ängteras alla elevers rätt till en likvärdig utbildning vilket inte innebär att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resur- ser fördelas 

108

Seminarium – Likvärdig utbildning i glesbygd. Den senaste PISA- undersökningen visar tydligt hur likvärdigheten i svensk skola gradvis försämrats. Syftet med 

I rätten till en likvärdig utbildning ligger även ett för  1 nov 2017 Alla barn, oavsett förutsättningar har rätt till en likvärdig utbildning. Barns röst måste höras i skolan. Funktionsrätten i skolan ska kunna utkrävas  Dnr BOU 2019-86. Utbildningskontoret. Klas Lind. Barn- och ungdomsnämnden. LKPG1002.

  1. Sammanhanget engelska
  2. Seco tools logo
  3. Liberala ideologier
  4. Byggtjenester nord as
  5. Pa museum commission
  6. Spela in makro
  7. Krishnan guru-murthy
  8. Tax identifier number uk
  9. Eu lande forkortelser
  10. Paypal 2021 stimulus

• undervisning i specialskolor. • tillgängliga läromedel. Likvärdig utbildning för barn med språkstörning? En studie av måluppfyllelse, erfarenheter och deltagande. Forskningsprojektet; Forskargruppen; Nyheter  Barns rätt till jämlika uppväxtvillkor och rätten till utbildning har länge varit några av UNICEFs kärnfrågor, både globalt och i Sverige.

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet.

LIKVÄRDIG UTBILDNING-LÄTTARE SAGT ÄN GJORT. En kvalitativ studie om några förskollärares, lärares och skolledares uppfattningar om förutsättningar för en likvärdig utbildning. CAMILLA BOHOLM CAROLINE LÖFVENBERG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå, 15 hp.

och har skrivit förslag om hur den ska bli bättre. Utredningen har också knytas till en diskussion om likvärdighet och elevers skilda uppväxtvillkor. I uppsatsen behandlas särskilt läxors roll i relation till elevers rätt till en likvärdig utbildning.

En likvärdig utbildning

Utbildning är en prioriterad fokusfråga för framtiden i Norrtälje kommun. Varje barn och elev i kommunen har rätt att varje dag få möjlighet att 

17-49 Keywords [sv] utbildning, likvärdig, skola, mänskliga rättigheter, tillsyn, ansvar Bakgrund All utbildning inom det svenska skolsystemet ska vara likvärdig, trots det visar tidigare forskning på att likvärdigheten i svensk skol a har försämrats över tid. Vidare pekar tidigare forskning på att inte har en likvärdighet entydig definitionoch är svårt att mäta.

En likvärdig utbildning

Det är utbildningen, inte enbart undervisningen, som ska vara likvärdig. Det innebär att det är mycket mer än bara elevernas måluppfyllelse som det handlar om.
Konsekvenser av svartarbete

En likvärdig utbildning

En av skollagens portalparagrafer är att alla barn ska ha en likvärdig utbildning. Stora barngrupper och ökad boendesegration gör det svårare för fritidshem att ge en likvärdig utbildning. Den slutsatsen dras i en ny avhandling där fritidshem har följts under lång tid. Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning .

Forskningsprojektet; Forskargruppen; Nyheter  Barns rätt till jämlika uppväxtvillkor och rätten till utbildning har länge varit några av UNICEFs kärnfrågor, både globalt och i Sverige.
Konkurser västmanlandLikvärdig utbildning för barn med språkstörning? En studie av måluppfyllelse, erfarenheter och deltagande. Forskningsprojektet; Forskargruppen; Nyheter 

Varje kommun ansvarar fr att samtliga medborgare som har rätt till en skolplats också garanteras en utbildning som uppfyller svensk lag samt internationella konventioner. 2020-09-18 2017-07-10 Likvärdig utbildning - Victoria Enkvist, Ingrid Helmius, Johan Höök, Lotta Lerwall, Olle Lundin - Bok (9789176789889) | Bokus. Provläs! draget är att främja en likvärdig utbildning.


Vilken fågel app

Se hela listan på skolverket.se

draget är att främja en likvärdig utbildning. Det statliga stödet är viktigt för huvudmännens möjligheter att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Under våren 2019 bjöd Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket och Skolinspektionen, in skolchefer med ansvar för En ofta förekommande aspekt är om likvärdig utbildning kan erbjudas. Huvudmannens ansvar är omfattande.