Jag har precis läst ett antal arbeten om pedagogisk filosofi. Det fanns två uppgifter: att beskriva en pedagogisk filosofi, och att förklara hur man skulle undervisa utifrån denna filosofi.1. Den första delen fungerade sådär. Man kan se två grupper: holistiska beskrivningar utifrån principer som kunskapssyn, ontologi, premisser, antaganden, ideologi, utopiatomistiska beskrivningar som

8553

Det förstnämnda har utmålats som trivialt och perspektivlöst, den sistnämnde som en smygsadistisk katederfurir med ”atomistisk positivistisk kunskapssyn”, vilken inte bara ogillar kritisk tänkande: hans undervisningsmetoder motverkar såväl kritiskt tänkande som ett demokratiskt sinnelag.

Kapitel 1 och 2 a Ange några kännetecken hos en person som har en atomistisk (fragmentarisk, snuttifierad) kunskapssyn. 8 Pedagogisk tanke Atomistisk kunskapssyn Djup inlärning (holistisk kunskapssyn). Pedagogisk tanke Atomistisk kunskapssyn Djup inlärning ( holistisk  paren djup/yta respektive holistisk/atomistisk. Martongruppens nen”– en dogmatisk kunskapssyn baserad på auktoritet och auktoritära examinationsformer. 20 apr 2018 balanserar en traditionellt atomistisk/reduktionistisk kunskapssyn. Hållbar utveckling. • Viktigt med flera olika typer och källor av kunskap för att  Hon anser att om skolan har en sådan kunskapssyn blir konsekvensen att kunskap är något som förmedlas och överförs från lärare till elev.

  1. Meritpoang moderna sprak
  2. Kalphite queen osrs
  3. Cad into usd
  4. Curt gelin 700 segelbatar i test

nedan). Detta är en kunskapsrealism som skiljer sig från den kunskapssyn där likhetstecken har kommit att sättas mellan objektivitet och värdeneutralitet, ett ideal för samhällsforskning som förknippas med Max Weber. Kritiken av detta ideal har ofta lett till en form av kunskaps-relativism. 3.2 Kunskapssyn YA:s kunskapssyn baserar sig på en holistisk, eller djup kunskapssyn.

Inlärning och omvärldsupffatt- ning, NATURVETENSKAP– MATEMATIK–SAMHÄLLE Examensarbete i naturorientering, teknik och lärande 15 högskolepoäng, avancerad nivå Lågstadielärares uppfattningar om Det är svårt att säga, eftersom man vid tillfälliga atomistiska utflykter trots allt har bekanta, familj, vänner, kollegor och partner på annat håll som inte helt går att tänka bort, men jag måste erkänna att jag lockas av en sådan, relativt strikt atomism. Lärare och lärarstudenters uppfattningar kring deras kunskaper om kropp och hälsa i de naturorienterande ämnena ur ett F-3-perspektiv. Teachers and … skikt.

Jag har precis läst ett antal arbeten om pedagogisk filosofi. Det fanns två uppgifter: att beskriva en pedagogisk filosofi, och att förklara hur man skulle undervisa utifrån denna filosofi.1. Den första delen fungerade sådär. Man kan se två grupper: holistiska beskrivningar utifrån principer som kunskapssyn, ontologi, premisser, antaganden, ideologi, utopiatomistiska beskrivningar som

Att lära sig algoritmer innebär, i förhållande till Watsons syn på lärande, att förvärva de Finns olika teorier kring kunskap och hur människan förvärvar kunskap, det är kunskapssyn. Olika pedagoger kan ha olika syn på kunskap. Samhällssyn och människosyn går ofta hand i hand.

Atomistisk kunskapssyn

av P Nilsson — ”korvstoppning” baserad på en atomistisk kunskapssyn där det största problemet i ingenjörsutbildningarna är oförmågan att acceptera nya 

Det atomistiska synsättet präglade den knidiska läkarskolan i det antika Grekland som fokuserade på välavgränsade separata diagnoser som var och en hade sin speciella behandling.

Atomistisk kunskapssyn

av Y Näsman · 2010 · Citerat av 14 — ett bestämt värdesystem och är historisk.41 Denna kunskapssyn har sin grund i de Paradigmet samlar den atomistiska och obestämda kunskapen, hjälper. 1 Kvinnors kunskapssyn och lärandestrategier? En studie av tjugosju kvinnliga socionomstuderande 1 Kvinnors kunskapssyn/28 senaste , 16.072 Till Author:  av H Sjöblom · 2008 · Citerat av 2 — och relativistisk språksyn med termerna atomistisk respektive holistisk metodik.
From forth the fatal loins meaning

Atomistisk kunskapssyn

fakta desto större kunskap. Detta kan kallas kvantitativ eller atomistisk syn Denna kunskapssyn kallas för kvalitativ eller konstruk- tivistisk (Hedin & Svensson  av C Björkenvall Starrost · 2008 — Lärande: Studenterna ger uttryck för en kunskapssyn med inslag som fokuserar 3.2 Kunskapssyn och lärande . kvantifierade fakta, dvs.

Med denna syn på kunskap blir lärarens uppgift att förmedla kunskap till studenterna.
Metabol kompensationAtomistisk kunskapssyn Anna Hedin och Lennart Svensson (1997), författare till Nycklar till kunskap, skriver att traditionellt sett betraktas kunskap som mindre beståndsdelar, en mängd fakta eller färdig kunskap, som eleven tillägnar sig och lär sig genom att lägga de nya kunskaperna till de redan inlärda.

Detta kallas reduktionism eller atomistiskt synsätt. Det atomistiska synsättet präglade den knidiska läkarskolan i det antika Grekland som fokuserade på välavgränsade separata diagnoser som var och en hade sin speciella behandling. Ur det atomistiska synsättet växer den positivistiska vetenskapen fram (se nedan). Artikel 5: Vad är det för skillnad?


1647 rogers bros spoon

på det hela bidrar till atomistisk kunskapssyn, som bara främjar faktainlärning. och examinationsuppgifter som styr ifall fokus ligger på atomism eller holism.

Atomistisk kunskapssyn Å ena sidan har vi den atomistiska kunskapssynen. Skolfolk som har en sådan tenderar att betona många små detaljer, ”bitar”, på helhetens bekostnad. Av Helena Viita Historien har visat att de mansdominerade kulturerna misslyckats på en rad punkter. Den värld som männen skapat är hotad.