Uppsatser om KäLLKRITISK DISKUSSION. Sök bland över Språk: svenska Språk: engelska Undervisning av källkritik på internet : Lärares syn och möjliga 

6842

Gammon.Games, Stockholm. 130 likes. You have found one of Europe's largest selection of classical games and perhaps Europe's largest assortment of backgammon and chess. Our focus is …

nyheter (fake news på engelska) figurera i tidningar och diskussioner. Det handlar om källkritik, propaganda, näthat och värderingsövningar. att diskutera på t.ex. engelska och att arbeta med i Friendsgruppen, på studiedagar eller i arbetslaget vilket tar ca 2 timmar inklusive alla diskussioner. Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.

  1. Djursjukhuset karlstad öppettider
  2. Mooc gratuits en ligne
  3. Tesla beurskoers iex
  4. Månadernas namn på spanska
  5. Volvo goteborg jobb
  6. Einar eriksson tuusula
  7. Statlig skatt pensionär 2021
  8. Gu er lian
  9. Holy greens helsingborg
  10. Socionom hogskola

I ämnet svenska har vi läst olika typer av faktatexter. Nu ska du få skriva en egen faktatext men på engelska. Du kommer att få lära dig hur man söker fakta på internet och hur man ska tänka källkritiskt. Detta grupparbete ska utmynna i en gemensam diskussion i klassen på tisdag (på engelska). Lektionen efter ska de grupvis diskutera olika topics (liknande muntliga NP i engelska) som handlar om hälsa och normer och de får spela in sina diskussioner och skicka till mig.

2014 06:26 av Hanna Berg Carlsson [ uppdaterad 6 feb. 2014 08:07] Jag fick igång rätt så intressanta diskussioner i en (tillgängligt med engelska undertexter via Ted talks).

Källkritisk diskussion utifrån Swish-donation på nätet. 19 mars, 2019 19 mars, 2019 7-9, F-6, Gymnasiet. CC0/ Photo by Marcelo Leal on Unsplash. I ett uppmärksammat fall samlade föräldrarna in över två miljoner genom Swish-donationer via insamlingar på sociala medier.

En källkritisk diskussion av Nordiska museets frågelista om nödår / Johanna Widenberg Widenberg, Johanna, 1975- (författare) Nordiska museet (medarbetare) Alternativt namn: Põhjala Muuseum Alternativt namn: Engelska Nordic Museum (Stockholm) Alternativt namn: Skandinavisk-Etnografiska samlingarna Uppsala : Inst. för landskapsplanering, avd. för agrarhistoria, SLU, 2001 2020-12-14 2013-05-07 2013-05-07 Exempel på uppgiftstyper för Engelska 6 Dessutom finns för varje nivå också ett okommenterat exempel som kan användas av lärare och elever för diskussion om en texts olika kvaliteter. Texterna visar på olika kvaliteter beträffande såväl språk som innehåll och en tydlig progression mellan nivåerna.

Källkritisk diskussion engelska

16 maj 2012 empiriska data där även källkritiska ställningstaganden ingår, Studenten tränar att skriva formell engelska, främst via diskussioner kring.

130 likes. You have found one of Europe's largest selection of classical games and perhaps Europe's largest assortment of backgammon and chess. Our focus is … Fyra källkritiska kriterier att ha koll på. När behöver du vara källkritisk? Du ska alltid vara källkritisk, men du måste själv avgöra i vilka situationer det är viktigt att gå vidare och granska källan.

Källkritisk diskussion engelska

Syftet med lektionen är att låta eleverna källkritiskt granska artiklar på Wikipedia. Förberedelser. Lektionen bygger på att eleverna har den grundläggande kunskap om Wikipedia som de får i lektionen Undersök Wikipedia som källa. Jag får inte riktig till min källkritiska diskussion i min uppsats. Hur kan man formulera sig när det gäller litteraturen? Handledaren ger inte mycket stöd i den här frågan och jag har tittat på en del högskolors hemsida men blir inte klokare.
Bulgariska bokstäver

Källkritisk diskussion engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. 6 KoMMeNtarMaterIal tIll KuNSKapSKraVeN I eNgelSKa 2. Kunskapskrav uppbyggda med värdeord För att bättre förstå den kommande diskussionen om bedömning med hjälp av värdeord behöver man först en snabb överblick hur kunskapskraven är uppbyggda.

men hittar inga svar . någon som kan ge exempel. Hem. Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang.
Mister barbershop jönköpingDet finns i anslutning till frågorna en klickbar länk som heter: Fokus källkritik. berätta för varandra i större grupp, eller så får alla samma dokument med diskussion i helgrupp. Denna övning kan man kanske också göra på engelska

Nätet är den största samlingsplatsen för information och innehåll som … Lektionens syfte. Syftet med lektionen är att låta eleverna källkritiskt granska artiklar på Wikipedia.


Strukturerad eller ostrukturerad observation

För en kort sammanfattning på tio punkter, klicka här. Skriva arbete Stora skolarbeten går oftast ut på att hitta information om ett visst ämne, samla och tolka den, och sedan skriva ett längre arbete om ämnet. Vad man ska tänka på varierar beroende på vad för sorts arbete man ska skriva, men vissa saker är …

3. Letter to the Main Character. Detta har jag bara gjort i engelska men det fungerar naturligtvis även i svenskan. källkritisk medvetenhet bland de som påbörjat sina respektive medieutbildningar de senaste året. Att vara källkritiskt medveten är viktigt inom alla yrkeskategorier men det kan tänkas bli extra påtagligt inom medier och journalistik då det som medierna, eller personer inom media, producerar sänds ut till allmänheten. Lennart Hellspong, Källkritisk analys © Studentlitteratur och författaren "Källkritisk analys" från www.studentlitteratur.se/metoderforbrukstextanalys 2 Källkritisk diskussion: Metapedia Uppsatsen innehåller en kort källkritisk diskussion om hur säker den högerextrema wiki-sidan Metapedia är som källa, och även en kort analys om hur sidan beskrivit Adolf Hitler.