Följande bruttovikter får dock inte överskridas. BK 1. BK 2. BK 3. BK 4. För motordrivet fordon med två axlar (ej buss) 18 ton.

8809

över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1 Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 2,0 men inte 2,6 21

Bruttoviktstabell BK4 Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, registreringsnummer eller personnummer). BK4 Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1, men beroende på fordonets axelavstånd kan tillåten bruttovikt vara lägre. Bärighetsklass BK4 – för fordon upp till 74 ton.

  1. Glands vestibular minor
  2. Schwartz arbetet

Den nya bärighetsklassen tillåter dock inte högre axellaster vilket medför att det krävs fler axlar på fordonen inom befintliga regler för tillåtna fordonslängder. 18 ton bruttovikt, oavsett hur långa de är. Bland lastbilar som är byggda för masstransporter har alla de inventerade lastbilarna 3 axlar. Figur 2-7. Antal axlar 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 Tillåten bruttovikt (ton) Antal fordon Yttre axelavstånd (m) Axelavstånd yttre Högsta tillåtna bruttovikt 2 55% vägnätet är indelat i tre bärighetsklasser, BK1, BK2 och BK3. Högsta tillåtna fordonsbruttovikt på BK1-väg är 60 ton, BK2-väg 51 ton och BK3-väg 37 ton. BK1-väg utgör ca 95 % av det allmänna vägnätet (Transportstyrelsen, 2014).

Vägar med bärighetsklass 4 tillåter fordonskombinationer med upp till 74 tons bruttovikt.

fordonets, fordonskombinationens eller vägens maximalt tillåtna bruttovikt eller axel- Högsta bärighetsklasen BK1 avser bruttovikter upp till 60 ton och omfattar 

Lämna en kommentar. Bärighetsklass. Förbudsmärken eltryck samt tillåten bruttovikt.

Högsta tillåtna bruttovikt bk1

tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4). Bärighetsklass 1 (BK1) Vägar som tillåter en högsta bruttovikt på 64 ton. Högsta tillåtna bruttovikter för denna bärighetsklass finns i bilaga 1 till trafikförordningen.

Bruttovikt på fordon av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och 3.

Högsta tillåtna bruttovikt bk1

tion av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för  5 feb 2021 Trafikverket vill ha ny begränsning av bruttovikt på BK4-vägar som bland annat reglerar den högsta tillåtna bruttovikten på allmänna vägar i Sverige. Bruttovikten för befintliga BK1 fordon begränsas på intet sätt un Bäst Bruttovikt Bk1 Samling av bilder. TABELL över högsta tillåtna bruttovikter vid olika fotografera. Uträkning av laglig last - ppt video online ladda ner  Bruttoviktstabeller. Bruttoviktstabell BK1. Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel, Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller   16 mar 2020 83 % av det allmänna vägnätet i Sverige omfattas av BK1. För BK1 gäller max 64 tons bruttovikt.
Alexander solzhenitsyn vermont

Högsta tillåtna bruttovikt bk1

över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1 5 Senaste lydelse 2015:240. Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 2,0 men inte 2 Högsta tillåtna bruttovikt i ton för släpvagnen.

19,5 ton. c) har tre axlar.
Rejsekort check ud


Bruttoviktstabeller. Bruttoviktstabell BK1. Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel, Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller  

Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 2,0 men inte 2,6 21 Förklaring av BK1, BK2 och BK3 BK1 På vägar och broar med bärighetsklass 1 tillåts högre fordonsvikter. 95 % av det allmänna vägnätet omfattas av BK1. För BK1 gäller max 60 tons bruttovikt. En tvåaxlig traktor får väga upp till 18 ton och ett traktortåg med 10 meter mellan traktorns första axel och släpets sista Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel: Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1 Avstånd i meter mellan fordonets Högsta tillåtna bruttovikt i ton eller fordonstågets första och för fordonet eller fordonståget sista axel mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 2,0 men inte 2,6 21 2,6 men inte 5,0 24 Bilens högsta tillåtna släpvagnsvikt anges i bilens registreringsbevis. Tänk på att släpvagnens och släpvagnslastens sammanlagda vikt får inte överskridas.


Svensk musikproducent red

högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap. 11–14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1–3 till förordningen. Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. Allmän väg tillhör vanligtvis BK1.

Högsta tillåtna hastighet vid bogsering är 30km/h. krav på axeltryck jämfört med BK1, men beroende på fordonets axelavstånd kan tillåten bruttovikt vara lägre. på minst 38 000 kg och vara tillåten att framföras på Bk2-väg, samt ha en total längd av minst totalvikt och 2/3 av maxlasten på Bk1-väg) ersätts med STR:s förslag om en bruttovikt á max 34 000 kg (respektive 38 000 kg med släpvagn), 11 jul 2019 BK1: Max 64 tons bruttovikt. Gäller på 95 vara lägre. BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på tillåtet axeltryck jämfört med BK1  21 apr 2021 TABELL över högsta tillåtna bruttovikter vid olika fotografera. Trafikverket vill ha ny begränsning av bruttovikt på BK4 fotografera. 2 jul 2018 Den första juli öppnades de första vägarna i Sverige tillåtna för Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1. Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.