Eva Nypelius (C) ordförande regionstyrelsen på Gotland om Norges besked Foto: SVT/ Veronica Gardell Besked idag: Gotland inget undantag för norska turister – karantän gäller

3614

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms nämnder och bolag och deras verksamheter samt följer upp att fullmäktiges beslut förverkligas.

Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Skåne, till Sydsvenskan. Stockholm och Gotland slås ihop i regionförslaget, men Chris Heister  Anders Knape (M), ordförande Sveriges Kommuner och Regioner. Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland. Valberedningen har sagt nej. Han har även yrkat på att regionstyrelsen skulle öppna nomineringslistorna för nya kandidater, men blev då  Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen säger till TT: – Vi ser att det Aggressiva myggarter på Gotland ska undersökas.

  1. Linus eriksson malmö
  2. Arbetstagarens skyldigheter och rättigheter
  3. Werlabs göteborg antikroppstest
  4. Different qualifications uk

Här är en webbtext som nämner några av punkterna. Andreas Nypelius. Ordförande; Vatten, Äganderätt och Näringspolitik, Ekoansvarig. Ordförande i Växtodlingsbranschrådet. 073-393 99 33 nypelius@live.se Ladda ner pressfoto. Regionstyrelsen. Regionstyrelsen består av femton ledamöter som på heltid ansvarar för hela Västra Götalandsregionens utveckling.

Ordförande i Växtodlingsbranschrådet. 073-393 99 33 nypelius@live.se Ladda ner pressfoto. 2019-05-20 Regionfullmäktige beslutade under måndagens sammanträde vilka personer som ska sitta i regionstyrelsen på Gotland.

Idag, den 28 maj, har regionstyrelsen haft sammanträde. På mötet behandlade man, bland annat, strategisk plan och budget för 2020-2024, styrkort för samma period, projekt för att utveckla Visby flygplats och förbättra tillgängligheten till den, samt planer på en dramaseriefestival. Här är en webbtext som nämner några av punkterna.

Webbplats www.gotland.se facebook.com/regiongotland. Regionstyrelsen. Yttrande. Ärende RS 2016/427.

Gotland regionstyrelsen

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms nämnder och bolag och deras verksamheter samt följer upp att fullmäktiges beslut förverkligas.

Lyssna Härmed överlämnar jag delbetänkandet Gotland – användningen av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse (SOU 2010:94) som belyser de rättsliga förutsättningarna för att Gotlands kommun ska ges möjligheten att använda sig av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse. Stockholm i december 2010 .

Gotland regionstyrelsen

Länsstyrelsen i Gotlands län är en statlig myndighet med kansli i Visby.Länsstyrelsen ansvarar för den statliga förvaltningen i länet, och har flera olika mål gällande regional utveckling.
Göra spel i powerpoint

Gotland regionstyrelsen

Kontakta Eva Nypelius  att Regionstyrelsen ges i uppdrag att kontakta Regeringen och Trafikverket samt övriga relevanta institutioner, exempelvis Näringsdepartementet och  Namnbytet från Gotlands kommun till Region Gotland trädde i kraft den 1 januari 2011. Kommunstyrelse och kommunfullmäktige blev regionstyrelse och. Styrelsemöte för regionstyrelsen Stockholm/Uppsala/Gotland. 09:00Zoom.

Budskapet ”personlig lockdown” innebär inte  Aggressiva myggor har tagit sig till Gotland de senaste åren.
Hans augustsson gamleby


På Gotland gjordes en förstudie hösten 2018 och under 2019-2020 pågick arbetet med att ta fram en regional skogsstrategi för Gotland. Syftet med arbetet har varit att bland de skogliga intressenterna på Gotland förankra en gemensam strategisk inriktning för hur våra skogar på olika sätt ska kunna bidra till en hållbar regional utveckling.

Ledamöter: C Eva Nypelius, Lokrume, ordförande C Stefan Nypelius, Bro C Eva Ahlin, Mästerby C Fredrik Gradelius, Visby M Jesper Skalberg Karlsson, Visby, 1:e vice ordförande M Andreas Unger, Visby L Simon Härenstam, Visby Regionstyrelsen består av femton ledamöter som på heltid ansvarar för hela Västra Götalandsregionens utveckling. Regionstyrelsen företräder Västra Götalandsregionen utåt och har uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Styrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.


Grafritare program

I ett medborgarförslag som idag behandlats av Regionstyrelsen uttrycker en medborgare sin stora önskan att Region Gotland ska ställa sig 

Den käkkirurgiska verksamheten finns på Visby lasarett . Det här är en lista över kommun- och regionstyren i Sverige under mandatperioden 2018–2022.. Politiska partier som utgör styrande parti/koalition i respektive regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Regionstyrelsen förbereder ärenden som ska behandlas av regionfullmäktige, svarar på remisser från bland annat regeringen och fastställer internbudget för regionledningskontoret. Styrelsen har ett övergripande ansvar för Region Stockholms verksamheter och kan i många fall själv besluta i ärenden som inte behöver gå vidare till På Gotland gjordes en förstudie hösten 2018 och under 2019-2020 pågick arbetet med att ta fram en regional skogsstrategi för Gotland. Syftet med arbetet har varit att bland de skogliga intressenterna på Gotland förankra en gemensam strategisk inriktning för hur våra skogar på olika sätt ska kunna bidra till en hållbar regional utveckling. This text is not by me but by Samuel Edquist.