När java sänder ner applets och kör ett program så är javascript så att säga inbyggt i själva html-dokumentet. Man använder sig av s.k inbyggda manus. Koden 

4124

2019-06-01 · Linking of JavaScript file to HTML is very simple. Just need to place only one line which is really very simple to write. You have to use