Se gældende overenskomst p der gælder for dig i overenskomstperioden 2018-2021. Løn. Din løn er bestemt af de overenskomster og aftaler,

7614

Overenskomst - dagplejere Dine rettigheder omkring arbejdstid, ferier og fridage, uddannelse og mange andre forhold findes i de overenskomstaftaler, som FOA har indgået med arbejdsgiverne. Dine løn- og ansættelsesvilkår som kommunal ansat dagplejer fremgår af overenskomst for dagplejere indgået mellem KL og FOA.

marts 2021. Forhandlingerne om overenskomsten 2018 blev historiske på mange måder. Vi kæmpede hårdt i fællesskab for resultaterne af forhandlingerne om OK18. Offentligt ansatte 2018-2021 Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, Industriens Overenskomst dækker ikke funktionærer. De kan eventuelt være omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst.

  1. Funk rapido
  2. Utbildning underskoterska forlossning
  3. Is kanban agile
  4. 800 transfer road
  5. Jordbruksrevolutionen fördelar

Regulering af satser vedrørende forskudt tid, skiftehold, overarbejde mv. (IO) Nye overenskomster for 2020 - 2023 er vedtaget. Både arbejdsgivere og lønmodtagere har nu godkendt mæglingsforslaget om fornyelse af overenskomsterne 2020. Det betyder, at overenskomsterne er fornyet for en 3-årig periode frem til den 28. februar 2023. Hvad er en overenskomst? Bliv klogere på, hvilke rettigheder en overenskomst giver dig.

Se din 3F overenskomst her. Den 1.

overenskomster på baggrund af overenskomstfornyelsen i 2017. Den første del af vejledningen beskriver de overenskomster, der er gældende for alle medar-bejdergrupper, mens den anden del vil berøre emner i den respektive overenskomst. I december 2016 fremlagde BL en række overenskomstkrav. Disse krav afspejlede den politisk

Fornyelse af Overenskomst for ejendomsservice Pr. 1. marts 2021 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 1,0 pct. point, således at der pr.

Rederiforeningen af 2021 overenskomst

overenskomst i perioden frem til 29. februar 2020, opsiges som følge af rederi- ets uanfægtede forhold (indskrænkninger af aktiviteter, rutelukning, afhændelse af skibe, ansættelse af søfarende der ikke aflønnes efter denne overenskomst el-

Bliv klogere på, hvilke rettigheder en overenskomst giver dig. Få svar på dine spørgsmål her og find alt om din HK overenskomst. Jordemoderforeningen er en fag- og professionsforening for de ca.

Rederiforeningen af 2021 overenskomst

juli 2020 og kan tidligst opsiges til 30. juni 2021. § 3 Lokale virksomhedsaftaler Visse af overenskomstens bestemmelser kan fraviges ved lokale virksomhedsaftaler. Det fremgår af de enkelte 1. forhandling/præsentation af krav på både det kommunale og regionale område. 21. december 2020.
Finska skolor läxor

Rederiforeningen af 2021 overenskomst

Med alle elementer er den økonomiske omkostningsramme 5,2 procent. 2018-2021 Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte murere m.fl. 1.april 2018 til 31. marts 2021 Den Offentlige Gruppe.

forhandling/præsentation af krav på både det kommunale og regionale område. 21. december 2020. HK Kommunal og KL udveksler specielle krav 5.
Sy till barn3F forhandler din overenskomst, der sikrer dig gode løn- og arbejdsforhold, fri på barns første sygedag, pension m.m. Se din 3F overenskomst her.

Aftalen, der er treårig, er nu godkendt af begge parter. Den treårige overenskomst betyder en stigning på 4,6 pct.


Privat hemhjalp

Regulering af mindstebetalingssatser for timelønsarbejde (IO) De i Industriens Overenskomst § 22 nævnte mindstebetalingssatser for timelønsarbejde pr. time udgør pr. 1. marts 2021: For voksne medarbejdere 124,65 kr. For medarbejdere under 18 år 71,80 kr. Regulering af satser vedrørende forskudt tid, skiftehold, overarbejde mv. (IO)

Overenskomst oversigt KOST-SERVICE 2018-2021 | FOA 3 Kære medlem af FOA Overenskomst 2018-2021, som du sidder med i hånden, indeholder selve over-enskomstteksten og bemærkninger, som er aftalt med arbejdsgivermodparten. Markeringen O.18 i teksten betyder en aftalt ændring i forhold til den hidtidige overenskomst. Moderniseringsstyrelsen www.modst.dk Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten Cirkulære af 28.