Gerontologi och geriatrik är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen med samma namn. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Gerontologi och geriatrik får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt.  Eleverna får lära sig om frågeställningar som:Vad händer under människans naturliga åldrande?Vilka sjukdomar är vanliga hos

902

Start studying Gerontologi och geriatrik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

De äldre i samhället har rätt att få den vård och omsorg som de behöver. Personalen behöver förutom att vara kunnig se till helheten och visa respekt för den äldre människan och hennes livserfarenhet. och gerontologi för läkare ska nå avsedd effekt, krävs att landstingen ser över prioriteringen vid inrättande av ST-tjänster. Socialstyrelsens bedöm-ning är att antalet ST-block i hela landet behöver fördubblas för att överhu-vudtaget kunna säkra tillgången till kompetens i geriatrik och gerontologi. Geriatrik och gerontologi för sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård. Kunskap om det friska åldrandet liksom kunskap när det gäller sjukdomar under åldrandet är av största vikt för att säkerställa god vård och omsorg av äldre. Gerontologi är läran om den friska ålderdomen och har större betoning på psykologiska, sociologiska och samhällsvetenskapliga liksom humanistiska aspekter än geriatriken, som är den medicinska specialiteten rörande hälsa hos gamla människor.

  1. Får halvsyskon som är 15 och 19 år ha frivilligt sex
  2. Sveriges befolkning 1980
  3. Golfers 2021
  4. Charlie kuylenstierna död
  5. Vad är sant om fordon med lgf-skylt_
  6. Fotbollsjournalist alva nilsson
  7. Svenska stengruppen

Åldrandet. Kronologisk ålder. Numeriskt mått. Biologisk ålder. Gerontologi och geriatrik för GY 2011!- För båda kurserna i ämnet Äldres hälsa och livskvalitet och Vård och omsorg vid demenssjukdom.- Innehåller  Gerontologi och geriatrik för GY 2011!

Geriatrik skiljer sig en del från en vanliga vuxen medicinen eftersom att man har väldigt tydligt fokus på de unika behoven som finns hos de äldre människorna. Under utbildningen får du bland annat lära dig.

Gerontologi handlar om människans normala fysiska, psykiska och sociala åldrande, och om de förändringar som åldrandet leder till. Geriatrik handlar om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Ämnet gerontologi och geriatrik handlar om vård och omsorg om äldre utifrån ett helhetsperspektiv på människan.

1 uppl. 2011.

Gerontologi och geriatrik

Tjänster inom: medicin avseende gerontologi och geriatrik, ortopedi, förlossningsvård, kosmetisk gynekologi, kosmetik, aromterapi, laserterapi, kiropraktik, 

De äldre i samhället har rätt att få den vård och omsorg som de behöver. Personalen behöver förutom att vara kunnig se till helheten och visa respekt för den äldre människan och hennes livserfarenhet. och gerontologi för läkare ska nå avsedd effekt, krävs att landstingen ser över prioriteringen vid inrättande av ST-tjänster. Socialstyrelsens bedöm-ning är att antalet ST-block i hela landet behöver fördubblas för att överhu-vudtaget kunna säkra tillgången till kompetens i geriatrik och gerontologi. Geriatrik och gerontologi för sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård. Kunskap om det friska åldrandet liksom kunskap när det gäller sjukdomar under åldrandet är av största vikt för att säkerställa god vård och omsorg av äldre. Gerontologi är läran om den friska ålderdomen och har större betoning på psykologiska, sociologiska och samhällsvetenskapliga liksom humanistiska aspekter än geriatriken, som är den medicinska specialiteten rörande hälsa hos gamla människor.

Gerontologi och geriatrik

- Gerontologi och geriatrik. - Hjärt- och kärlsjukdomar. - Idrottsmedicin. 29 okt 2020 Hur har kunskapen om åldrandet sett ut och vad är nytt inom forskningsområdena gerontologi och geriatrik? Gästar i studion gör forskarna  26 sep 2017 av den befintliga utbildningen inom områdena gerontologi och geriatrik. För att få en bra bild menar UKÄ dock att en sådan kartläggning inte  14 feb 2012 Socialstyrelsen pekar på att det framför allt är inom två ämnen – geriatrik och gerontologi – som yrkesgrupperna behöver förbättra sin  5 Dis 2019 KUALA NERUS – Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) dan Hospital Geriatrik Metropolitan Tokyo-Institut Gerontologi (TMGH-IG), Tokyo,  10 okt 2019 Gymnasieskola Gerontologi och geriatrik. Vi lär oss om hur viktigt det är med fysisk aktivitet för att förebygga ohälsa och få bättre livskvalitet.
Sambolagen hyresratt

Gerontologi och geriatrik

Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och  Risken för sjukdom ökar med ökad ålder, för de flesta sjukdomar exponentiellt. Vad är Gerontologi? Åldrandet.

Köp boken Gerontologi och geriatrik av Wallis Jansson, Britt Almberg (ISBN 9789147103553) hos Adlibris. Med den ökande andelen äldre personer de kommande årtiondena har ämnen som gerontologi och geriatrik fått en allt större betydelse.
BoglindGerontologi handlar om människans normala fysiska, psykiska och sociala åldrande, och om de förändringar som åldrandet leder till. Geriatrik handlar om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Ämnet gerontologi och geriatrik handlar om vård och omsorg om äldre utifrån ett helhetsperspektiv på människan.

Author: Wallis Jansson. Gerontologi är läran om den friska ålderdomen och har större betoning på psykologiska  Pris: 683 kr.


Academicum göteborg

Begreppet "Geriatrik" används i tre olika betydelser: • som kunskapsområdet geriatrik = hälsoproblem som har samband med åldrandet, dvs sjukdomar och skador som motor för olika slags funktionella problem. Här ingår bl.a. kunskaper om sjukdomar/skador hos äldre, integrerad och målstyrd hälsoanalys och behandling/handläggning, förebyggande arbete (riskfaktorer), omvårdnad

Det krävs goda kunskaper i gerontologi och Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre individen utifrån en helhetssyn.