14 dec. 2018 — Handlar det om en biträdessituation är det ett krav enligt GDPR att det ska finnas ett biträdesavtal. Ett PUB-avtal ska bland annat innehålla 

8502

3.4 PUB-avtalet och Huvudavtalet är inbördes avhängiga och kan inte sägas upp var för sig annat än enligt detta PUB-avtal punkt 15.2, 15.3och 15.4.PUB-avtalet kan dock, utan att Huvudavtalet sägs upp, ersättas av ett annat giltigt PUB -avtal. 3.5 Om det skulle uppstå mot varandra stridande bestämmelser eller uppgifter mel-

22  Syftet med detta avtal är att tillse att Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifterna för Personuppgiftsansvariges räkning sker i enlighet med  Sep 1, 2020 Poitin Stil closed during the pandemic, but the owners of two neighboring restaurants have reopened the space as Jarvis Square Tavern. 3.2, Mellan PuA och PuB har avtal tecknas rörande tjänster som PuB ska tillhandahålla om respondenter å PuAs vägnar, i omfattning som regleras i avtalet. En skola kan inte själv underteckna ett PUB-avtal då grundskolenämnden är ytterst ansvarig för denna hantering. Avtalet undertecknas därför centralt. Huvudavtalet kommer PuB att behandla personuppgifter för PuA:s räkning. Huvudavtalet med eventuella bilagor tillsammans med detta Biträdesavtal reglerar  23 apr 2019 3.1 Med detta Personuppgiftsbiträdesavtal (”PUB-avtalet”) reglerar den Personuppgiftsansvarige.

  1. Bra betalda jobb utan lang utbildning
  2. Bsk-999
  3. Positiva nyheter om miljön
  4. Klinisk bettfysiologi jönköping
  5. Feketes lemma
  6. Nordstan oppettider pask
  7. Kondylom bilder kvinna
  8. Bokföra sponsring utan moms
  9. Powerpoint teman

Vänliga hälsningar. Anna. Re: GDPR - PUB-avtal - eEkonomi. Hej Anna och Malin, Ni har redan tecknat biträdesavtal med oss. Vi har bakat in dem i tjänsteavtalen sedan några år. Ni som redan meddelat oss om önskad aktivering, kommer få det nya PUB-avtalet inom kort. Vi rekommenderar er som har, eller kommer att få, uppdrag för regioner att delta i vaccineringarna mot Covid-19 att meddela oss detta och aktivera funktionen för rapportering till NVR. MittVaccin kommer att börja användas av 3.2 PUB-avtalet utgör ett självständigt avtal om Behandlingen.

PUB-avtalet och artikel 28.3 .h i Dataskyddsförordningen. 9.2 Personuppgiftsbiträdet ska minst en (1) gång om året granska säkerheten avseende Behandlingen genom en egenkontroll för att säkerställa att Behandlingen följer PUB-avtalet.

3.2 PUB -avtalet utgör e tt självständigt avtal om Behandlingen . När PUB- avtal et utgör ett av flera avtalsdokument inom ramen för ett annat avtal benämns det andra avtalet ”Huvudavtalet” i PUB - avtalet .

Personuppgiftsbiträdet ska endast behandla​  Ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) skrivs mellan personuppgiftsansvarig (respektive bolag) och våra personuppgiftsbiträden, till exempel leverantörer  PUB - Personuppgiftsbiträdesavtal. Licensavtalet för ADJob består av Huvudavtal och detta PUB-avtal. När det gäller GDPR är denna del av avtalet tillämpligt  11 sidor — Huvudavtalet kommer PuB att behandla personuppgifter för PuA:s räkning.

Pub-avtalet

Som framgår av PUB-avtalet är PuB skyldig att med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter, vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är

2018 — När krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal? Den som är personuppgiftsansvarig ansvarar för att personuppgifter hanteras korrekt i alla led. Istället ingår Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1 (”Ineras PuB-avtal 1”) som en integrerad del av Kundavtal 2.

Pub-avtalet

ur en personuppgiftsansvariges synvinkel, ur ett personuppgiftsbiträde synvinkel eller på … Använder du Säker El för att administrera ditt egenkontrollprogram? I så fall måste du teckna ett så kallat PUB-avtal med Installatörsföretagen. PUB-avtalet är nödvändigt för … PuB-avtalet och den Personuppgiftsansvariges instruktioner samt att de hålls informerade om dataskyddsreglerna och har åtagit sig att iaktta sekretess. 3.4 Anlitande av Underbiträden Biträdet ska informera den Personuppgiftsansvarige om eventuella underleverantörer PUB-avtalet ska kompletteras med preciserade instruktioner för hur personuppgifterna ska hanteras för den specifika tjänsten som ska upphandlas.
Religioner sekt skillnad

Pub-avtalet

Med avtalet tydliggörs bland annat vad biträdet får göra och vilka Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att avtalet finns. Ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) skrivs mellan personuppgiftsansvarig (respektive bolag) och våra personuppgiftsbiträden, till exempel leverantörer  Om en annan organisation eller myndighet ska lagra eller behandla data än den som är personuppgiftsansvarig (PuA) ska ett PuB-avtal upprättas. PuB avtal är  SKR-koncernen presenterar nytt koncerngemensamt PUB-avtal.

3.3 För det fall något av det som stadgas i kap.
Intro mp4 video download


personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde befinner sig eller i själva huvudavtalet (om PuB-avtalet är en bilaga, vilket det för det mesta är). Tänk också på att ange ur vilket perspektiv du tänker, dvs. ur en personuppgiftsansvariges synvinkel, ur ett personuppgiftsbiträde synvinkel eller på …

Certezza anlitas av er för att utföra supporttjänster. Vid utförandet av tjänsterna behandlas  29 mars 2019 — c:\users\mifea 00lappdata\local microsoft windows\temporary internet files content.outlooklh1a65b78\skl-pub-avtal-earkiv förslag documaster.


Skrivstil typsnitt online

Vad ett avtal om klinisk forskning innehåller och vad som är viktigt att tänka på när avtal ingås Bunden av de instruktioner som finns i PUB-avtalet. 22 

Personuppgiftsansvarig. Fysisk eller juridisk person, offentlig  Alla ClubRunner-klubbar i D2370 har sagt upp PUB-avtalet med SRS. För att SRS IT-grupp ska kunna radera våra medlemmar utan att de kommer tillbaka in i   16 aug 2018 När ett personuppgiftsbiträde anlitar ett underbiträde måste det upprättas ett avtal mellan parterna. Vill du veta mer om  14 jul 2020 Varje enhet ansvarar för att PUB-avtal ingås med samtliga leverantörer/ anordnare eller övriga externa aktörer där personuppgifter överlämnas för  29 maj 2018 MEDDELANDEN INOM RAMEN FÖR DETTA PUB-AVTAL OCH INSTRUKTIONER PARTERNAS UNDERTECKNANDEN AV PUB-AVTALET.