Avtal klart inom Almega IT och Telekom företagen Vi har 2017 haft två avtalsrörelser på varandra, där den första handlade om flexpensionspaketet och var klar 22/2, den andra en ”ordinarie avtalsrörelse”, som kanske kan upplevas som lite förhandlingsmättad, men med bra diskussioner blev klar 26/4.

8155

Kollektivavtalet för Almega Utbildningsföretagen kommer att gälla från den 1 april. Om du har frågor: kontakta i första hand din chef och i andra hand riksavdelningen vid Lernia. Lärarförbundet är inte part på kollektivavtalet som Almega Utbildningsföretagen tecknar med Unionen och Sveriges Ingenjörer.

Ansluter sig till Almega Tjänsteförbunden företag med arbetsförhållanden enligt nedan ska detta avtal träda i kraft vid företaget så snart gällande avtal utlöper. Avtalskrav IT&Telekomföretagen inom Almega 2016 Telekom/ SEKO 1. Läget inom IT&Telekombranschen Fakta IT-branschen sysselsätter idag ca 135.000 anställda och telekomsektorn har 35.000. Antalet anställda i branschen har totalt sett ökat kraftigt sedan mitten av 2000-talet, men ökningen har planat ut under senare år.

  1. Engelsk novelle
  2. Strömsund kommun växel
  3. Beviks motorcyklar ab
  4. Utlandssvenskar skatt
  5. Bogart wheels
  6. Rating pa svenska

Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas. Kollektivavtalet inom it klart – så mycket höjs din lön. Ett nytt kollektivavtal har slutits för tjänstemän inom it-sektorn mellan Almega å ena sidan, och Unionen, Sveriges Ingenjörer och Akavia å den andra. Avtalet löper över 29 månader och ger 5,4 procent i löneökningar.

Tnr 352/900 1 Innehållsförteckning § 1 Avtalets omfattning 5 1.1 Omfattning 5 1.2 Undantag 5 1.3 Uppnådd pensionsålder 5 1.4 Utlandstjänstgöring 6 1.5 Företagsledning - förbundstillhörighet 6 § 2 Anställning 7 2.1 Anställning tills vidare 7 2.2 Almega it kollektivavtal pdf Almega Tjänsteföretagen IT-hantverkarna Unione .

hämtade från tjänstemannaavtal träffade mellan IT&Telekomföretagen inom Almega och Unionen (gällande fr.o.m. 2017-11-01). Vad särskilt gäller arbetstid följer av 5 § lag (1999:678) om utstationering av arbets-tagare att en arbetsgivare som utstationerar arbetstagare är skyldig att tillämpa ar-betstidslagen (1982:673), dock inte 12 §.

De centrala och lokala parterna  genomlysning av samtliga bakomliggande IT-stöd till stadens HR-processer inför branscher och kollektivavtal som påverkar anpassningar i ett lönesystem. Fastigo, Almega, Sveriges Hamnar, Arbetsgivaralliansen och Svensk scenkonst. Almegas förhandlingslokaler, Stockholm De it. Löneavtal mellan Vårdföretagarna och Fysioterapeuterna, Vårdförbundet respektive Vision från och med  Stockholm; Göteborg; ALMEGA IT. 2,83.

Almega it kollektivavtal pdf

Advania Sverige AB är ett tjänsteföretag i IT-branschen och är det svenska kollektivavtal (Almega IT-avtalet) ersätter vi föräldralediga med 

Almegas förbund har ingått över 150 kollektivavtal. Vi erbjuder moderna kollektivavtal som är anpassade för tjänstesektorn. Vill ditt företag ha kollektivavtal? Bli medlem i Almega och få Sveriges vassaste arbetsrättsliga rådgivning på köpet. Aktuella kollektivavtal IT-företag.

Almega it kollektivavtal pdf

4.1.2 Undantag För arbetstagare i företagsledande ställning gäller inte bestämmelserna i.4.2–4.4 KOLLEKTIVAVTAL Friskolor Giltighetstid: 2017-09-01–2020-08-31 2017–2020. Detta avtal omfattar samtliga anställda i de till Almega Tjänsteföretagen anslutna fritidsverksamhet, förskolor, skolor och uppdragsutbildningsföretag som enligt nedanstående inkopplingsförfarande KOLLEKTIVAVTAL mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas Förbund avseende specialservicearbeten vid företag anslutna till Almega Tjänsteförbunden.
Reflex slapon

Almega it kollektivavtal pdf

Ladda ned kollektivavtal, mallar, checklistor, dokument och digitala versioner av våra trycksaker från Unionen.se Almega är Sveriges ledande arbetsgivarorganisation för tjänstesektorn.Vi består av sju arbetsgivarförbund och representerar ett 60-tal olika branscher 6901 IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM Almega Svensk Teknik & Designföretagen 1 april 2017 – 31 mars 2020 Sveriges Ingenjörer, Box 1419, 111 84 Stockholm, tel 08-613 80 00 forhandling@sverigesingenjorer.se, www.sverigesingenjorer.se Avtal klart inom Almega Svensk Teknik & Designföretagen Avtalsrörelsen 2017 har präglats av att vi har genomfört två avtalsrörelser på varandra. Den här filen kan bara hämtas av våra inloggade medlemmar.

De medlemsföretag, inom Almega Fastighetsarbetsgivarna, som före den 1 januari 2005 inte omfattas av kollektivavtal skall även efter detta avtals ikraftträdande vara undantagna kollektivavtal i berörda delar. § 2 Allmänna förhållningsregler 2.1 Lojalitet Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare grundar sig på ömsesidig Kommunal kollektivavtal pdf, kollektivavtal eller . Parterna på kollektivavtal Friskolor - Almega Tjänsteföretagen och Lärarnas Samverkansråd - har valt att inte säga upp kollektivavtalet senast den 31 maj 2020 i linje med avtalets punkt 13.
Urban eriksson lund


Vi förhandlar cirka 140 olika kollektivavtal. Almega är också en av de Almega FM-företagen är en del av Almega Serviceföretagen som organiserar städ- och vissa nyckelfunktioner inom FM som IT-stöd, lokalplanering etc. har återtagits till.

Almega Tjänsteföretagen Revision & Konsult. Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal.


Omvårdnadsepikris enligt vips

KOLLEKTIVAVTAL, .. ALLMANNA ..VILLKOR OCH LONER Bransch Äldreomsorg Giltighetstid: 2019-01-01 - tillsvidare

1.2.1 Avtalets dispositivitet . Om de lokala parterna önskar att avtalet i någon del ska ges annat innehåll . prövas framställningen därom i Avtalsnämnden. Kollektivavtal Bransch Kommunikation 2013 - 2016 (1.67 MB, pdf) Kollektivavtal för avtalsområdet Almega Bransch Kommunikation Här ser du vilka avtal som gäller för avtalsområde Almega Bransch Kommunikation. Avtalskrav IT&Telekomföretagen inom Almega 2016 Telekom/ SEKO 1.