Studera samhällsvetenskaper och inrikta dig på studier i journalistik och kommunikation, socialpsykologi, socialt arbete, sociologi eller 

7401

Magisterprogrammet i skogsvetenskaper: 1 ordinarie medlem och 2 suppleanter Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper: 2 suppleanter 

Presentation (ons 26.8.2020): Info om studierna och veckans program [pdf] Studieorienteringsveckans program [pdf] Checklista för studieorienteringsveckan [pdf] Magisterprogrammet i moderna samhällen (129) Apply Magisterprogrammet i moderna samhällen filter ; Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation (71) Apply Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation filter ; Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (109) Apply Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper filter Under rundvandringen kan du stanna upp vid olika punkter för att läsa mera och se videoklipp som presenterar kandidat- och magisterprogrammet i samhällsvetenskaper och studieinriktningarna vid Soc&kom. Antagningskriterier för magisterprogrammet i statsvetenskap (Åbo) Behörighetskrav för magisterprogrammet i statsvetenskap (Åbo) är studier på minst yrkeshögskolenivå enligt det huvudämne du söker till: offentligt ledarskap: studier som motsvarar minst 20 sp i samhällsvetenskaper Magisterprogrammet är för dig som vill utveckla dina kunskaper i sociologi. Du får djupdyka i ett valfritt sociologiskt intresseområde genom ett självständigt arbete. Södertörns högskolas webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Digiloikka-projektet för Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper har utvecklats en hel del från sin inledning. Produktionen av titta-in-kursen Samhällsvetenskapernas förunderliga värld är nu igång, men ett stort projekt tar tid, och då produktionen kommer att fortsätta efter att årets Digiloikka-finansiering tar slut 30.6.2019 har projektet fått sin egen blogg. • Magisterprogrammet i Arbetsvetenskap • Magisterprogrammet i Nationalekonomi • Magisterprogrammet i Projektledning • Masterprogrammen inom Samhällsvetenskap med examen i huvudsak från 2013, 2014 och 2015.

  1. Sommar skola
  2. Bilprovning besiktningsprotokoll
  3. Gubbangens centrum
  4. Österåker stadsnät
  5. Djup maskininlärning
  6. Sista minuten resor tui
  7. Muisk
  8. World neurosurgery word limit
  9. Vad kostar lagfarten

Centrala frågor i utbildningen är pedagogisk kunskapsutveckling, historiska och samhälleliga aspekter på pedagogik samt värdegrunds- och demokratifrågor. - I kandidatprogrammet får man en bra helhetsbild över vad samhällsvetenskaper är och om deras betydelse för samhället, säger Mirjam Kalland, rektor vid Soc&kom. Nytt för i år är också det nya Tutkintotodistuspyyntö ylemmästä korkeakoulututkinnosta, valtiotieteellinen tiedekunta (uudet koulutusohjelmat) Huom! Tämä lomake on tarkoitettu vain niille, jotka valmistuvat 1.8.2017 jälkeen aloittaneista koulutusohjelmista!

Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott Dagens idrott är under ständig utveckling med olika faktorer som förbättrar prestation, utvecklar träningsmetoder och ledarskap samt förebygger skador.

Om du haft rättsvetenskap som din studieinriktning i kandidatprogrammet kan du fortsätta i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper med den inriktning i vilken du avlagt 35 studiepoäng. Din kandidatexamen ger dig också behörighet att söka till andra magisterprogram, se punkten om fortsatta studiemöjligheter för närmare information.

Magisterprogrammet i vindkraftprojektering riktar sig till både naturvetare och samhällsvetare samt teknologer. Utbyggnaden av vindkraft ökar kraftigt och det finns ett stort behov av yrkeskunniga som kan leda vindkraftsprojekt. Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott Dagens idrott är under ständig utveckling med olika faktorer som förbättrar prestation, utvecklar träningsmetoder och ledarskap samt förebygger skador. Välkommen till ämnet nationalekonomi vid Södertörns högskola!

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

Ett masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning ekonomisk historia ger möjlighet till ämnesmässig fördjupning i några ekonomisk-historiska kärnområden såsom arbetsmarknadens, den globala handelns, det ekonomiska tänkandets och industrialiseringens historia. Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper 2017-2020. MSV-SP305 Socialisation och identitetsproblematik i det senmoderna samhället, 5 sp Detta studieavsnitt kan ersättas med något av följande studieavsnitt (se bifogade listan över studieavsnitt*) MSV-SP306 Moral and Political Psychology, 5 sp Detta studieavsnitt kan ersättas med något av Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper; Magisterprogrammet i skogsvetenskaper; Magisterprogrammet i social- och hälsoforskning och ledning; Magisterprogrammet i sociala vetenskaper; Magisterprogrammet i språk; Magisterprogrammet i språklig diversitet och digitala humaniora; Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning Magisterprogrammet i samhällsanalys Magisterprogrammet i statsvetenskap (Åbo) Magisterprogrammet i utrikeshandel och kommersiell juridik. Presentation (ons 26.8.2020): Info om studierna och veckans program [pdf] Studieorienteringsveckans program [pdf] Checklista för studieorienteringsveckan [pdf] Magisterprogrammet i moderna samhällen (129) Apply Magisterprogrammet i moderna samhällen filter ; Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation (71) Apply Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation filter ; Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (109) Apply Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper filter Under rundvandringen kan du stanna upp vid olika punkter för att läsa mera och se videoklipp som presenterar kandidat- och magisterprogrammet i samhällsvetenskaper och studieinriktningarna vid Soc&kom. Antagningskriterier för magisterprogrammet i statsvetenskap (Åbo) Behörighetskrav för magisterprogrammet i statsvetenskap (Åbo) är studier på minst yrkeshögskolenivå enligt det huvudämne du söker till: offentligt ledarskap: studier som motsvarar minst 20 sp i samhällsvetenskaper Magisterprogrammet är för dig som vill utveckla dina kunskaper i sociologi.

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

120 hp.
Veyance technologies

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

Esimerkiksi viiden opintopisteen suoritus vastaa siis 135 tuntia opiskelijan työtä.

Yhteiskuntatieteissä tutkitaan yhteiskuntaa eri näkökulmista ja opiskelija voi suuntautua esimerkiksi poliittisiin, taloudellisiin tai sosiaal Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper; Kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka (EP) Kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja (KO) Kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja (KÄ) Kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja, kasvatuspsykologia (LO-KP) Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia työtä.
sparat


Magisterprogrammet i moderna samhällen (129) Apply Magisterprogrammet i moderna samhällen filter ; Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation (71) Apply Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation filter ; Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (109) Apply Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper filter

Samhällsvetenskap, Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen). Sök. Visa alla filter. Välj kategori Välj utbildningstyp .


Mastektomi med primær rekonstruktion

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper kännetecknas av ett mångvetenskapligt förhållningssätt till människan och samhället. Du lär dig hur man med hjälp av vetenskaplig forskning kan förstå, analysera och förändra sociala och samhälleliga fenomen inom ramen för lokal och global växelverkan på fördjupad nivå.

Välkommen till ämnet nationalekonomi vid Södertörns högskola! Inom ämnet nationalekonomi studeras samhällets ekonomi och de ekonomiska mekanismer som sätts igång av händelser inom vårt land såväl som händelser i vår omvärld. Elektroniska tentamina erbjuder flexibilitet för undervisningen och studierna. Samtidigt möjliggör de mångsidigt utnyttjande av bedömningssätt, gör det lättare att skriva och bedöma svar samt minskar mängden pappersarbete.