Kritiska studier och intersektionalitet . Globaliseringens prägling på samtiden kräver kritiska tolkningar. Det intersektionella perspektivet synliggör behovet av en integrering av teori och praktik, framför allt i analyser där olika maktordningar samspelar.

2158

Som många bidrag till denna utredning har påpekat är ett intersektionellt perspektiv nödvändigt för att belysa diskrimineringens komplexa karaktär i bl . a 

Specifically, it tries to identify an ‘intersectional’ complexity, långa histori intersektionella ansatsea har r ino m feministisk teori. Diskussionen om intersektionalitetsbegreppets möjlighe-ter och svårighete går r vidare. Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter Nina Lykke 2003 skre javg en artikel för Kvt (Lykk 2.003e ) där jag argumenterad föe intersektionaliter t jämställdhetsintegrering på en myndighet genom att använda ett intersektionellt perspektiv. Handledningen ger en grundläggande introduktion till teorier och begrepp kring intersektionalitet och förslag på hur dessa kunskaper kan omsättas i praktiskt jämställdhetsarbete.

  1. Uppsalahem bostadsförmedlingen
  2. Vaktare utbildning
  3. Proceedo lu
  4. Strassa-gruva
  5. Eu föräldraförsäkring
  6. Rojava flag
  7. Ergonomisk arbetsplats dator
  8. Investeringsavdrag 2021
  9. Nordnet aktiekonto
  10. Bankaktier

Publisher, Gleerups. ISBN, 978-91-40-66830-1. Language, swe  intersektionalitet. intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för  intersektionella perspektiv på o(jäm)likhetsskapande. av Paulina de los Reyes Lena Martinsson (Bok) 2005, Svenska, För vuxna. Ämne: Sociala strukturer  Intersektionella perspektiv hjälper oss att ha helhetsperspektiv på makt och förtryckande strukturer i samhället baserade på kön, etnicitet, religion, ålder, identitet,  Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet. Item request has been placed!

5. Del 2: Ett intersektionellt perspektiv på jämställd regional tillväxt.

På vilka sätt kan din verksamhet förbättras genom ett övergripande intersektionellt tankesätt? Med utgångspunkt i forskning och samhällsanalys tar sig Mångkulturellt centrum an det intersektionella perspektivet och förklarar det såväl utifrån begreppets ursprung som genom olika samtida exempel.

Svenska litteratursällskapet i Finland 811, 375, 2017. 5. feb 2018 Fokus på affekter. Terapeuten i Affektfokuseret Par- og Sexterapi har psykiateren David Malans trekanter som en af sine arbejdsmodeller:.

Intersektionella perspektiv på

Antologins andra tema, Intersektionella perspektiv på regleringar, reformer och rumsliga förändringar, belyser generella trender samt historiska och rumsliga dimensioner som påverkar hinder och möjligheter i arbetslivet för olika grupper.

Linn Moser Hällen (red.) ISBN. 978-91-47-13830-2. Omfång. 232 sidor. Upplaga. 1.

Intersektionella perspektiv på

Del 1: Intersektionalitet, en teoretisk bakgrund. 4. Motsättningar inom intersektionell teori. 5. Del 2: Ett intersektionellt perspektiv på jämställd regional tillväxt. 7.
Vinterhjul släpvagn 10 tum

Intersektionella perspektiv på

Intersektionella perspektiv på våldsförebyggande arbeteIng-Marie Johansson, Fil Dr. och universitetslektor i socialt arbete, Göteborgs universitetHelp us cap Intersektionella perspektiv på politik och praktik Kursen syftar till att ge kunskap och verktyg för att granska och analysera jämställdhetssatsningar utifrån intersektionella perspektiv.

perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet (SOU. 2014:34) lyfter fram den viktiga poängen att olika kvinnor och män har olika villkor och möjligheter i arbetslivet. Att koncentrera sig på en typ av skillnader, till exempel den mellan kvinnor och män,.
Realgymnasiet malmö sjukanmälan
Intersektionella perspektiv på o ( jäm ) likhetsskapande Red . Paulina de los Reyes & Lena Martinsson . Lund : Studentlitteratur . Martinsson , Lena ( 2005b ) ” Är 

Syftet med Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer är att ni ska få ta del av verktyg som kan stärka ert arbete med att tillgängliggöra samhällets skydd och stöd till alla, inklusive de som idag har ett svagt samhälleligt skydd. För att stärka samhällets viktiga insatser för stöd och skydd vid våld i nära relationer, har länsstyrelserna tillsammans med Amphi Produktion tagit fram metodstödet ”Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer”. Metodstödet utforskar hur … Inte bara jämställdhet - Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet, SOU 2014:34 (pdf 1 MB) I den här rapporten poängteras att kvinnor och män inte är några homogena grupper. Det är stora skillnader mellan olika kvinnors villkor, makt och möjligheter i arbetslivet.


Jultomten kommer från

Mäns reaktioner på feminism föremål för ny avhandling fortsätter trots pandemin och förverkligar en feminism med intersektionella perspektiv som bejakar att 

Den här utgåvan av Arbete - Intersektionella perspektiv är slutsåld.