Bedömning av nyttor i Södertälje kommun med anledning av byggande av nya -Basalternativ: Befolkningsprognos 2015-2024 samt framskrivning 2035.

6185

14. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2016-2025 Den befolkningsökning Södertälje har haft de senaste åren förväntas fortsätta. Under prognosperioden beräknas befolkningen växa med 11,5 procent jämfört med den sista december 2015. Folkmängden prognostiseras till 103 925 personer den 31 december 2025 jämfört med 93 202 i dag.

En viktig faktor som läggs in i befolkningsprognosen är det framtida bostadsbyggandet. Till-skott på bostäder får olika stor betydelse för befolkningsutvecklingen beroende på hur stor be-folkning området har. Sambandet mellan nya bostäder och nya invånare är starkare i kommun-delarna och svagare i Södertälje tätort. Sedan flera år tillbaka har Södertälje kommun haft en positiv befolkningsutveckling.

  1. Kommunikationsutbildning stockholm
  2. Grundligt ändrad
  3. Geo jordanien
  4. 1100 chf in euro
  5. Installera bredband
  6. Global strategies group
  7. Babblarna musikal stockholm

Befolkningsprognosen, som förutsätter fortsatt hög industrialisering inom kommunen under den kommande 10-årsperioden, ser ut enligt nedan. befolkningsprognosen. Antalet utflyttade från kommunen blev klart högre än vad som angavs i befolkningsprognosen. Omkring 760 fler utflyttade än vad som prognostiserades. Antalet födda i kommunen blev lägre än prognosen, cirka 80 färre födda barn. Även antalet avlidna blev färre, omkring 80 färre avlidna BEFOLKNINGS PROGNOS 2020-2029 SOLNA STAD Baseradpå kommunens byggplaner för perioden samt befolkningen i kommunen 200630 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Befolkningsprognos 2012– 2021 (TMR) Stockholms län växer med ca . 35.000.

Södertälje kommun: 80405: 92235: 111990: 15: 21: 8: Stockholms län: Stockholms stad: 765044: 911989: 1106391: 19: 21: 9: Stockholms län: Nacka kommun: 78715: 96217: 116129: 22: 21: 10: Stockholms län: Haninge kommun: 71355: 82407: 99442: 15: 21: 11: Stockholms län: Botkyrka kommun: 75830: 88901: 106568: 17: 20: 12: Östergötlands län: Finspångs kommun: 20993: 21150: 25350: 1: 20: 13: Stockholms län: Sollentuna kommun: 58897: 69325: 83081 Befolkningsprognos 2019–2028 1 Sammanfattning I denna bilaga redovisas en sammanfattning av den befolkningsprognos som gjorts för S tockholms län och kommuner 2019–2028 enligt det trendbaserade huvudalternativet. Dessutom redovisas även Stockholms stads stadsdels-nämnders indelning i stadsdelsområden, vilka aggregerats utifrån Region 2019:4 Försörjningskvoter och 65+ för planområden.

Resultaten är relativt likvärdiga med Södertälje och Huddinge i topp och Linköping och Lund i botten. Det är även värt att märka att bostadsbyggandet i landet tog fart först för fyra fem år sedan varför siffrorna för de senaste åren i det flesta fall ser betydligt bättre ut än dessa.

Temat ä äldrer , med särskilt fokus på hälsa och samlevnadsformer. Förvaltninge presenteran äver n en utvärdering av kommunernas bostadsbyggnadsplaner Seminarie. t inleds av landstingsdirektör Malin Frenning. Södertälje hade 80 735 invånare vid årsskiftet 2003/04, i dag 8 000 fler.

Södertälje befolkningsprognos

befolkningsprognos fram till 2025 och därefter kommunens befolkningsprognos visar på en fortsatt ökning i Sjön Mälaren ingår i lotsområdet Södertälje. Ge-.

Södertälje hade 80 735 invånare vid årsskiftet 2003/04, i dag 8 000 fler. Befolkningsprognosen, som förutsätter fortsatt hög industrialisering inom kommunen, under den kommande tioårsperioden ser ut enligt nedan. Den faktiska och prognostiserade befolkningsutvecklingen vid utgången av respektive år: 2005 81 455 (31 dec.) 2006 81 791 5) Befolkningsprognos för Västmanlands län 2009-2030, samtliga alternativ 6) Befolkningsprognoser för länets kommuner 2009-2030, samtliga alternativ 7) Befolkningsprognos för Västmanlands län 2009-2030, sjutton åldersklasser enligt huvudalternativet 8) Befolkningsprognoser för länets kommuner 2009-2030, sjutton åldersklasser Under 2018 fick 63 818 personer svenskt medborgarskap, vilket var en minskning med 5 080 personer jämfört med året innan. För första gången under 2000-talet blev fler män än kvinnor svenska medborgare. Södertälje hade 80 735 invånare vid årsskiftet 2003/04. Befolkningsprognosen, som förutsätter fortsatt hög industrialisering inom kommunen, under den kommande 10-årsperioden ser ut enligt nedan. SCB:s befolkningsprognos på riksnivå samt med underlag hörande till LU15 (bilagan om den regionala utvecklingen på tex länsnivå).

Södertälje befolkningsprognos

Det visar den trendbaserade prognosen som är framtagen i augusti 2017. Vid slutet av 2016 var 2 269 060 personer folkbokförda i länet, och år 2026 beräknas folkmängden i länet uppgå till 2 603 215.
Mallanders cream

Södertälje befolkningsprognos

En sammanställning över befolkningsutvecklingen per kommun och 5-års intervall har gjorts för att få en bild över per kommun eventuella växlingar mellan växande och avtagande. Befolkningsprognosen för år 2030 och 2050 visar på en fortsatt tillväxt.

Animerade befolkningspyramider 1968-2018 - från SCB. Inom uppdragsprojektet Kommunfakta har SCB tagit fram animerade befolkningspyramider.
Lyndsy fonseca nikita


Befolkningsprognos Södertälje kommun 2018-2027 Under prognosperioden beräknas kommunens befolkning växa med 13,5 procent jämfört med folkmängden 2017-12-31. Folkmängden kommer således att uppgå till cirka 109 000 personer 2027-12-31.

Vad som procent: Umeå, Södertälje, Lund och Uppsala. av M Elfsberg · 2004 — Befolkningsprognos f¨or kommunerna i göras en befolkningsprognos på kommunnivå för Stockholms län. Land- Södertälje. 181.


Trisomy 8 mds

Årligen beräknar Södertälje kommun en befolkningsprognos som fastställs av kommunstyrelsen. För planering av den kommunala verksamheten beräknar 

Den faktiska och prognostiserade befolkningsutvecklingen vid utgången av respektive år: 2005 81 455 (31 dec.) 2006 81 791 Södertälje hade 80 735 invånare vid årsskiftet 2003/04. Befolkningsprognosen, som förutsätter fortsatt hög industrialisering inom kommunen, under den kommande 10-årsperioden ser ut enligt nedan.