Registrering av myndigheter SCB är objektregistrerande myndighet för offentliga sektorn och fastställer därmed organisationsnummer för: • Statliga myndigheter, Juridisk Form 81 • Regionala statliga myndigheter, Juridisk Form 89 • Kommuner, Juridisk Form 82 • Landsting, Juridisk Form 84

7848

The Japan International Cooperation Agency (JICA): Japans biståndsorganisation. Sveriges Ambassad i Japan · Legal Matters | Accessibility | Privacy Policy.

Gratis årsredovisning. Se hela listan på svensktvatten.se Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. Offentligsektor.nu Det finns fler än 350 statliga myndigheter i Sverige. Det är myndigheterna som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.

  1. It laboratory
  2. Kristdemokraterna ideologi
  3. Synoptik täby c
  4. Am kort truck

Vetenskapsrådet leder ett  Justitiekanslern är en myndighet under regeringen som bl.a. har tillsyn över myndigheter, reglerar skadeståndskrav mot staten och är åklagare i tryck- och  MFoF är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och Vi arbetar också för att adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt  I Sverige är det inte så. Detta brukar kallas att vi har förbud mot ministerstyre. Regeringen ansvarar för vem som ska bli chef för en myndighet. Myndighetens chef heter generaldirektör.

Vattenförvaltning i Sverige. Vattenförvaltning är ett samlingsord för det arbete som görs med vatten av svenska myndigheter och kommuner.

De myndigheter som ingår i myndighetsgruppen visas då i en tabell. Tabellen visar från början de fem första myndigheter för den valda myndighetsgruppen. Du kan välja att visa olika antal myndigheter i tabellen genom antalsvalen i den nerfällbara listan. Du kan också välja att se de olika myndigheterna genom valen Föregående och Nästa.

Dela och bädda in Stäng. Statliga förvaltningsmyndigheter (249 st) Myndigheter under riksdagen (5 st) Statliga affärsverk (3 st) AP-fonder (6 st) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83 st) Svenska utlandsmyndigheter (112 st) Myndighetsregistret.com underhålls och driftas av Swapi AB. Sveriges myndigheter utgörs av regeringen, domstolarna och förvaltningsmyndigheterna.

Myndigheter sverige

Många statliga myndigheter, vid sidan av universitet, högskolor och forskningsråd, finansierar och bedriver forskning och utveckling (FoU). Syftet är att bidra till utveckling vid myndigheten i fråga, eller inom den sektor myndigheten verkar.

Förutom en årlig avgift innebär medlemskap i sådana banker att Sverige är skyldiga att bidra med ytterligare pengar om institutet råkar i trångmål, så kallat  samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige. Myndigheten fördelar också ekonomiska bidrag och ansvarar för frågor om trossamfundens  Flera myndigheter i Sverige publicerar svensk ekonomisk och finansiell statistik, se länkar nedan. Webbplats för polisen i Sverige.

Myndigheter sverige

Migrationsverket prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare. Läs mer på Migrationsverkets webbplats. Vad gör Arbetsförmedlingen? Efterlevandepension - ekonomiskt stöd. När en nära anhörig dör kan du som närstående få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställningspension och änkepension. De myndigheter som ingår i myndighetsgruppen visas då i en tabell.
Parkskolan bodafors kontakt

Myndigheter sverige

Det har Jämställdhetsmyndigheten generaldirektör, Lena Ag, nu gjort. Myndigheten för stöd till trossamfund har i uppdrag att främja en dialog mellan stat och trossamfund samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige. Myndigheten fördelar också ekonomiska bidrag och ansvarar för frågor om trossamfundens roll i krisberedskapen.

The Japan International Cooperation Agency (JICA): Japans biståndsorganisation. Sveriges Ambassad i Japan · Legal Matters | Accessibility | Privacy Policy. Du som är anställd hos våra kundmyndigheter kan skapa ärenden och få svar på frågor i Portalen. Vattenförvaltning i Sverige.
Jämföra bilförsäkringar gratis
Däremot har vissa myndigheter särskilda uppdrag för att motverka korruption eller Transparency International Sverige (TI Sverige) är det svenska kapitlet av  

Samarbetet  Handlingar kan endast bli allmänna handlingar hos en myndighet. Vad som är en myndighet är viktigt att veta vid tillämpningen av offentlighetsprincipen.


Evolution games free

Däremot har vissa myndigheter särskilda uppdrag för att motverka korruption eller Transparency International Sverige (TI Sverige) är det svenska kapitlet av  

Djurskyddsmyndigheten. Energimyndigheten. Exportkreditnämden. Exportrådet.