Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (pdf) Hur använder jag parkeringstillståndet och hur mycket kostar det att parkera? Varje kommun beslutar om du som har ett parkeringstillstånd ska betala parkeringsavgift eller inte. Det är ditt ansvar att ta reda på om du ska betala parkeringsavgift i den kommunen där du parkerar.

3159

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Den som har en funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att ta sig fram kan ansöka om parkeringstillstånd för 

Besöksadress . Nyköpingsvägen 26 . Telefon: 08-523 010 00 . E-post: kontaktcenter@sodertalje.se. Webb: www.sodertalje.se. Orgnr.

  1. Pensionärsligan permobil
  2. Allt om gotland

Blanketten skickas till: Söderhamns kommun,  Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad innebär inte automatiskt att du parkerar avgiftsfritt. I Habo kommun har vi inga parkeringsavgifter för någon. Tänk på att  Den nya prövningen sker då utan hänsyn till tidigare prövning. I Knivsta kommun är parkering med parkeringstillstånd för rörelsehindrad avgiftsfri.

Kontaktcenter Tel. 08-581 690 00. Fråga oss  Vad är ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade? Tillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på allmänplats inom hela Sverige.

För att få parkeringstillstånd ska ditt rörelsehinder innebära att du med svårighet kan förflytta dig mellan de parkeringsplatser som normalt finns 

där det är parkeringsförbud, för att hjälpa till med av- eller påstigning. Du som förare måste då vara uppmärksam så att din bil inte hindrar andra eller orsakar trafikfara. Parkeringstillståndet är avsett för personer som har ett varaktigt rörelsehinder som kvarstår minst sex (6) månader. Som rörelsehinder räknas inte bara den motoriska rörelseförmågan, utan även andra skäl som till exempel hjärt- och lungsjukdomar.

Parkeringstillstånd rörelsehindrad

Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl. Du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad har möjlighet att: Använda parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade. Parkera upp till 3 timmar på platser med parkeringsförbud.

En nedladdningsbar variant av  Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på allmän plats inom hela Sverige.

Parkeringstillstånd rörelsehindrad

En nedladdningsbar variant av  Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på allmän plats inom hela Sverige.
Flak lastbil

Parkeringstillstånd rörelsehindrad

Tillståndet gäller på parkeringsplatser som är  Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar. På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid  rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, under högst 3 timmar. Innehavare  I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler. En person med psykiska  Du som är folkbokförd i Avesta kommun och har väsentliga svårigheter att förflytta dig, kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad  Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade ger dig utökade rättigheter att parkera. Du får rätt att parkera: Under högst 3 timmar där parkering enligt en lokal  Blankett för ansökan om parkeringstillstånd hittar du nedan på denna sida.

Du får även parkera avgiftsfritt på stadens annars avgiftsbelagda parkeringar. Är tidsbegränsningen på platsen mindre än tre timmar får du stå i max tre timmar.
Ångra separationI normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler. En person med psykiska 

För att förmånen med parkeringstillstånd ska kunna nyttjas för de som har det svårast är det viktigt att utförandet sker restriktivt. Parkeringstillstånd kan meddelas gravt rörelsehindrad person som anses lida av sådana utpräglade gångsvårigheter, att denne svårligen kan förflytta sig till och från fordon inom rimligt gångavstånd från parkeringsplats.


Sommarvikarie

Med tillståndet kan du parkera på de parkeringsplatser som är reserverade för personer med rörelsehinder. Parkeringstillstånd. Du kan ansöka 

Rörelsehindrade med parkeringstillstånd får parkera gratis på parkeringsplats där avgift annars tas ut. Rörelsehindrade får parkera i tre timmar på gågata  Vad är ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade?