- Byggnadsnämnden i Umeå kommun beslutade den 16 juni 2003 att anta detaljplan för del av Österteg 6:41 m.fl. inom stadsdelen Teg. Detaljplanen avsåg att möjliggöra flyttning av postens åkeri med godshantering till Östertegs industriområde för att uppnå större närhet till postterminalen vid Alviks flygplats.

5770

Med detaljplan avses sådan plan som beskrivs i 4 kap 2 § Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL). Datamängden ska även innehålla de planer som har upprättats med stöd av tidi-gare lagstiftning, och som enligt PBLs övergångsbestämmel-ser gäller som detaljplan. Dessa är byggnadsplan, stadsplan, avstyckningsplan och bondplan.

Umeå Nordväst. Umeå Ost. Umeå Syd. Förslaget till detaljplan antas preliminärt av byggnadsnämnden 2021-03-17. Teg Gladan 15 Umeå Nordost. Umeå Nordväst. Umeå Ost. När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter.

  1. Swedsec licensiering ab
  2. Temporär mail

Umeå Ost. Umeå Syd. Umeå Väst. Universitets- och sjukhusområdet. Västerslätt/Rödäng. Ålidhemsområdet. Ön. När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter.

Stadens invånare fick för sin livsmedelsförsörjning tidigt möjlighet att förvärva jordbruksmark och även hemman i de närliggande byarna.

Antagen detaljplan för stort bostadsprojekt på Västerteg i Umeå Av jmhogberg – Det finns ett stort behov av boenden för äldre i Umeå. – Planen gör det möjligt att bygga många lägenheter i ett centralt läge på Teg och fler kommer det att bli när Ringleden är klar.

Filtrera nyheter. År Månad Alla Alla 01 02 03 04 05 06 07 08  Aspgärdan 18 i stadsdelen Teg strax söder om Umeå centrum.

Detaljplan umeå teg

Tegs centralskola är idag en skola för årskurs 7–9 med cirka 300 elever. Skolan präglas av stabila kunskapsresultat, trygghet och trivsel och är även mottagande enhet för nyanlända elever. Alla våra lärare har behörighet i de ämnen de undervisar.

Skuggningen vid ett genomförande är omfattande avseende radhusfastigheterna 8 A-D med konsekvenser för både boendemiljö och värde. HSB Norr planerar att bygga moderna bostadsrättslägenheter i stadsdelen Teg i Umeå. I stadsdelen Teg, söder om Umeälven och sydväst om centrala Umeå, planerar vi att bygga attraktiva bostadsrätter med hög standard.

Detaljplan umeå teg

Syfte med planen Preliminärt syfte med planläggningen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och verksamheter. Syftet är också att skapa förutsättningar för en vägkoppling mellan Norra Obbolavägen och Ikea handelsområde. Diarienummer BN-2018/00076 Umeå kommun, Västerbottens län 2010-12-21 Kompletterad 2011-02-03 Objekt: 8211524-12. boende på Teg och Böleäng och som skolskog för skolor i området. Ny Nu är detaljplanen för AB Bostadens stora projekt på Västerteg antagen.
Lund university summer school

Detaljplan umeå teg

Antagen detaljplan för stort bostadsprojekt på Västerteg i Umeå Den är viktig för att tillgodose det ökade behovet av parker i kvarteret och på Teg. Teg Kardanen 8 Umeå Nordost. Umeå Nordväst. Umeå Ost. Umeå Syd. Förslaget till detaljplan antas preliminärt av byggnadsnämnden 2021-03-17. Teg Gladan 15 Umeå Nordost. Umeå Nordväst.

1,437 likes · 1 talking about this · 33 were here.
Eo 195


fördelningsstationen Österteg med station Laxen, inför rasering av den Umeå kommun arbetar med en detaljplan för norra Ön och rasering.

Västerslätt/Rödäng. Ålidhemsområdet. Ön. När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter.


Tomas oneborg hitta.se

plans, area regulations, change plans, building plans, city plans and general plans.If you have any questions, please contact detaljplanering@umea.se.

Detaljplan för Motormannen 9 med flera. Detaljplan för Långmyran 16 med flera. Detaljplan för Umeå 4:3 med flera.