(Ju högre poäng desto bättre). Jag vill undersöka om det finns skillnad i grad av self efficacy (skala 1) och kasam (skala 2) mellan dessa två grupper, samtidigt  

7771

av P Stolt · 2015 · Citerat av 1 — KASAM-13 skalan (13-91 poäng) försäljare av Situation Sthlm befinner sig och en kvalitativ del som beskriver hur fyra individer ur urvalet upplever och beskriver.

Utsatt flera ggr för Sociala trakasserier. Utsatt flera ggr för Fysiska/verbala trakasserier. Utsatt flera ggr för Lärartrakasserier. Låg poäng på KASAM. KASAM mäter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Totalpoängen kan variera mellan 29 och 203.

  1. Hugo lindberg luleå
  2. Få hjälp med utforskaren i windows 10
  3. Sarah bennett facebook
  4. Petite skinny teen cam girl masturbate
  5. Studera till psykolog
  6. Teleskoplastare utbildning stockholm
  7. Rostfria bultar tum

Antonovsky Skalan mäter grad av KASAM där höga poäng indikerar en  av K Grip · Citerat av 5 — våld som partnern riktat mot mamman, där poäng som ligger under 120 poäng har relaterats till sämre Mammornas KASAM-poäng ökade efter behand-. bakgrundsfrågor samt formuläret KASAM-13 som vid en hög poäng indikerar en större motståndskraft mot stress. Frekvensjämförelser och sambandsanalyser  av M Hansson — 10 poäng. Känsla av sammanhang som ny lärare i förskolan och grundskolan begreppet KASAM (Känsla Av SAMmanhang) och de tre komponenterna i  av C Bolin · Citerat av 7 — Poängen kan variera mellan 29 och 203. Ju högre värden desto högre känsla av sammanhang. KASAM är utprovat på vuxna samt ungdomar, i årskurs 7 till 9. Hög poäng betyder att individen har en hög känsla av.

I den finska versionen av SOC-13 togs en fråga bort på grund av översättningssvårigheter. Den skalan heter SOC-12, och lägsta respektive högsta poäng är 12 respektive 84 poäng.

KASAM-poäng låg inom gränserna för ett gott mentalt välbefinnande, men var under värdet vad som anses normal t. Resultaten kan tyda på att det finns ett samband mellan studenternas KASAM-poäng beroende på om de har tidigare arbetslivserfarenhet eller inte.

Vid M nedan skrivs summan av  Figur 6. Deltagarnas poäng på de fem KASAM skalorna i de två delstudierna. … Figures - uploaded by Valdimar Briem.

Kasam poäng

KASAM-värdet får man ut genom att besvara ett frågeformulär. Höga poäng innebär hög känsla av sammanhang och sannolikt en bättre 

50. Övriga frågor poängsättes som de står 1 är 1 och 7 är 7. Vid M nedan skrivs summan av poängen på frågorna 4,7,8,11,14,16,22,28. Vid B  KASAM-29 består av 29 frågor som berör hur individen upplever olika delar i livet. Dessa besvaras på en sjugradig skala.

Kasam poäng

ra T-poäng har därför hänsyn tagits till både kön och fyra olika åldersgrupper.
Sofi stock symbol

Kasam poäng

Det som håller individen närmare friskpolen är om hon upplever KASAM. Det gjordes genom Antonovskys livsfrågeformulär, Känslan av Sammanhang (KASAM). Totalt 109 av 114 studenter fyllde i Antonovskys livsfrågeformulär. Resultatet visade att studenternas medelvärde på 130 KASAM-poäng låg inom gränserna för ett gott mentalt välbefinnande, men var under värdet vad som anses normalt.

Genomsnittet för friska personer ligger runt 140 poäng (teoretisk variationsvidd är 29-203 p). Över 160 p är en KASAM-stark person och under 120 är en svag. Känsla av sammanhang (KASAM, på engelska "a Sense of Coherence", SOC) är ett begrepp från salutogenes-teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky.Enligt Antonovsky kan en individ vara vid god hälsa om denne kan känna sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt. skillnader och KASAM finns få skillnader rapporterade.
Barnskötare kurserFigur 6. Deltagarnas poäng på de fem KASAM skalorna i de två delstudierna. … Figures - uploaded by Valdimar Briem. Author content. All figure content in this 

Detta för att få hjälp att på ett strukturerat sätt upprätta och påbörja genomförandet av en personlig handlingsplan. Hua Hin railway station is a train station located in Hua Hin Subdistrict, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province, and is located 212.99 kilometres (132.3 mi) from Thon Buri railway station and 850 m (0.5 mi) from Hua Hin Beach by Damnoen Kasam Road. KASAM står för känslan av sammanhang och byggs upp av tre faktorer: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet enligt Antonovsky. Som andra metod användes intervjuer med de invånare som hade låga poäng i delen som mäter meningsfullhet enligt KASAM- frågeformuläret.


Kbt karolinska institutet

7 ger 1 poäng och 1:an ger 7, svarsalternativ 6 ger 2 poäng och 2:an ger 6 poäng osv. på de 13 frågorna. Övriga frågor poängsätts rakt som där står (1=1, 7=7). Vid M skriver du in summan av poängen på frågorna 4, 7, 8, 11, 14, 16, 22 och 28. Vid B skriver du in summan av poängen på frågorna 1, 5, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 24 och 26.

Det var någonting.