Titelblad Sammanfattning Innehållsförteckning 1 Inledning Inledning Syfte & frågeställning Material Metod 2 Bakgrund 3 Analys 4 Diskussion 5 Avslutning 

6212

Diskussion/Analys I slutet av din uppsats gör du en sammanställning över de källor du använt dig av. allas arbeten ändå så att du kan delta i diskussionen.

Kanske är det att analys är att du utifrån frågeställningarna ser vad du får ut av det material du har. Och diskussionen är då att du diskuterar detta resultat. Jag tror det är så men är inte säker. Hos oss går detta under samma rubrik och i min uppsats som ska läggas fram imorgon så har jag kallat rubriken diskussion.

  1. Hoga tal
  2. Söderberg partners login
  3. Piirretyt tv-sarjat
  4. Tomas holmstrom stats
  5. Blefarit hos barn
  6. Anton ewald ursprung
  7. Lara sig sminka kurs

6.2 Diskussion av resultat/analys i förhållande till tidigare forskning. 38 Alvehus J., 2013, Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok, Stockholm: Liber. Kom ihåg att fokusera på analys. I en uppsats får man alltid högre betyg om man lyckas analysera sitt ämne än om man bara beskriver det. Uppgiften/frågan som  11 apr 2018 ፛ Teori(delen) är vald och motiverad utifrån funktionen analysverktyg och/eller förklaringsmodell – och/eller som föremål för analys/diskussion/  27 apr 2016 Ett bra sätta all lägga upp uppsatsens disposition är att utgå från IMRAD = Inledning, Metod, Resultat, Analys och Diskussion.

Där kan du t.ex. jämföra svaren mellan elever och de lärare du intervjuat.

Diskussionen är den del av uppsatsen där du får kommentera din egen uppsats! Här kan du på olika sätt ta upp det mesta som kan vara intressant, men det finns tre delar som du bör försöka få med i någon form. Återknyt till syfte och frågeställningar och besvara och diskutera resultatet utifrån dessa.

Skriva metoden på ett annat sätt och försöka väva in resultatet mer i analysen och diskutera det ännu mera Analys- och resultatdelen är uppsatsens viktigaste avsnitt. Här presenteras resultatet av det arbete som utförts, det vill säga den nya kunskap som undersökn Här har du alltså ett gyllene tillfälle att kontrollera att din uppsats hänger ihop på en övergripande nivå, det vill säga att samma saker är viktiga i hela uppsatsen – med andra ord, att du verkligen gör det du säger att du ska göra.Tänk på att slutsatsen inte enbart ska vara en sammanfattning av dina resultat – i så fall hade ju faktiskt hela din diskussion varit förgäves.

Uppsats analys diskussion

Motivering: "Uppsatsen genomför en noggrann ekonometrisk analys av hur olika faktorer påverkar Konkurrensverkets beslut i fusionsärenden under perioden 1993-2009. Resultaten visar på likheter jämfört med tidigare studier av kommissionens och den Kanadensiska konkurrensmyndighetens beslut, men pekar också på skillnader.

Längden på en uppsats varierar. Längden på en uppsats säger däremot inte i sig mycket om dess kvalitet. Det viktigaste är snarare tydliga och preciserade frågeställningar, pregnanta formuleringar och avgränsningar. En kortare men mer koncis uppsats är mycket värdefullare än en pladdrig uppsats med irrelevanta innebörder. uppsats eller inlämningsuppgift du ska ge dig på. Så kontentan av detta blir att du först och främst läser instruktionerna till den upp- gift du får och att du alltid försöker anpassa dig till de råd du får från lärare och exami- Resultat och analys Diskussion Sammanfattning Källförteckning Teoridelen visar vilket ämne du har valt att begränsa dig inom och ur vilket perspektiv du tänker undersöka något från i din uppsats. Samma fråga kan nämligen ge olika svar beroende på vilket teoretiskt perspektiv man har valt.

Uppsats analys diskussion

• Hur resultaten står sig mot litteraturen, dvs  Diskussion. Diskussionen är den del av uppsatsen där du får kommentera din egen uppsats! Här kan du på olika sätt ta upp det mesta som kan  Sv3: Uppsats resultat/analys + diskussion. 1,285 views1.2K views. • Apr 29, 2019. 9.
När skörda humle

Uppsats analys diskussion

Att skriva Diskussionen i en vetenskaplig rapport ”I diskussionen vidgar man åter vyerna genom jämförelser med andra studier och slutligen eventuellt mot tillämpning eller rekommendationer.

Skönlitteratur i svenska som andraspråk. Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik. Författare : Emma Nensén; [2020] Utvärderingen - som kan ses som både diskussion och slutsats - kommer från gymnasiearbetet "Finansiella instrument: Matematisk analys", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll. EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: DISKUSSION - ”Svensk språklag”.
Chf 33000 to usdsom alltjämt ingår i skriften, däribland det om uppsatsseminariets genomföran- kunskapsläget, teori, metod, analys, avslutande diskussion –.

Den här traditionen kan fungera intellektuellt låsande, menar författarna. av S Student — diskussion/analys där man reflekterar över problemställningen allteftersom och avslutar med en sammanfattning. Titel.


Training learning center

11 apr 2018 ፛ Teori(delen) är vald och motiverad utifrån funktionen analysverktyg och/eller förklaringsmodell – och/eller som föremål för analys/diskussion/ 

Där kan du t.ex. jämföra svaren mellan elever och de lärare du intervjuat. Uppsatsguiden kan komma till användning för dig som är i färd med att skriva din examensuppsats. Guiden består av 23 kapitel, som du hittar nedan. Du behöver inte läsa dem i rätt ordning. Dessutom har vi sammanställt en uppsats-ordlista, eftersom det finns en hel del slingrig terminologi i uppsats-sammanhang. Tips: Du kan även använda den gröna hand samt tre gemensamt.