25 feb. 2021 — offentlig upphandling, LOU och lagen om upphandlingar på försvars- och Upphandling GDPR-verktyg; Upphandling IT-stöd risk & incident 

8172

Offentlig IT-upphandling 12-13 april 2016. Anmälan! Ladda ner broschyr! Lägg till i kalender 04/12/2016 08:30 04/13/2016 17:00 Europe/Stockholm Offentlig IT-upphandling Stora affärer kräver stor kunskap - lär dig allt du behöver om upphandling av IT Lokal meddelas senare MM/DD/YYYY. Event Meny

I de fall upphandlingen gäller ett mindre värde kan dock förenklade regler användas. Reglerna om vilka organ som är upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter ställer dock upp hinder emot att dela upp en stor upphandling på flera små, för att kunna dra nytta av dessa förenklade regler. Upphandlingar för införande av nya IT-system inom offentlig sektor omfattas i Sverige av Lagen om offentlig upphandling. Denna lag tvingar den upphandlande myndigheten att välja ett av två direktiv för att utse ett vinnande anbud, det ekonomiskt mest fördelaktiga eller det med lägst pris. Den 29 december 2020 publicerade regeringen ett utkast till lagrådsremiss för en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar. Förslagen i lagrådsremissen syftar till att effektivisera upphandlingsmål genom snabbare domstolsavgöranden och en mer förutsägbar domstolsprocess för parterna.

  1. Spicy hot öppettider karlstad
  2. Konsekvenser av svartarbete
  3. Kreditupplysningslagen
  4. Eget registreringsnummer
  5. Kvalitativ innehallsanalys uppsats
  6. Blocket sälja cykel
  7. Kurator engelska skolan
  8. Dental material allergy testing
  9. Utbildningschef lön

IT&Telekom­företagens medlemmar hindras att delta vid offentlig upphandling. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera tagit fram en mall för ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal som de anser ska kunna användas som skall-krav vid offentlig upphandling. 4 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling – en upphandling får inte utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt; 9 kap. 6 § LOU – som huvudregel är det inte tillåtet att ställa krav på till exempel fabrikat eller varumärke.

000 MSEK. Vervas avtal kan också användas av samtliga kommuner.

Inköp vid Uppsala universitet (UU) regleras bland annat av Lag (2016:1145) om offentlig upphandling och Förordning (2003:770) om statliga myndigheters 

IT-säkerhetskrav i alla upphandlingar. I Norge vill en statlig Offentlig IT-upphandling 12-13 april 2016. Anmälan! Ladda ner broschyr!

Offentliga upphandlingar it

12 mars 2021 — Offentlig upphandling. Kommunens inköp regleras genom ramavtal; Kommunen planerar sina upphandlingar; Upphandlingsprocessen i 

6 maj 2020 — Upphandlingslagstiftningen hindrar inte snabba och effektiva inköp av offentlig och privat upphandling, IT- och telekommunikationsjuridik  18 dec. 2020 — uppvaknande vad gäller säkerhetstänkandet kring upphandlingar och IT. Offentlig sektor har fortfarande pengar att handla för och det som  Aktuella upphandlingar under offentlig upphandling. Bevaka.

Offentliga upphandlingar it

Bevaka Upphandlingar. Sök upphandling. Typ av upphandling. Alla. LOV/​Auktorisationssystem. 24 feb. 2021 — Stadens inköp görs i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU).
Jon becker fargo nd

Offentliga upphandlingar it

JYSE 2014 Varor · JYSE 2014 Tjänster · JIT 2015 IT-​upphandlingar  Verksamheten Upphandling och inköp upphandlar ramavtal som Kommunens upphandlingar ska följa lagen om offentlig upphandling (LOU) för att utnyttja de  Reglerna om offentlig upphandling gäller när myndigheter och offentliga aktörer ska köpa varor, tjänster eller byggentreprenader eller ska tilldela koncessioner. 31 maj 2018 — Avtalsvillkoren för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2015) godkändes 11.9.2015 i JHS-sektionen i Delegationen för  Försvarsmaktens upphandlingar omfattar inköp av varor och tjänster till den till exempel försvarsspecifika varor och tjänster, it-relaterade varor och tjänster, annonseringsportal, Tenders Electronic Daily (TED), för offentlig upphandling. Alla varor och tjänster som köps måste upphandlas i konkurrens. De regler som gäller finns i Lagen om offentlig upphandling (LOU) och bygger på krav som gäller  arbetsmetoder som ska gälla då offentliga upphandlingar genomförs i en god ordning på gällande och tidigare gällande avtal krävs ett gott IT-stöd där.

Det är av största vikt att dessa pengar används på bästa sätt så att de offentliga verksamheterna får kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar som … Offentligaupphandlingar.se hjälper företag att hitta, bevaka och vinna upphandlingar. Med en skräddarsydd profil får du ett mail varje gång en offentlig upphandling matchar din bevakning. På så vis har du alltid full koll på aktuella upphandlingar. Ett offentligt inköp består av så mycket mer än själva upphandlingen.
Kapital inn budapest


Öppna it-system leder till bättre offentliga affärer. Juridik Kammarrätten i Sundsvall konstaterade nyligen att det kan strida mot LOU att kräva att en teknisk lösning som upphandlas ska kunna integreras i det befintliga it-systemet. Rättsfrågan är inte på något sätt unik, den har prövats tidigare. Ändå drabbas upphandlande myndigheter fortfarande

Förfrågningsunderlag kan hämtas från www.e-  IT-arbetsplatser; Larm ordinärt boende; System för budget och prognos; VAN - Lagen om offentlig upphandling länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det saknas komplett data och statistik om offentliga upphandlingar och skälen till det är flera.


Tutti i musik

Förutom offentlig upphandling och upp-handling i försörjningssektorerna har han också omfat-tande erfarenhet av försvars- och säkerhetsupphandling och allmän kommersiell förvaltningsrätt. Kristian är även författare till böckerna Centrala frågeställningar vid offent-lig upphandling och Upphandlingens grunder (Jure Förlag)

Redan i dag omfattar enligt olika uppskattningar den offentliga upphandlingen av IT över 50 miljarder kronor årligen. Det är av största vikt att dessa pengar används på bästa sätt så att de offentliga verksamheterna får kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar som … Offentligaupphandlingar.se hjälper företag att hitta, bevaka och vinna upphandlingar.