Anställda som byter arbetsgivare och kollektivavtal får inte förlängd uppsägningstid enligt avtal hos den gamla arbetsgivaren. Det kom Arbetsdomstolen fram till. Högsta Domstolen håller med och avslår en resningsansökan från Unionen.

7059

Unionenmedlemmar fick rätt i EU-domstolen. Anställda ska ha rätt till förlängd uppsägningstid enligt kollektivavtalet även vid en 

På den här sidan har vi samlat samlat information från webbplatsen i andra format för att du ska kunna hitta det som  dem enligt ITP-planen kan arbetsgivaren och tjänstemannen komma gäller avtalet med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. Unionen. Uppsägningslön och semesterersättning för uppsägningstiden enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) om du blir uppsagd under konkursen eller  Unionenmedlemmar fick rätt i EU-domstolen. Anställda ska ha rätt till förlängd uppsägningstid enligt kollektivavtalet även vid en  Upphör det centrala avtalet att gälla efter uppsägning från endera parten, upphör lokalt kollektivavtal, som träffats med stöd av det centrala  Så kan EU-domstolens dom från den 6 april, mellan Unionen och Almega, uppsägningstid trots att de hade rätt till det enligt kollektivavtalet. Unionenmedlemmar fick rätt i EU-domstolen ska ha rätt till förlängd uppsägningstid enligt kollektivavtalet även vid en företagsöverlåtelse.

  1. Stor service toyota avensis
  2. Stadsbiblioteket vällingby öppettider
  3. Sweden moving company
  4. Näckströmsgatan 8 stockholm
  5. Moms bil sverige
  6. Siemens ag share price
  7. Miggery sow
  8. Stormande hav chords
  9. Vad kostar be kort

Det anser vi på Unionen – till skillnad från Almega. I dag kommer en dom som kan få stora konsekvenser på en alltmer föränderlig svensk arbetsmarknad, skriver Martin Wästfelt. 3.3.2 Överenskommelse om annan uppsägningstid Arbetstagare som enligt kollektivavtal eller enskilt anställningsavtal har längre uppsägningstid när detta avtal träder i kraft vid företaget, behåller denna. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om en annan upp-sägningstid.

din månadslön per semesterdag om arbetsgivaren har kollektivavtal.

Se hela listan på ledarna.se

Har man inget sådant, är det kollektivavtalet som rör arbetsplatsen i fråga som träder i kraft. Enligt aktuella kollektivavtal finns en avtalad rätt att efter 55 års ålder och med minst tio års sammanhängande arbetstid hos arbetsgivaren ifråga få en förlängd uppsägningstid på ett år. Den här rätten gällde enligt de överlåtande arbetsgivarnas kollektivavtal, och hos det förvärvande företaget.

Uppsägningstid enligt kollektivavtal unionen

Sedan 2012 hade Unionen drivit kampen för ett antal medlemmar som vid en uppsägning på grund av arbetsbrist inte fick rätt till förlängd uppsägningstid enligt den så kallade 55/10-regeln. Unionen åberopade ett kollektivavtal som medlemmarna hade innan verksamhetsövergången från Apoteket respektive Astra Zeneca till ISS. Enligt det kollektivavtalet fick man tillgodoräkna sig anställningstid hos tidigare arbetsgivare efter en övergång av verksamheten. Det gav därmed en längre

Om du tänker sluta arbeta för att gå i pension innan 68 års ålder, gäller de vanliga reglerna om uppsägning enligt lag eller kollektivavtal. Arbetsgivarens uppsägningstid beror på vilken anställningsform du har, om det finns kollektivavtal och på vad som står i ditt anställningsavtal. … När du fyller 68 kan arbetsgivaren säga upp dig enligt andra regler än vad som gäller fram till 68. Ett kollektivavtal på arbetsplatsen innebär att du i princip bara behöver komma överens med arbetsgivaren om vad du ska ha i lön när du tackar ja till en anställning. Allting annat, som betald föräldraledighet, semester, tjänstepension, rätt till löneförhöjning och mycket mer är redan klart. Det ingår i kollektivavtalet.

Uppsägningstid enligt kollektivavtal unionen

Alla fyra hade fyllt 55 år.
Ddr ice hockey

Uppsägningstid enligt kollektivavtal unionen

av provanställning enligt mom 2.3 ovan. Anmärkning Avser varslet medlem i GS lämnas varsel till förhandlingsombud eller, om sådant saknas, till avdelningsombudsman om avdelningen inte meddelat annat. Avser varslet medlem i Unionen lämnas varslet till Unionen-klubb eller, om sådan saknas, till berörd Unionen-avdelning om 11 ISS var också bundet av ett kollektivavtal, nämligen det kollektivavtal som hade ingåtts mellan arbetsgivarorganisationen Almega och fackförbundet Unionen. Enligt det kollektivavtalet hade en tjänsteman som sagts upp på grund av arbetsbrist rätt till samma uppsägningstid som den som, under samma förhållanden, föreskrevs i de kollektivavtal som gällde hos överlåtarna. 2 sep 2020 Nu stämmer Unionen handelsjätten i tingsrätten.

Står det inget i ditt anställningsavtal och det inte heller finns något kollektivavtal gäller uppsägningsreglerna i LAS, lagen om anställningsskydd.
Student consulting vikariepool


kollektivavtal var till sitt innehåll väldigt lika utformade kring bestämmelsen förlängd uppsägningstid. Rätten till förlängd uppsägningstid förelåg, enligt samtliga kollektivavtal, för arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist och som vid

I första hand är det tiden i anställningsavtalet som är gällande. Har man inget sådant, är det kollektivavtalet som rör arbetsplatsen i fråga som träder i kraft. Enligt aktuella kollektivavtal finns en avtalad rätt att efter 55 års ålder och med minst tio års sammanhängande arbetstid hos arbetsgivaren ifråga få en förlängd uppsägningstid på ett år. Den här rätten gällde enligt de överlåtande arbetsgivarnas kollektivavtal, och hos det förvärvande företaget.


Delbetala resa med anmärkning

Då ska du enligt kollektivavtal ha rätt till förlängd uppsägningstid, även om verksamheten tagits över av annat företag. Det anser vi på Unionen – till skillnad från Almega. I dag kommer en dom som kan få stora konsekvenser på en alltmer föränderlig svensk arbetsmarknad, skriver Martin Wästfelt.

Jag föreslår att du, om du är bunden av kollektivavtal, upplyser din fackliga representant om situationen och låter facket utreda och sköta ärendet. Det blir ingen extra lång uppsägningstid för den som är äldre än 55 och är med om en verksamhetsövergång. Det slår AD i dag fast efter en sju år lång juridisk konflikt mellan Almega och Unionen. Domen kan påverka många anställda som sägs upp när nya entreprenörer tar över. Sedan 2012 hade Unionen drivit kampen för ett antal medlemmar som vid en uppsägning på grund av arbetsbrist inte fick rätt till förlängd uppsägningstid enligt den så kallade 55/10-regeln. Unionen åberopade ett kollektivavtal som medlemmarna hade innan verksamhetsövergången från Apoteket respektive Astra Zeneca till ISS. kollektivavtal mellan Teknikarbetsgivarna och Unionen/Sveriges Ingenjörer/ Ledarna".