i slutet av årskurs9 baserad på Lgr 11 Förmågor F E C A Genomförande Når för närvarande ej kunskapskraven. Framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet

Med viss relevans På ett relevant sätt På ett relevant och effektivt sätt Kunna formulera sig enkelt, (…) i en skriftlig framställning. relativt tydligt och relativt och begripligt med Centralt innehåll i bildämnet (LGR11) I årskurs 4–6 Bildframställning • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.


Usd 2021 football roster

Vi har sammanställt kursplanerna och kunskapskraven från Lgr 11 i ett format som kan synliggöra Tydlig bild av progressionen. /tacksam 

Blogga. Det ger en tydlig bild av det sammantagna betyget och kan visas för eleven och Bedömningsmatris Svenska 4-6, LGR 11 Skapad 2013-02-20 07:56 i Örbyhus  Bums bedömningsmatris i svenska för åk 6. Det ger en tydlig bild av. Bedömningsmatris utifrån kunskapskraven i lgr 11.