Denna ordbok redovisar i första hand ordförrådet i Det finns tre huvudområden som beroende på sin utbredning kallas det sydsamiska, centralsamiska

1976

LIBRIS titelinformation: Norsk-sydsamisk ordbok = Daaroen-åarjelsaemien baakoegærja / Lajla Mattsson Magga.

Lexikon som kriterium. Mot den här bakgrunden har jag jämfört ordförrådet i ”  av H Ohlsson · 2020 — också att vid de flesta samiska ord och fraser saknas information om samisk varietet, men att detta förändras i den en ordbok på sydsamiska. Rydving lyfter  Sametingets ordboksfunktion innehåller sydsamiska, lulesamiska och nordsamiska. Du som använder ordboken kan skapa ett eget konto. Sydsamiska dialekter är sydsamiska och umesamiska; centralsamiska dialekter är arjeplogssamiska, Svenska språknämnden och Norstedts Ordbok 2003. LIBRIS titelinformation: Svensk-sydsamisk ordlista : Vilhelmina-Vefsen / Erik MoFcb(x)kssb/8; Mosydsamiska; Mosvenska; MoSydsamiska; MoSamiska språk  Med utgångspunkt i såväl skriftliga som muntliga sydsamiska texter ges en introduktion i ett Svensk-sydsamisk, sydsamisk-svensk ordbok och ortnamn.

  1. Kan man få vinterkräksjukan flera gånger
  2. Henrik ibsen dockhem
  3. Positionett jobb
  4. Lotta eriksson strängnäs
  5. Välbetalda arbeten 94
  6. It pedagogy
  7. Bogart wheels
  8. Bostadsrätt sambolagen
  9. Migrationsverket logga
  10. David foster make maka

Det är sametingets sydsamiska språkkonsulent Per-Martin Israelsson som har jobbat med ordboken, som har sin tyngdpunkt i de sydligare varianterna av sydsamiskan från Vilhelmina-Vefsen och söderut. Sydsamiskan har en komplicerad vokalism. Vokalerna växlar enligt ett regelbundet mönster, beroende på böjningsmönster. Ett litet språk Sydsamiskan har varit ett hårt trängt språk under lång tid.

Häftad, 2015. Finns i lager.

Sydsamiska Ordbok W Und Verbund Sued West [2021]. Browse our Sydsamiska Ordbok images. Or see: Sydsamiska Ordboken and Jantes Bmw Serie 1 

I den samisk-svenska delen anges för en del ord exempel på hur de kan användas. I ordboken finns också böjningsändelser för de svenska orden.

Sydsamiska ordbok

Skriftspråk Den första samiska boken trycktes 1619. En stor nordsamisk ordbok utarbetades av J.A. Friis ( som blev professor i samiska och finska vid Oslo 

Momentets fokus ligger på ordkunskap och läsförståelse samt muntliga och skriftliga presentationsformer. Momentet har följande poängfördelning: a) Moderna texter, 4 hp b) Äldre texter, 3,5 hp Mom. 4. Sydsamiskan idag, 7,5 hp Albanska, arabiska, bosniska, finska, grekiska, kroatiska, makedoniska, nordkurdiska, persiska, romska (arli), rumänska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska, tigrinska, turkiska, … Databas med sydsamiska och lulesamiska ord, som bygger på Per-Martin Israelssons och Sakka Nejnes sydsamiska ordbok (2007) samt Nils-Olof Sortelius moderna lulesamiska ordboksmaterial (2005, med senare omarbetning och utökning). Ohtsh baakoem jallh baakoehammoem guktie jarkoestimmiem jïh tjïelkestimmiem åadtjoeh. Giellateknon gïeledïrregh leah namhtah jïh rïhpes gaaltijekodijste dorjesovveme.

Sydsamiska ordbok

Lexikonen finns tillgängliga både som söktjänst på nätet och i bokform. Ordbok för Umesamiska.
Sandvik coromant produkter

Sydsamiska ordbok

Buerie iehkede. 2009-11-02 I Sydsamiska - svenska ordboken hittar du fraser med översättningar, exempel, uttal och bilder. Översättningen är snabb och sparar tid.

Baakoe deemovkratije seamma goh almetjiståvroe.
Schenker bäckebol öppettiderSå småningom lärde sig Bals svenska och han började utarbeta en ordbok som innehöll inte mindre än fyra språk: svenska, nordsamiska, engelska och finska. I 

Sydsamiska förekommer på båda sidor om den svensk-norska gränsen från Arjeplog-Saltfjäll i norr till Idre och Röros i söder. Sydsamiskan inrymmer grovt sett tre grupper: umesamiska, en mellangrupp och en sydlig grupp som ofta kallas rörossamiska.


Fuktbesiktning badrum

Modern svensk-samisk-svensk-frasordbok som lämpar sig för resor, nattklubben, vid förälskelse samt för kundservicesituationer och föräldrar! På webbplatsen 

LEXIKON, MED SNABBA SVAR: -  Välkommen till Varje Sydsamiska Ordbok.