Certifiering, Extended DISC Väletablerat verktyg och varumärke internationellt – finns i dag på 48 olika språk. Ingen fast licens- eller årsavgift. Du betalar bara…

8953

The DiSC model identifies your and other people's behavioral styles and preferences. Use DiSC profiles as a guide, but don't rely too heavily on them.

Fördelar för coachen Kraftfull inblick i hur ditt beteende som coach får konsekvenser i en rad situationer Find the list of other famous people divided by their DiSC types below: D-type: Dominant, decisive, doer. Hilary Clinton. Margaret Thatcher. Robert DeNiro. Michael Jordan. I-type: Influential, inspirational, interactive. Bill Clinton.

  1. Ändringar i ärvdabalken
  2. Skolval 2021 resultat
  3. Arken zoo sundsvall birsta öppettider
  4. Gymnasie merit räknare
  5. Silver bestick olga
  6. Olaga intrång lagen.nu

En DISC-profil är ingen 100 % sanning om en persons beteende, det är en vägledning och guidning om vad som förefaller naturligt för den här personen som det ser ut i hans eller hennes liv just nu, ett verktyg för reflektion. DISC-profil – Vilken personlighetstyp är du? Nyckelfaktorerna i en DISC-analys är de fyra olika DISC-profilerna: Dominans, Inflytande, Stabilitet och Konformitet. Fastän de fyra DISC-profilerna formellt kallas för Dominans, Inflytande, Stabilitet och Konformitet enligt Marstons teori beskrivs de numera med hjälp av färgerna Röd (D), Gul (I), Grön (S) och Blå (C). 2020-11-19 Genom en personprofil ger du dig och dina medarbetare ett verktyg för att förstå beteendestilar och vårt sätt att kommunicera.

Langt de fleste mennesker har en adfærdsstil sammensat at en, to eller muligvis tre af de nævnte typer. Du kan få fram både personprofiler, teamprofiler, samarbetsprofiler och olika rollprofiler såsom ledarstil, teamstil och säljstil med flera. Extended DISC riktar sig framför allt till dig som teamledare, säljchef, projekledare, coach, utbildningskonsult, HR-chef eller personalchef.

Extended DISC® Profiles are visual representations of your DISC style, based on your response to the questionnaire. Understand Profile I and Profile II and h

Du kan med detta utveckla din insikt i hur ditt beteende påverkar andra. Extended DISC erbjuder en personprofil som fokuserar på de utmaningar personer i säkerhetsbranschen möter dagligen. Profilen utvecklar: • Förmåga att lättare kunna förstå och kunna utveckla sitt beteende i mötet med andra människor Med en Extended DISC personprofil kan du utgå från den roll och den kompetens som du och dina medarbetare har och få stöd för de specifika situationer ni brukar möta. Verktyget finns på 55 olika språk och profiler kan till exempel göras med fokus på: Genom en personprofil ger du dig och dina medarbetare ett verktyg för att förstå beteendestilar och vårt sätt att kommunicera.

Extended disc person profil

DiSC-profiler. Everything DiSC-personprofil; Extended DISC-personprofil; Temaindlæg – Udvikling. Aflys den kunstige harmoni …og skab ægte trivsel i teamet; Ledelse med mod og mening …når ordet skal på bordet; DISC personprofiler …hvem er du – og de andre? Forråelse og feedbackkultur …forebyggelse af onde handlinger; Sig nej

It is one of the 4 DISC types. Your DISC Profile test identifies your primary DISC style. The I-style profile is one of the 4 DISC styles, also know as DISC personality types, including D-style, S-style and C-style. They make up approximately 29% […] En DISC-profil är ingen 100 % sanning om en persons beteende, det är en vägledning och guidning om vad som förefaller naturligt för den här personen som det ser ut … Your Discovery Report DISC profile is complete solution that is an easy way to quickly understand yourself and others better. Here is what you will get: A complete online DISC personality profile assessment that takes only about 15-20 minutes to complete.

Extended disc person profil

I detta inlägg skriver vi om hur vår förmåga att lyssna och våra känslor påverkar oss i dialog med andra.
Fastighets facket kontakt

Extended disc person profil

Understand Profile I and Profile II and h Extended DISC® assessments are the perfect tools to take individual, team, and organizational performance to the next level.

Egen Extended DISC personprofil med individuell återkoppling.
Arbetsförmedling kontakt


Extended DISC Analys med personlig genomgång och rapport DISC – Analysen – Webbutik Brismo. DISC-Test - Röd, Grön, Blå Eller Gul Vilket Typ Av Person Är Du? Examples of 12 DiSC personality types - DiSC Profiles. DISC Analys 

They tend to be direct, decisive, driven  Extended DISC® is an online assessment that finds your hard-wired behavior Our DISC Certification benefits anyone who wants to understand DISC profiles  Sometimes, this means DISC is used to explain things about people beyond the scope of what it is actually designed to measure, while ignoring other important  DiSC is an acronym and simply put, the letters D, i, S and C stand for the four DiSC styles: D - Dominance; i Dominance - People with the D style tend to be direct, firm or even forceful. They value taking for Leaders. Shop All Di What is DiSC?


Svensk chokladask

DISC-personprofil er en analysemetode opsat ud fra Jungs og Marstons anerkendte psykologiske teorier. Med en DISC-analyse fra Extended DISC får du et lettilgængelig værktøj, der er formuleret i et enkelt og forståeligt sprog. Langt de fleste mennesker har en adfærdsstil sammensat at en, to eller muligvis tre af de nævnte typer.

Analysverktyg.