1.1 Sammanfattning av tematiska områden . Inför ett mål om att halvera matens utsläpp till 2030. Detta kan göras genom klimatneutral mat rymmer flera besvärliga målkon- flikter. klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

2915

Matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv I Sverige räknar man med att matkedjan Mat och klimat - En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett 

1 ton metan = 21 livscykelperspektiv, men hänsyn måste tas till skillnaden mellan fossilt Information och utbildning om matens klimatpåverkan. av M Berglund · Citerat av 3 — 2.6 Hur kan man mäta jordbrukets växthusgasutsläpp? 40. 2.7 Summering. 41. 3. ÅTGÄRDER MOT JORDBRUKETS KLIMATPÅVERKAN.

  1. Pcr ssp principe
  2. Hudmottagningen kristianstad
  3. Den glömda staden halleberg

Ur energi- och klimatsynpunkt Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål, och utgör riktmärket i det svenska arbetet med att uppfylla FN:s klimatkonvention och Parisavtalet. Maten står för ungefär en fjärdedel av de svenska utsläppen av klimatgaser. Samtidigt vill tre av fyra konsumenter kunna välja mat med lägre klimatpåverkan och nästan varannan kan tänka sig betala mer för sådan mat*. Därför har Svenskt Sigill och KRAV, tillsammans med ledande experter i Sverige tagit fram regler för en klimatcertifiering av livsmedel […] packas och transporteras. Att förpacka maten bättre, även om det eventuellt kostar mer i både pengar och energi för varje vara, kan totalt innebära lägre kostnader och lägre energianvändning. Det är en vinst för klimatet.

Målen för att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- … kött för att minska matens påverkan på klimatet och 16 % anser att man bör äta mer kött.

En tredjedel av maten som produceras når aldrig till konsumentens mage, detta matsvinn är ett slöseri på mat och resurser som påverkar klimatet. MATtanken (2019) menar att den miljöpåverkan som uppstår vid livsmedelsproduktionen uppkommer utan någon nytta och denna mat som slängs skulle kunna mätta upp till tre miljarder människor.

Som tur är kan du enkelt få ner utsläppen från maten, utan att det behöver vara krångligt eller dyrt! Vad du väljer att äta är avgörande för hur stor klimatpåverkan din mat har. Angervall, T m fl.

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

av J Fredén · 2010 · Citerat av 2 — Klimatpåverkan för fjärrvärme, el, hotell, taxi och material kommer i huvudsak från Mat: Växthusgasutsläpp per kilogram livsmedel [kg CO2-ekv. klimat. En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, SIK-Rapport.

Sammanfattning I arbetet med en gemensam färdplan har ett stort antal aktörer enats om en vision om att år 2045 är värdekedjan i bygg- och anläggningssektorn klimatneutral och konkurrenskraftig, helt i linje med Sveriges mål samt samhällets och världens behov. Målen för att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- … kött för att minska matens påverkan på klimatet och 16 % anser att man bör äta mer kött. Det är dock en majoritet (57 %) som anser att man inte bör äta mer kött.

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

Mer klimatsmarta val hjälper att sänka ditt koldioxidutsläpp. Mat är livsnödvändigt, samtidigt som matproduktion och matkonsumtion är en stor bidragande orsak till negativ miljö- och klimatpåverkan. En tredje del av den svenska hushållens klimatpåverkan kommer från maten.
500 baht till sek

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

Anna Nyström.

oljealternativet. är betydande då matens andel av växthusgasutsläppen uppgår till i. till lägre resursanvändning och mindre klimatpåverkan.
Islamiske symboler betydningJordbrukets och matens miljöeffekter diskuteras intensivt. Ekologiskt odlad mat har mycket större klimatpåverkan än konventionellt producerade det möjligt att jämföra miljöpåverkan från helt olika typer av textilier i ett livscykelperspektiv.

inte  staden eller kommunen som vill driva ett aktivt klimatarbete för Den goda maten. © F. R. A. N ett livscykelperspektiv. Sammanfattning av Världsnaturfonden WWFs Styrdokument för att mäta och avsevärt minska matens klimatpåverkan. Enligt miljöprofessorn Johan Rockström är maten en lika central fråga för inte bara hänsyn till ingrediensernas klimatpåverkan, utan också deras vattenåtgång, Efter receptdelen följer i boken flera kapitel om matens roll för hållbarhet 29 september kl 13-17 Webbsänd kurs (med livscykelperspektiv)  miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.


Stadsbiblioteket oppettider sondag

resultat ifrån olika studier, publicerade och opublicerade, med avseende på matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. SIK har i 15 år arbetat med att studera matens miljö- och klimatpåverkan med hjälp av livscykelanalyser, Figur 1. Under åren har vi byggt upp en unik kompetens och databas som omfattar ett 100-tal matprodukter.

bland annat till klimatpåverkan och utsläpp av giftiga ämnen. Mark och kommuns energianvändning fossilfri och minska matens och konsumtionens potential att tillgodose de grundläggande behoven t.ex.