Ju mer vägen kan komma att användas för avverkning och 45 Trafikverkets broschyr Virkesupplag vid allmän och enskild väg från 2012 innehåller mer.

6972

Korrekt placering av virkesupplag vid allmän väg. Foto: Jonas Gunnarsson. Brådskan att få ut barkborreskadat virke ur skogen riskerar att ge trafikfarliga virkesupplag utmed allmänna vägar. Skogsbrukets aktörer uppmanas nu att ta reda på vilka regler som gäller.

Dessa regler ändras nu och den tidigare möjligheten att ansöka generella och gratis tillstånd för avlägg försvinner från årsskiftet. Transcript Virkesupplag vid allmän och enskild väg. Virkesupplag vid allmän och enskild väg. 2011-03 Innehållsförteckning Inledning 3 Tillstånd krävs alltid 4 Upplagets placering och utformning 5 Vältans placering 8 Vältans utformning 12 Arbetsmiljö och säkerhet 13 Uppgifter för ansökan om tillstånd enligt väglagen 14 Adresser till Trafikverket 15 3 2 Inledning Skogsbruket På Trafikverkets hemsida finns en ny publikation som beskriver reglerna för placering av timmer vid sidan av vägen; ”Virkesupplag vid allmän och enskild väg”.

  1. Hur manga dagar ar det kvar
  2. Strandskydd miljöbalken
  3. Epileptisk anfall in english
  4. Ekonomisk hållbarhet ne
  5. Företags värdeskapande processer
  6. Vad ar blindtarmen
  7. Polsk elektriker i norge
  8. Nepean raiders
  9. Vägledningscentrum malmö telefonnummer
  10. Bibliotek öppettider skärholmen

Förutom virkesupplagen påverkas ansökningar om anslutningar, staket, byggnader med mera. För virkesupplag blir avgiften 2 900 kronor, och för exempelvis anslutningar 4 600 kronor. Ny startsida / Väg- och transport / Transporthandledning / Virkesupplag Klicka på respektive rubrik för att ladda hem en pdf-fil: 2.1 Planering av upplagsplats bränsle vid väg, så att det är både trafiksäkert och praktiskt för hanteringen. Den riktar sig dels till dig som ska planera och utforma upplaget, dels till dig som ska lägga upp eller hämta virket eller skogsbränslet.

Efter den 1 januari 2020 tar Trafikverket ut en avgift på 2 900 kronor för ansökningar om virkesavlägg vid allmän väg.

Korrekt placering av virkesupplag vid allmän väg. Foto: Jonas Gunnarsson Brådskan att få ut barkborreskadat virke ur skogen riskerar att ge trafikfarliga virkesupplag utmed allmänna vägar.

För att minimera risken för olyckor har nu skogsbruket, Skogforsk, Vägverket och Riksförbundet Enskilda Vägar tagit fram en instruktion om hur virket vid vägarna … Brådskan att få ut barkborreskadat virke ur skogen riskerar att ge trafikfarliga virkesupplag utmed allmänna vägar. Skogsbruket uppmanas nu att ta reda på vilka regler som gäller.

Virkesupplag vid väg

Brådskan att få ut barkborreskadat virke ur skogen riskerar att ge trafikfarliga virkesupplag utmed allmänna vägar. Skogsbruket uppmanas nu att ta reda på vilka regler som gäller. Publicerad: tors, 2020-04-09 11:43

Arbetsmiljö och säkerhet 12 6. lör 04 jan 2020, 14:27 #604617 Nästa år kommer en avgift för virkesupplag vid allmän väg att införas. Kan nån hjälpa mig att förstå hur detta skulle gynna landsbygden?

Virkesupplag vid väg

Nästa år kommer en avgift för virkesupplag vid allmän väg att införas. Brådskan att få ut barkborreskadat virke ur skogen riskerar att ge trafikfarliga virkesupplag utmed allmänna vägar. Skogsbruket uppmanas nu att ta reda på vilka regler som gäller. Uppmaningen kommer från Skogforsk som varit med och tagit fram instruktioner för upplag av virke och skogsbränsle vid allmän väg. – Virkesupplag ska placeras trafiksäkert, inte i en kurva eller vid en sträcka som inte är trafiksäker, betonar Håkan. Hanteringen av tillstånd för virkesupplag utreds – Trafikverket eftersträvar en så smidig, enkel och rättssäker hantering av ansökningar om virkesupplag som möjligt. På Trafikverkets hemsida finns en ny publikation som beskriver reglerna för placering av timmer vid sidan av vägen; ”Virkesupplag vid allmän och enskild väg”.
Högsta hastighet för tung lastbil

Virkesupplag vid väg

Trafikverket ger tillstånd för upplag i vägområdet vid allmän väg. Från och med 2020 tar Trafikverket ut en avgift för ansökan om upplaget.

Inte heller innehåller servitutet någon rätt till virkesupplag på annans mark. 14 jan 2019 Om möjlighet finns bör upplaget placeras så att lastning och lossning kan ske från en mindre trafikerad väg, men måste man placera virket vid  Dokumentbeteckning: 100401 Broschyren beskriver hur du ska placera och lägga upp virke och skogsbränsle vid väg så att det är både trafiksäkert och praktiskt för hanteringen av virket och skogsbränslet.
Huddinge hockeyVirke eller skogsbränsle som placeras vid en väg måste alltid läggas upp med hänsyn till trafiksäkerten och på ett sätt som gör det enkelt att hantera. Längst ned på sidan kan du ladda hem en broschyr som beskriver vad som är vägområde, hur upplaget ska placeras och utformas, hur traven ska placeras och utformas, samt vilka uppgifter du måste lämna när du ansöker om tillstånd.

Särskilda tillstånd krävs för varje upplag vid vägar som inte omfattas av generella tillstånd. Trafikverkets tillstånd gäller enbart upplag av virke eller skogsbränsle.


Wunderchef

Vid allmän väg krävs tillstånd enligt väglagen. Väghållaren eller markägaren får, på ägarens bekostnad, transportera bort virke som lagts upp utan tillstånd.

Syftet är att virkestransporterna skall vara säkra och effektiva för alla parter.