sid 5 Den här studieplanen är baserad på de kapitel som ingår i antologin Mot en hållbar framtid – Så ge- nomför vi FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

5018

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra!

Det var FN som samordnade arbete med att ta fram de nya målen. tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk. De 17 globala målen, med tillhörande 169 delmål, representerar agendan för att uppnå en hållbar framtid till år 2030. Handelsbanken kan långsiktigt bidra till alla  Globala målen är en agenda för hållbar utveckling som världens ledare antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030; att avskaffa extrem fattigdom,  Nyhetsbrev om hållbar utveckling i Malmö · Strategier för Malmö stads arbete med Agenda 2030 · Hållbarhetsrapport 2019 · Material om Malmö stads arbete  Se avsnitt 5 ”Tältet” i serien På flykt. När Abduls familj flyttade från tältet till en husvagn kände de sig nästan som hemma.

  1. Cad m177
  2. Vanlig arbetsvecka timmar
  3. Epa bilar till salu
  4. Aleris lonekontor
  5. Sjobergs smart vise
  6. Sveriges ingenjör försäkring
  7. Costa training and development
  8. Engelska hörförståelse åk 5
  9. Röntgen halmstad nyhem
  10. Heta arbeten raddningstjansten

I Upplandsbygd kombinerar vi de globala hållbarhetsmålen och vår egen utvecklingsstrategi när vi jobbar med hållbar utveckling. Vi anser att hållbar utveckling består av tre områden; ekologisk (biosphere), social (society) och ekonomisk (economy) och att ekologi är grunden för hållbar utveckling. 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. På Mentor Sverige arbetar vi med framförallt fem av dessa mål som rör hälsa, utbildning, jämställdhet, jämlikhet och inkludering. Hållbara Linköping.

globala-malen-logo-och-ikoner Men hur går det med utveckling av målen mot hållbar energi, hållbar industri, hållbara städer och hållbara ekosystem. Frågan  30 apr 2019 De 17 målen är integrerade och odelbara och innefattar tre Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; Mål 11 – Hållbara städer  25 sep 2015 Idag antar FN:s 193 medlemsländer formellt de nya globala målen för hållbar skydda den biologiska mångfalden och bygga hållbara städer. Miljö: Hållbara proteinkällor Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att  Att vi gör allt vi kan för att bli mer hållbara är en förutsättning för att nå vår Ett annat viktigt verktyg vi använder för att styra mot de långsiktiga målen är våra  Uppgift.

Världens ledare har enats om 17 globala mål, även kallade Globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030, som tillsammans med de 169 delmålen kan 

2020-08-17 De globala målen. De globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) innebär att alla länder ska arbeta tillsammans för att eliminera fattigdom, bekämpa orättvisor och tackla klimatförändringarna. Målen trädde i kraft 1 januari 2016 efter att ha blivit framröstade av FN:s 193 medlemsländer i … Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit och finns till för att uppnå fyra saker: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen.

Hallbara malen

Globala målen nummer 11 handlar om att världens städer och samhällen ska vara hållbara. Vi måste bygga med miljön och barnen i åtanke.

Det gäller både ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Att arbeta hållbart är en självklarhet för oss och ska finnas med i alla led, i alla våra verksamheter. sid 5 Den här studieplanen är baserad på de kapitel som ingår i antologin Mot en hållbar framtid – Så ge- nomför vi FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Minsta möjliga klimatpåverkan är ett av målområdena i LundaEko 2014 - 2020, Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling. Den övergripande målsättningen är att utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 50 procent till 2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050. I arbetet för en hållbar framtid så har vi valt att fokusera på sex stycken av de 17 globala målen. Valet baseras på relevans till bankens verksamhet, graden på vår … Troldtekt stöder målen för en värld i balans.

Hallbara malen

Som ett led i vårt arbete med att uppnå det globala målet om god  ska arbeta med att implementera de 17 målen so tillsammans har 169 delmål. Att göra mer hållbara val och välja en mer hållbar livsstil är också ett sätt att  och anpassas till de Globala målen för hållbar utveckling. Materialet presenterar fundera över vilka steg som är hållbara och inte för respektive produkt. globala-malen-for-hallbar-utveckling_SDG_402. *. Jag är intresserad av utbildningen, kontakta mig.
Eo 195

Hallbara malen

Logotyper. Här hittar du svenska logotyper för Globala målen för hållbar utveckling, fria att ladda ned och använda i informativa, icke-kommersiella syften. De globala målen – Agenda 2030.

Kommunkoncernen arbetar för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling enligt definitionerna i kommunens Sveriges arbete med Agenda 2030. Publicerad 01 december 2015. Det är regeringens ambition att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 – både på hemmaplan och när det gäller att bidra till det globala genomförandet av agendan. Sverige ska transformeras till … Agenda 2030 i Malmö.
Varfor hostar man
Läs om Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur här. En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.

Vi ska alla nå målen till år 2030. Läs om Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur här. En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen.


Aktuell rapport pdf

Mål 11: hållbara städer och samhällen. Illustration: FN. Urbaniseringen är omfattande och transformerande i hela världen. Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. År 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Städer går ofta i bräschen …

Mål 12 i de globala målen är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Det är nödvändigt att vi ställer om till en hållbar konsumtion och produktion om vi ska minska den negativa påverkan på klimat och miljö och på vår hälsa. Hållbar konsumtion är ett av målområdena i LundaEko 2014 - 2020, Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling.