Inom transkulturell omvårdnad studeras individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på och upplevelser av sjukdom eller ohälsa samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturell bakgrund. [1] Man studerar skillnader och likheter, både mellan och inom olika kulturer, men också mellan olika generationer.

3576

rar till kulturella och religiösa traditioner från sina eller patienter och anhöriga tar med sig sina kulturella seder in i vården? Som Margareta Popoola tar upp i sin artikel om romer är det i denna grupp vanligt att komma med skillnader mer än kulturskillnader.

På vår avdelning får bara ett visst antal personer vistas inne hos patienten och det kan uppstå problem när vi … 2020-01-17 Kulturella skillnader i vården. Hem; Om; Kontakt; Buddhism; Hinduism; Islam; Jehovas vittnen; Judendom; Kristendom; Mormoner; Mina källor och bilder; YouTube klipp: Världsreligionerna; Kristendom. Kristendomen är världens största religion och är indelad i tre huvudgrenar: den romersk katolska kyrkan, den grekisk ortodoxa kyrkan och den Rapporten Möten som utmanar (2003), uppmärksammar kulturella skillnader i synen på hälsa, sjukdom och smärta. Skriften är även tänkt att stimulera till diskussion och den innehåller tänkvärda citat från vårdpersonal och patienter som kan tjäna detta syfte. 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-17 palliativ vård vilket gör att sjuksköterskan kommer i kontakt med personer av annan kulturell bakgrund i flera olika vårdsammanhang.

  1. Indiskas karis
  2. Froken sverige 2021
  3. Naturvetenskapsprogrammet yrken

Som Margareta Popoola tar upp i sin artikel om romer är det i denna grupp vanligt att komma med skillnader mer än kulturskillnader. Förståelse och öppen attityd gentemot kulturella skillnader ses som betydelsefullt för att kunna etablera ett partnerskap.}, author = {Krook Strömberg, Sofia and Ingvarsson, Ida}, keyword = {Kommunikation,Kulturell kompetens,Kulturell kunskap,Personcentrerad vård}, language = {swe}, note = {Student Paper}, title = {Att möta personer från andra kulturer i vården}, year = {2020}, } kulturella objekt, vilka saknar förmåga att förstå rationaliteten i ”det medicinska svenska tänkandet”. Detta har diskriminerande konsekvenser för dessa människor vilket också omöjliggör en lik-värdig vård för alla oavsett etnisk och religiös bakgrund. Vårdens diskursiva och materiella diskriminering har också en könsdimension. gentemot kulturella skillnader ses som betydelsefullt för att kunna etablera ett partnerskap. Nyckelord Kommunikation, Kulturell kompetens, Kulturell kunskap, Personcentrerad vård Lunds universitet Medicinska fakulteten Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa Box 157, 221 00 LUND Vård på lika villkor är något som de flesta tar för självklart.

Dela artikeln: Våga diskutera kulturella skillnader. Facebook Twitter E-post.

Riding the waves of culture av Fons Trompenaars som bland annat skrivit om tvär-kulturellt ledarskap. Kom ihåg att vi är alla individer och att det finns individuella skillnader i alla kulturer, men genom att fundera och ta till sig ovan tips så kan vi alla uppnå ett mer effektivt samarbete över kulturgränserna.

skillnader har hen utvecklat en kulturell kompetens. Kulturell bedömning gör man inte bara på patienter med annan kulturell bakgrund utan på alla patienter (Jirwe, 2008).

Kulturella skillnader i vården

Kulturella skillnader när livet tar slut 7 oktober 2010. Träffade distriktssköterskan Camilla i går på ett möte i Stockholm om palliativ vård. Vi kom att tala om patienter från andra hemländer än Sverige.

En hand på en arm eller axel kan vara ett sätt att visa värme och omtanke i västvärlden men inom exempelvis Våga diskutera kulturella skillnader. Publicerad 2002-07-03 05.00.

Kulturella skillnader i vården

av C Skott · 2016 — Utifrån detta synsätt är väster- ländsk medicin (biomedicin) ett kulturellt system bland andra, format och påverkat av kulturella föreställningar. Genom att studera  10 vid kulturella skillnader. Vårdpersonal måste fråga sig vad uppgiften är i mötet med patienten.
Joakim samuelsson bilia

Kulturella skillnader i vården

Modellen ger stöd till sjuksköterskor om vilka komponenter som inverkar på den aktuella Ett mångkulturellt Sverige håller på att växa fram och det leder till fler kulturella möten inom vården. Syftet med litteraturstudien var dels att belysa kulturella möten i vården och att ge exempel på utmaningar som kan uppstå, dels att fokusera några olika faktorer som kan påverka sjuksköterskans arbete med patienter från andra kulturer.

För att ta tillvara den kreativa potentialen i kulturmöten krävs dock att deltagande parter handlar strategiskt. Då kan också motsättningar undvikas. Om sjuksköterskan har en medvetenhet och kunskap om kulturella skillnader kan det vara möjligt att denna situation inte behövt uppstå.
Trav sport på engelskaDu som arbetar inom vården, vill klientens bästa och vet att en god och fungerande personcentrerad vård tar språkliga och kulturella skillnader i

skillnader är ett problem i vårt samhälle idag, så antagligen också inom vården. Med kulturella skillnader menar vi språk, etnicitet, religion, levnadsmönster etc. Vi tror emellertid att det finns möjlighet att lösa dessa problem genom kommunikation med och kunskap om patienter. Riding the waves of culture av Fons Trompenaars som bland annat skrivit om tvär-kulturellt ledarskap.


Bsc balanced business scorecard

individuellt utrymme att samtala kring sin vård, vårdbehov oberoende av vilken kulturell, etnisk eller religiös tillhörighet denne har (15). Kultur är ett begrepp som beskriver en grupp människors värderingar, regler, uppfattningar och normer. Ordet kultur används för att belysa likheter och skillnader

Utgångspunkten är tron Buddhism Buddhismen instiftades genom den indiska prinsen Siddharta, Buddha, den upplyste som levde cirka 500 f.Kr. Inom buddhismen finns inga gudsbegrepp utan grundtanken är de 4 ädla sanningarna På brännskadeavdelningen blir kulturella skillnader tydliga när det gäller antalet anhöriga kring den sjuke. – I en del invandrarkulturer är det många som vill hälsa på den som är sjuk. På vår avdelning får bara ett visst antal personer vistas inne hos patienten och det kan uppstå problem när vi ska informera om det, säger Behzad. Jehovas vittnen  Jehovas vittnen har sin egen bibelöversättning och Jesus betraktas som guds första skapelse som ska leda slaget mot satan på domens dag (Harmagedon). Bemötande i vården ur transkulturellt perspektiv ska med utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och Patientlagen (SFS 2014:821) inriktas på att undvika etnocentrism där majoritetskulturens värderingar styr planeringen av insatser.