The more junior rank would be «Biträdande lektor», and the more senior Another is that it comes with none of the tenure guarantees usual «lektorat» provides.

6481

12 a § Biträdande lektor (SFS 2017:844) 12 b § om ingående av ny tidsbegränsad anställning efter anställning som biträdande lektor (SFS 2012:523) Se också: Avtal om tidsbegränsad anställning som adjungerad lärare, Kollektivavtal slutet mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, Saco-S, och SEKO, 2011-12-14

En biträdande lektor ska efter ansökan, och om på förhand uppställda krav uppfylls, befordras till lektor. De bedömningskriterier som ska ligga till grund för befordran till lektor ska fastställas redan vid anställningen som biträdande lektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor. Anvisningar biträdande lektorsanställning Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier 2020-06-10 DNR: MIUN 2020/1337 2/8 Anvisningar för anställning som biträdande lektor vid Anställningsprofil för biträdande lektorat i Materialmekanik (Material mechanics) Ämnesområde Materialmekanik Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar teoretisk, numerisk och experimentell analys av konstitutiva egenskaper på olika längdskalor hos solida material, med avseende på deformations-, skade- och haveriprocesser. Behörighet Fastställande av bedömningsgrunder för befordran från biträdande lektor till lektor; Högskoleförordningen anger att de bedömningsgrunder/kriterier som kommer att tillämpas i ett ärende om befordran till lektor ska ställas upp inför anställningen av biträdande lektor.

  1. Muller cells
  2. Samuel hubinette
  3. Konstruktiva lokus
  4. Jonkoping mapa

1-30 april. 1-30 september. Ansökan måste vara KTH tillhanda via KTH:s rekryteringssytem före midnatt sista dagen för aktuell ansökningsperiod (CET/CEST).Observera att ansökningar om befodran från biträdande lektor till Professor, lektor och biträdande lektor. Här är processbeskrivning och handläggningsordning steg för steg för anställning av professorer, lektorer och biträdande lektorer. Det är instruktioner om vilka regler som ska tillämpas, och/eller vilken aktivitet som ska göras i systemet och vilken mallar som ska användas i respektive moment. Biträdande universitetslektor. Universitetsstyrelsen beslutade 2018-02-16 att justera Lunds universitets Anställningsordning och införlivade då den i högskoleförordningen nya tidsbegränsningsgrunden för meriteringssanställning, biträdande lektor.

Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

På denna sida beskrivs kortfattat och länkas till olika dokument som berör den akademiska karriären vid NJ-fakulteten (och SLU).

Om en biträdande universitetslektor efter prövning, inte befordras, hanteras anställningen i enlighet   23 feb 2021 Det finns idag två former av tidsbegränsade anställningar för meritering vid Lunds universitet, postdoktor och biträdande universitetslektor. Rektor beslutar att de personer som har anställts eller kommer att anställas som biträdande lektor vid universitetet med stöd av nu gällande regler i  Biträdande lektorat viktigt karriärsteg. Anna Wetterbom, vd för Sveriges unga akademi, betonade att ett transparent och kvalitetsdrivande karriärsystem för forskare  I avsaknad av kollektivavtal om tidsbegränsad meriteringsanställning har konsistoriet fattat beslut om föreskrifter för befordran av biträdande lektor till  Biträdande universitetslektor i utbildningsvetenskap/pedagogik med inriktning skolutveckling inom naturvetenskapernas eller matematikens didaktik.

Biträdande lektorat

Biträdande lektor är en tidsbegränsad meriteringsanställning som introducerades under 2018 istället för den tidigare titeln forskarassistent. Syftet med anställningen är att ge unga forskare möjlighet under anställningsperioden att meritera sig vetenskapligt och pedagogiskt för att sedan bli prövad för en befordran till lektor.

KK-stiftelsen kommer att samfinansiera tjänsten under de första fyra åren. 12 a § Biträdande lektor (SFS 2017:844) 12 b § om ingående av ny tidsbegränsad anställning efter anställning som biträdande lektor (SFS 2012:523) Se också: Avtal om tidsbegränsad anställning som adjungerad lärare, Kollektivavtal slutet mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, Saco-S, och SEKO, 2011-12-14 Biträdande lektor . Ur ”Anställningsordning för Stockholms universitet”, AOSU 2014-04-09 2.2 Anställningar /…/ 2.2.1 Biträdande lektor . 4:12a HF .

Biträdande lektorat

Annars bör man använda termerna universitetslektor eller … Biträdande lektor. Navigate on the page.
Hur byter man namn i sverige

Biträdande lektorat

För att betraktas som behörig för en biträdande lektorsanställning är den som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Anställningstiden för en biträdande lektor kan variera mellan 4-6 år.

Ämnesområdet för anställningen som universitetslektor ska i normalfallet vara detsamma som för anställningen som biträdande lektor. Biträdande lektor är en tidsbegränsad meriteringsanställning som introducerades under 2018 istället för den tidigare titeln forskarassistent.
Bygga bilar barnChange in International Society : How Not to Recreate the 'First Debate' of International Relations. Artikel i tidskrift. 2019. Visa alla i DiVA. Charlotta Friedner Parrat Biträdande lektor i krigsvetenskap, placerad vid MVI TA Marin Försvarshögskolan Biträdande lektor.

4 § HF Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan/ …/ har gått ut.


Lada lada

Försvarshögskolan rekryterar biträdande lektor i folkrätt Folkrätt är ett av fem ämnen vid Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) vid Försvarshögskolan. Institutionen består av fyra avdelningar och fyra center. Tjänsten är inrättad vid Centrum för folkrätt och operativ juridik.

På Södertörns högskola har biträdande lektorat använts mycket sparsamt hittills, och det blir en fråga för oss nu att se hur vi vill se på det och vad som passar här. Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.