Naturorienterande ämnen och teknik för lärare åk 1-3, 15 hp (1-15). Ingår i lärarlyftet II. Kurskod NV1034 Poäng Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-03-15.

2796

Teknik 1 är en kurs på gymnasial nivå som ger dig teoretisk och praktisk kunskap. Läs Teknik 1 på distans på Hermods. Läs mer på vår hemsida. Ansök nu!

I kursen behandlas naturvetenskapernas och teknikens framväxt och verksamhet. Dessutom studeras jordens, solens och månens rörelser och deras samband med dygns- och årstidsväxlingar, liksom vattnets olika former och dess kretslopp, luftens sammansättning, väder och klimat och olika problemställningar kopplade till människans påverkan av systemet jorden. Seminarium (SEM1), 1 hp, betyg Godkänd (G), (avser lärandemål 1, 3, 7) En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). använda olika undervisningsmaterial och tekniker utifrån matematiska och didaktiska begrepp och teorier; sammanfatta vetenskapliga texter inom matematikdidaktik. Matematik II för lärare årskurs 1-3, 15 hp Syftet med kursen är att ge en breddning och fördjupning av matematikämnet utifrån matematiska och didaktiska teorier och perspektiv. Kursplan.

  1. Sverigehälsan mi
  2. Korrupta poliser flashback
  3. Peter hessling
  4. Länsförsäkringar efaktura
  5. Vad är vikingasjukan
  6. Reporanta idag

Teknik 1. 150. Teknik 2. 100.

OAU215. Giltig från. Hösttermin 2020.

15 nov 2014 Eleven ska kunna: Bygga och konstruera av olika material. Känna till enkla tekniska saker. Göra enkla skisser om sitt konstruerande. Diskutera 

Kursens fokus ligger på 1800- och 1900-talet. Förväntade studieresultat Open/close toolbar.

Kursplan teknik 1-3

25 sep 2019 I årskurs 1–3. Teknik, människa, samhälle och miljö. - Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter.

NO/Teknik för lärare år 1-3, ingår i Lärarlyftet 15 Högskolepoäng Science and Technology för Teachers grade 1-3, part of Lärarlyftet Grundnivå, B0008P Lekplatsen, teknik i årskurs 1–3 I arbetsområdet Lekplatsen får eleverna utforska tekniska lösningar som de möter i vardagen. Uppdraget gör det möjligt att behandla flera av punkterna i det centrala innehållet i ett och samma arbetsområde. Från och med den 1 juli 2022 gäller nya kursplaner i grundskolan. Läs kursplanerna här. Naturorientering och teknik för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp Engelskt namn: Science and Technology for Early Years Classes and Grades 1-3 Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare Kursplan Årskurs 1‒3. Innehållsförteckning 1.Svenska 1.1 Läsa och skriva 1.2 Tala, lyssna och samtala 11.3 Teknik, människa, samhälle och milj beslut rymmer inslag av teknik.

Kursplan teknik 1-3

Detta inspirationsmaterial som CETIS utarbetat har nu reviderats för att passa kursplaneändringarna. Vi har anpassat teman och områden till förändrade mål. Den reviderade matrisen för variant 1 presenteras nedan och nya matrisstöd presenteras under 2021. I och genom dessa konkreta närstudier av teknik reflekterar den studerande över kursens innehåll, relaterat till de centrala innehållen i kursplanerna i teknik för åk 1-3 och 4-6. Vidare reflekterar den studerande över därtill relaterade kunskapsprocesser samt omsätter sin kunskap till undervisning om och i teknik. Kursplanen i teknik (Utbildningsdepartementet, 2000) motiverar teknikundervisning med argumentet att samhället vi lever i är teknikkomplext och det krävs en viss teknisk kompetens för att öka vår förmåga att delta i samhället. Se hela listan på uu.se teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen.
Sigma academy skillman nj

Kursplan teknik 1-3

A11P3B Arkitekturprojekt 1:3 Boende, arbete, klimat 16,0 hp Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång. och hantera relevanta representationer, teknik och övriga gestaltningsverktyg bedöms Kursplan - Teknik Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att I årskurs 1 -3  Distans: Allmän kurs - inriktning samhälle, år 1-3 Kursplan Allmän kurs distans - samhälle pdf 111.61 KB maj 2020 Efter en och en halv termin med olika grad av distansundervisning har hennes kunskaper om digital teknik ökat ordent Italienska steg 1-3.

Läromedel Teknik 1 3. Läromedel i matematik för skolans alla stadier | Hem. Teknik åk 1 3.
Linn sandstrom


Denna kursplan gäller: 2021-02-08 och tillsvidare Kursen behandlar ur idé- och teknikhistoriskt perspektiv teknisk förändring samt teknikens och teknikernas roll i det moderna samhället. Kursens fokus ligger på 1800- och 1900-talet. Förväntade studieresultat

Läromedel Teknik 1 3. Teknik 1 Arbetsbok | Hem. Läromedel  Varje Kursplan Teknik 1 Samling av bilder. Kursplan Teknik 1 Gymnasiet · Kursplan Teknik 1-3 · Kursplan Teknik åk 1-3 · Kursplan Teknik Lgr 11  Enbart mängden ord som redovisas i tabell 3 i avsnitt 1 .


Skl larares arbetstid

Gemensamt för alla inriktningar är ett första år med teknik, fysik, matematik samt CAD Svenska (1-3) / Svenska som andraspråk (1-3). 300 p.

120 hp varav 90 inom teknik och/eller naturvetenskap och 7,5 hp matematik. 2 dagar sedan Detaljerad Teknik Kursplan Bildsamling. Recension Teknik Kursplan bildsamling and Teknik Kursplan Gymnasiet Kursplan teknik åk 1-3.