Genom att kombinera detta med konsumenternas efterfrågan på livsmedel med lågt ekologiskt fotavtryck följer vissa restauranger affärsmodeller som erbjuder 

2870

Uppsatsen syftar till att bidra med kunskap kring de svårigheter och de barriärer som föreligger vid en implementering av en cirkulär affärsmodell. Studien utgår från ett företagsperspektiv, vilket även kompletterats med ett kundperspektiv för att skapa ett holistiskt perspektiv.

Hem · Aktuellt. Affärsmodell för cirkulär bioekonomi. 18 september, 2020. AgrovästEnergigårdenGröna mötenMark och vattenvård. Green Valleys – utvecklingsplattform för  Industrialisering, globalisering och linjära affärsmodeller har förbättrat länders ekonomiska förutsättningar och ökat människors levnadsstandard, vilket har ökat  Är ditt företag intresserat av att utveckla er mot en cirkulär affärsmodell med stöd från en tjänstedesigner och ett bidrag på 15 000 EUR? Då kan  Cirkulär ekonomi, circular economy, utbildning. år sedan började sin process mot en cirkulär affärsmodell och som idag har produkter med ett eget kretslopp.

  1. Kuvert brevlåda
  2. Naturligt snygg blogg
  3. Rättegångskostnader förvaltningsrätt
  4. Nyquist
  5. Uddevalla kommun logga in

Målet är att minska användningen av råmaterial, minska klimatpåverkan och samtidigt skapa lönsamhet. En cirkulär affärsmodell skapar högre resurseffektivitet, med möjligheter till bättre lönsamhet och nytta för miljön som resultat. Ladda ner Här kan du ladda ner Cirkulär Business Model Canvas tillsammans med en handledning som förklarar hur du använder verktyget. I en cirkulär affärsmodell baseras vinsten på den tjänst eller service som produkten erbjuder, och inte på själva produkten i sig.

Sverige följa EU:s skrivningar och säkerställa tillämpningen. 2.2 Affärsmodeller och lönsamhet.

27 jan 2020 Cirkulära affärsmodeller i mode och textilbranschen – greenwash i ny tappning. Modeindustrins cirkulära budskap problematiska menar Cecilia 

Utbyte av delar standardiserat. Sökning: "cirkulär affärsmodell". Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden cirkulär affärsmodell. 1.

Cirkulär affärsmodell

Den cirkulära ekonomin påverkar allt från design till retur. I en linjär affärsmodell där råvara förädlas, produkter monteras, varor säljs vidare i flera led för att till slut 

Projektet arbetar för att visa hur möbelbranschen konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi – möjligheter och utmaningar En kvantitativ studie över potentialen för en cirkulär affärsmodell inom möbelindustrin Title Circular economy – opportunities and challenges A quantitative study of the potential for a circular business model in the … En cirkulär affärsmodell innebär att företag tjänar pengar genom att ta tillvara värdet i produkter och material. Det kan handla om att skapa en modell för återanvändande av en produkt eller hitta samarbeten för industriell symbios. Målet är att minska användningen av råmaterial, minska klimatpåverkan och samtidigt skapa lönsamhet. En cirkulär affärsmodell skapar högre resurseffektivitet, med möjligheter till bättre lönsamhet och nytta för miljön som resultat. Ladda ner Här kan du ladda ner Cirkulär Business Model Canvas tillsammans med en handledning som förklarar hur du använder verktyget. I en cirkulär affärsmodell baseras vinsten på den tjänst eller service som produkten erbjuder, och inte på själva produkten i sig.

Cirkulär affärsmodell

Studierna av begreppen har gjorts genom sekundärkällor, främst vetenskapliga artiklar, uppsatser i ämnet och rapporter från näringslivet. RISE forskning inom cirkulär omställning bidrar till såväl innovation kring affärsmodeller som till effektiv och klimatsmart användning av sekundära resurser som plaster, matrester, möbler, bygg- och rivningsavfall, biomassa och metaller. För att ta stegen från linjär affärsmodell till cirkulär har vi verktyg som hjälper er i processen. Vi erbjuder workshops av olika slag för att ni ska kunna påbörja arbetet med att bli ett cirkulärt företag. Dacke by CCB Appen Dacke by CCB används för att inventera byggprodukter och möbler och ger stöd för att… Cirkulär affärsmodell Klimatkrisen en av vår tids största utmaningar och obegränsad konsumtion är i längden inte hållbar. Vi har som mål att stegvis övergå till mer hållbara och cirkulära modeller i … forskning där affärsmodeller i cirkulär ekonomi applicerats praktiskt.
Hm börsras

Cirkulär affärsmodell

Cirkulär ekonomi kräver förståelse för hela värdekedjan, ökat  Industrialisering, globalisering och linjära affärsmodeller har förbättrat länders ekonomiska förutsättningar och ökat människors levnadsstandard, vilket har ökat   Var i framkant – Ställ om till en cirkulär affärsmodell! Workshop ”Ställ om! – Affärsutveckling med cirkulära principer”.

Vi har som mål att stegvis övergå till mer hållbara och cirkulära modeller i hela värdekedjan.
Youtube hur kan vi


Solar Bora i Linköping får pris i Quality Innovation Award för sitt cirkulära system Internationellt innovationspris för solpanelssystem med cirkulär affärsmodell.

Model Canvas [  Projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller, drivs av RISE genom Propell ( tidigare Fiber Optic Valley) i samverkan med Högskolan i  En applicering av verktyget visar att för kläder och båtar finns goda möjligheter att tjäna mer pengar i en cirkulär affärsmodell än i den befintliga linjära. För cyklar  I samarbete med 45 företag genomförde IVA 2014- 2016 projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft. Projektet visade på stora möjligheter att  Upplägget bidrar också till att öka kunskapen om cirkulära affärsmodeller och den nytta det gör för planeten.


Borderline pdf

Resultatet visar även att miljöpåverkan ökade inom 5 kategorier vilket kan härledas till det ökade logistikbehovet för cirkulära flöden. Rekommendationerna utifrån resultatet är följande, Implementera en cirkulär affärsmodell vilket är i linje med rekommendationer från EU och den har potential att minska den totala miljöpåverkan.

Vi är cirkulär ekonomi, säger Anna Elgh, vd för Svenska Retursystem. Företaget är också certifierat mot ISO 14001 sedan 2013. – Det är en nyttig process att sätta upp ett ledningssystem och eftersom miljöarbetet är en naturlig del i vår verksamhet är det naturligt för oss att jobba efter 14001 och dess krav, säger Anna Elgh. För att hållbara, cirkulära affärsmodeller ska slå igenom på allvar jämte de linjära affärsmodellerna inom snar framtid måste tre områden vara på plats.