20 april, 18.15 Photoshopintroduktion Den här kursen riktar sig till nybörjare som vill börja lära sig Adobe Photoshop; och både studenter, anställda samt forskare är välkomna att gå på den.

8172

Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för moderna språk, Slaviska språk.

Verksamheten började vid andra världskrigets slut. Första språket som det undervisades i var polska. Sedan tillkom ryska och senare tjeckiska. Under en period bedrevs undervisning även i sydslaviska språk. Sedan 2014 ger vi även kurser om Ukraina. Slaviska har 14.3.5 Slaviska språk; 14.3.6 Tyska; använd följande e-postadresser till institutionens: prefekt@moderna.uu.se studievagledare@moderna.uu.se studierektor-g@moderna.uu.se studierektor-f@moderna.uu.se Kontakt.

  1. Magnus nilsson fotograf
  2. U 238

i slaviska språk och statskunskap, Uppsala universitet 1988. Biblioteksutbildning, Åbo Akademi 1991. Fil. mag. i demokratiutveckling, Uppsala   slaviska språk och Öst- och Centraleuropakunskap (Utvärdering av utbildning nen, Uppsala universitet och Institutionen för baltiska studier vid Stockholms. Forskningsintressen. • Rysk historisk och modern språkvetenskap • Jämförande språkvetenskap med fokus på de slaviska språken • Översättningsvetenskap  Vid Uppsala universitet bedrivs undervisning och forskning i ett flertal slaviska språk.

Slaviska språk.

Tora Hedin är docent i slaviska språk, universitetslektor i tjeckiska och ämnesansvarig för tjeckiskan. Hennes forskning spänner mellan semantik, diskursanalys och sociolingvistisk. Hon har undersökt språklig variation i tjeckiska medier och studerat tjeckisk politisk diskurs ur olika perspektiv i mediala texter från 1940-talet fram till idag.

Biblioteksutbildning, Åbo Akademi 1991. Fil. mag. i demokratiutveckling, Uppsala   slaviska språk och Öst- och Centraleuropakunskap (Utvärdering av utbildning nen, Uppsala universitet och Institutionen för baltiska studier vid Stockholms.

Slaviska språk uu

Samhället blir allt mer internationellt och nya världsomspännande kommunikationssätt uppstår hela tiden. Det ställer krav på människor med kunskaper inom kommunikation och media. Det ställer också krav på språkkunskaper, vid Uppsala universitet hittar du det bredaste utbudet av språkutbildningar.

Karine Åkerman Sarkisian holds a PhD in Slavonic Languages and is Senior Lecturer in Russian at the Department of Modern Languages at Uppsala University. She also holds a MA in Romance Languages. Her research on medieval translations of Byzantine hagiography into Old Church Slavonic has ranged from traditional text criticism to the analysis of the phenomenon of early translation practice. Professor at Department of Modern Languages, Slavic Languages Anna.Packalen@moderna.uu.se +4618-471 1296 A general degree must always include a main field of study and a Bachelor's degree must also include at least one minor field of study.

Slaviska språk uu

I slaviska seminariet framträder såväl institutionens egna forskare och doktorander som inbjudna gästföreläsare. Ordinarie seminarietid är måndagar kl 14.15-15.45, men även andra tider kan förekomma. Forskarutbildningen vid institutionen är indelad i fyra områden: finsk-ugriska språk, romanska språk, slaviska språk och tyska.
Roger fjellström

Slaviska språk uu

Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.

E-post: julie.hansen [AT-tecken] moderna.uu.se Telefon: 018-471 1327 Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L Postadress: Box 636 751 26 UPPSALA Slaviska språk För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i slaviska språk krävs, för både språkvetenskaplig och litterär gren, att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i ryska, polska, bulgariska eller serbiska/kroatiska/bosniska och minst 30 högskolepoäng i ett annat slaviskt språk, eller motsvarande enligt äldre bestämmelser. professor slaviska språk vid Institutionen för moderna språk, Slaviska språk. E-post: Jussi.Nuorluoto [AT-tecken] moderna.uu.se Telefon: 018-471 1311 Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L Postadress: Box 636 751 26 UPPSALA Samhället blir allt mer internationellt och nya världsomspännande kommunikationssätt uppstår hela tiden. Det ställer krav på människor med kunskaper inom kommunikation och media.
Skatt procent usa
Kursplan för De slaviska standardspråkens historia - Uppsala universitet. Uppsala universitet Utbildning Kurser och program. Selma. Kursplan för De slaviska standardspråkens This page in English. Lyssna. Välja utbildning. Kurser och program. Anmälan och antagning.

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska © Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, Växel telefon: 08-16 20 00 Om webbplatsen Lediga jobb För de slaviska språken har institutionen en seminarieserie där både språk-, litteratur- och kulturvetenskapliga teman behandlas. I slaviska seminariet framträder såväl institutionens egna forskare och doktorander som inbjudna gästföreläsare.


Öbacka vårdcentral

i slavisk språkvetenskap eller litteraturvetenskap med höga krav på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt. Under kursens gång ska studenten uppnå följande: - god förtrogenhet med och kritisk överblick över ett ämnesområde - god förmåga till teoretisk och metodisk reflexion

Stängd för sen anmälan.