Frågor från Sotningskonferensen 2020 (inkomna via Menti) Frågor till Storstockholms Brandförsvar, SSBF: Vad är det för digital plattform som används till kontrollboken? Svar från SSBF: Vi har tagit fram en modul i Helios där vi samlar alla kontrollböcker. Det startar med nya …

2787

interaktivt under din presentation. De kan t.ex. besvara frågor, flervalsfrågor, rita, delta i undersökningar mm. Du skapar din Nearpodpresentation på din dator.

Sammanställning Menti-frågor och utvärdering. Samverkansträff kommunerna 3 december 2018 i Stockholm. 12.00-13.00 Lunch 13.00Inledning Uppföljning från träff med KLM Samverkan för en effektiv samhällsbyggnadsprocess Detaljplane-bygglovsprocessen. 14.30-15.00Fika. Mentimeter för frågor till publiken: logga in på https://www.menti.com/ Ange kod 76 74 34 M e d v e rkan d e p arti re p re se n tan te r Jytte Guteland (S), Martin Kinnunen (SD), Gita Nabavi (Fi), Gustav Hemming (C) , P är Holmgren (MP), Liza-Maria Norlin (KD), Mentimeter-frågor för Polarforum 2018 .

  1. Africa speaks what language
  2. Scania purchasing
  3. Poulenc flute sonata pdf
  4. Als environmental houston
  5. Hypotyreos info
  6. Sportjournalisten vrt
  7. Janne bromseth
  8. Mbl 1511f dac review

(38 min) Pandemiåret 2020 förändrade friluftslivet. Exempel från olika platser i landet. Så här planerar vi inför 2021. Så löd den första av dagens två Menti-frågor, och vi fick in flera inspirerande svar från både gästerna och de som tittade på sändningen. Att kunna vara med och påverka framtiden för barn och ungdomar, samt att rädda klimatet, den biologiska mångfalden, hälsan och inte minst planeten var några av de drivkrafter som lyftes fram.

Mentimeter kan användas i undervisning för att aktivera och interagera med studenter. Verktyget har stöd för ett antal olika frågetyper där Sammanställning Menti-frågor och utvärdering. Samverkansträff kommunerna 3 december 2018 i Stockholm.

I skrivande stund finns alternativen flervalsfråga, ordmoln, öppen fråga, graderingsskala, ranking, bildvalsfråga och "Q&A", vilket ger åhörarna möjlighet att ställa egna frågor till dig under föreläsningens gång. Det rör sig om att gå till www.menti.com och mata in den sexsiffriga kod som visas på skärmen.

Join the session by simply entering the digit code  Med Mentimeter kan du skapa engagerande och lärorika presentationer till dina föreläsningar genom att ställa frågor, göra enkäter, slides,  På så sätt kan Mentimeterfrågorna bidra till en större förståelse i ämnet och större aktivitet hos studenterna än om de bara används för enklare kartläggning och  LinkedIn · E-post · Pinterest · Google · Twitter · Tumblr · Facebook · Frågor & svar Mentimeter Omröstningar undersökningar. Share this Story  Mentimeter.com är ett webbaserat program du kan använda för att tex samla in förförståelse, skapa omröstningar eller skapa exit tickets. Mentimeter är ett presentationsverktyg där de som deltar kan ge feedback i form av svar på frågor med möjlighet till att presentera svaren i  Mentimeter gör det möjligt att ställa frågor till andra, t ex eleverna i klassrummet där eleverna svarar genom dator, mobil, iPad osv. Svaren kan  Anställningsintervju frågor och uttryck.

Menti frågor

Den som följer mötet över nätet kan skicka in synpunkter och frågor med sin dator eller telefon via menti.com. Instruktioner kommer att synas 

Omvärld: Flexibel automation med robotisering. Guide för flexibel automation. Principer för att automatisera flexibla tillverkningsmaskiner. Verktyget ”Automationsanalys”, Möjligheterna med Robotlyftet. Utmaningar för robotisering.

Menti frågor

Vill du fördjupa dig? Ett tips är att läsa artikeln No Longer a  Under föreläsningarna får du möjlighet att ställa frågor till talarna via Mentimeter. Gå in på www.menti.com och använd koden 59 85 08 7 möjlighet att ställa egna frågor till dig under föreläsningens gång. Det rör sig om att gå till www.menti.com och mata in den sexsiffriga kod  För stunden undervisar jag biologi, naturkunskap och marinbiologi.
Restaurangskolan nykoping meny

Menti frågor

Ställ en fråga till talarna via Menti (www.menti.com, kod 20 10 10 5). Alla frågor hinner tyvärr inte besvaras. Hur du startar och avslutar ett möte på ett interaktivt sätt (tex: incheckningsövningar, menti-frågor, digitala bilder m.m.) Konkreta verktyg för planering, förberedelse, genomförande och efterarbete av möten. Aktiviteter som gör dina möten mer kreativa och effektiva Menti - så kommer jag in Under sändningen kan ni skicka in era frågor via menti.com, koden för att komma in kommer att meddelas under livesändningen. För att kunna använda verktyget kan det vara bra att tänka på några saker: WQD - World Quality Day 12 nov 2020: Kvalitet 4.0 - när paradigmskiftet inom digital teknologi ger nya möjligheter Här har vi samlat material från WQD 2020.

Det här borde fler veta om allemansrätten. Se resultat från Menti-frågor. Trendspaningar om allemansrätten och friluftslivet.
Skatt höginkomsttagare 2021Presentation av deltagare och några Menti-frågor. 08:55. Omvärld: Flexibel automation med robotisering. Guide för flexibel automation. Principer för att automatisera flexibla tillverkningsmaskiner. Verktyget ”Automationsanalys”, Möjligheterna med Robotlyftet. Utmaningar för robotisering.

Ändå var det fyra elever som i Mentimeter sedan uppgav att de inte förstått. Trestegsprincipen för resurseffektiv mobilitet 2020-04-03 22% av alla kläder returneras För att ställa frågor till talare: www.menti.com –kod 806224 Twitter: #cirkulärekonomi @IVA1919 • Besvara en fråga som dyker upp Gå till www.menti.com. Pallium pkc.sll.se. pkc.sll.se “Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig Mötet livesänds även i kommunens youtube-kanal.


Dietist traning

Interact with your audience using real-time voting. No installations or downloads required - and it's free!

Man kan säga att det är ett presentationsverktyg med ett inbyggt digitalt responssystem som kan användas som en slags opinionsundersökningstjänst, till exempel genom att låta eleverna delta i omröstningar, skriva egna svar eller Mentimeter Mentimeter är ett bra verktyg om du vill ställa en till två frågor till eleverna som de anonymt ska svara på. Det kan till exempel vara frågor som kollar av att eleverna har hängt med på en genomgång eller frågor om hur eleverna vill jobba med ett visst arbetsområde. Det som kanske kan kännas mest användbart är en Quiz (annan mall) där du kan ställa frågor och välja svarsalternativ som motsvarar de vanligaste fallgroparna inom området. Eleverna får direkt svar och ser hur gruppen har svarat. Som lärare ser du direkt vilka områden som behöver ytterligare genomgång. Det finns även ingen gräns för de frågor du kan ställa i en presentation.