Bibliotekets guide i hur du refererar i ditt arbete och uppsats med hjälp av APA 7.

6991

apa lathunden en snabbguide till referensskrivning för fakulteten på GU används ofta referensstilen APA i studentuppsatser och forskningsarbeten.

APA-lathunden är utformad som en tabell och innehåller de vanligaste publikationstyperna. I anslutning till varje publikationstyp finns exempel på hur IKG114 NML 100 DAG. APA lathund GU. Hoppa över till innehåll APA-lathunden: En snabbguide till referensskrivning för Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Göteborgs universitetsbibliotek. Hämtad 20 juni, 2013, från http://www.ub.gu.se/skriva/referensstilar/Apa-lathunden.pdf . Observera att tolkningar i denna vägledningkan avvika från Wahlandt et al.

  1. Engelsklarare utomlands
  2. Nancy sinatra amanda lambert
  3. Molndals centrum
  4. Danske bank västerås
  5. Art fundamentals color, light, composition, anatomy, perspective, and depth
  6. Functional independence measure fim
  7. Nominell värdering

APA (American Psychological Association) APA-lathunden (Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten) Referensguide för APA (Karolinska  Samling Referens Bok Med Redaktör. Granska referens bok med redaktör referens and referera bok med redaktör 2021 plus referera bok med redaktör apa. APA- lathunden är en snabbguide för studenter och forskare vid fakulteten, för att de enkelt ska kunna kontrollera vilken utformning som gäller för en viss typ av referens. Lathunden bygger på APA 6th, Publication Manual av American Psychological Association (2010). APA-lathunden är en snabbguide för studenter och forskare vid fakulteten, för att de enkelt ska kunna kontrollera vilken utformning som gäller för en viss typ av referens.

Anette Wahlandt, språkhandledare, Göteborgs universitet. Carin Bjarsch  20 juni, 2013, från http://www.ub.gu.se/skriva/referensstilar/Apa-lathunden.pdf.

Databaser. Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera databaslistan på ämne, ämnesord och materialtyp.

Göteborgs universitetsbibliotek. Hämtad 20 juni, 2013, från http://www.ub.gu.se/skriva/referensstilar/Apa-lathunden.pdf .

Gu lathund apa

Referenshantering enligt APA - kommentarer till APA-lathunden. 9,879 views9.8K views

APAlathunden är  Bibliotekets guide i hur du refererar i ditt arbete och uppsats med hjälp av APA 7. Kapitelindelning i den här APA-guiden. Guiden är indelad i följande kapitel: Format. Språk. Tabeller och figurer.

Gu lathund apa

IKG114 NML 100 DAG. APA lathund GU. Hoppa över till innehåll APA-lathunden är en snabbguide för studenter och forskare vid fakulteten, för att de enkelt ska kunna kontrollera vilken utformning som gäller för en viss typ av referens. APA-lathunden är utformad som en tabell och innehåller de vanligaste publikationstyperna. Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten på GU används ofta referensstilen APA i studentuppsatser och forskningsarbeten. APA-lathunden är en snabbguide för studenter och forskare vid fakulteten, för att de enkelt ska kunna kontrollera vilken utformning som gäller för en viss typ av referens. Title: REFERENSSKRIVNING Author: uf Created Date: 11/1/2006 2:47:45 PM APA-lathunden bygger på Publication Manual av American Psychological Association (2010). Den här lathunden ger i vissa fall något förenklade exempel på APA-referenser, så vill du vara helt säkert på att din referenshantering följer APA-stilen till punkt och pricka bör du konsultera Publication manual.
Bjorn akesson & rinaly - icicles

Gu lathund apa

Genom att vara öppet mot omvärlden och ständigt delta i samhällsdebatten bidrar universitetet till samhällsutvecklingen. Människans möte med mat och måltider respektive idrott och fysisk aktivitet.

Författarens efternamn, förnamnsinitial. Om boken har flera författare skriver du dem i samma ordning som i boken. Årtal.
Grossist inredning sverigeHögskolebiblioteket i Skövde. Senast uppdaterad 2021-02-18. APA-stil utifrån 7th ed. Sidan 3. [Gå till början] Introduktion . APA-manualen ligger till grund för denna vägledning som i sina huvuddrag har sammanställts av Kerstin

[Gå till början] Introduktion . APA-manualen ligger till grund för denna vägledning som i sina huvuddrag har sammanställts av Kerstin APA-lathunden är en snabbguide för studenter och forskare vid fakulteten, för att de enkelt ska kunna kontrollera vilken utformning som gäller för en viss typ av referens.


Vidar film

http://www.utbildning.gu.se/digitalAssets/1366/1366320_apa-lathunden-2012.pdf . APA-lathund från Göteborgs universitet. OBS! Lägg till den eller de sidor du 

IKG114 NML 100 DAG. APA lathund GU. Hoppa över till innehåll APA-lathunden är en snabbguide för studenter och forskare vid fakulteten, för att de enkelt ska kunna kontrollera vilken utformning som gäller för en viss typ av referens.