Officersprogrammet vid Försvarshögskolan, som vid flera tillfällen prestigelöst Försvarsmakten vara övertygade om att resultatet av OP blir bättre officerare.

3127

Uppdragsutbildningsprogram för Försvarsmakten i samarbete med Högskolan i Halmstad -Professionsutvecklingen av yngre officerare i armén Författare: Pär Gånfält och Robert Jarl Handledare: Mike Danilovic Examinator: Fawzi Halila Huvudområde: Företagsekonomi med inriktning ledarskap, 15hp Kurskod: FÖ9014 Stockholm 2020-06-10 KANDIDAT

Officersprogrammet Inriktning krigsvetenskap Inom ämnet krigsvetenskap studerar du krig, krigföring och användning av militära medel i alla typer av insatser. Har du frågor om Officersprogrammet? Studievägledarna på Försvarshögskolan hjälper dig reda ut dina funderingar, stora som små. Officerens uppgift är att planera och leda strid. För att planera rätt måste hon förstå effekten av olika sorters vapen. Ibland krävs en stridsvagn, ibland e Behörighetskrav för officersprogrammet.

  1. Ppl cpl
  2. Soka uppgifter fordon
  3. Månadskostnad hus för 2 miljoner

Sedan 1792 har samhällets starkaste ledare utb De som läser på officersprogrammet är dels högskolestudent men också officersaspirant i Försvarsmaktens kadettbataljon. Utbildningen omfattar förmåner som boende, mat, hemresor, kurslitteratur och dagpenning. Eleverna behöver alltså inte ta några studielån. Medelåldern bland de antagna är 24 år och cirka tio procent är kvinnor. Officersprogrammet Ska du boka resa till din prövning för Officersprogrammet? Om du fått ett sms från oss måste du följa de instruktionerna för att boka din resa.

Utbildningen genomförs av Försvarshögskolan och huvuddelen av studierna äger rum på Militärhögskolan Karlberg i Stockholm.

4. 1 Officersprogrammet Med Officersprogrammet avses den akademiska högskoleutbildning om 180 hp.8 som genomförs vid Militärhögskolan Karlberg samt vid Försvarsmaktens fack- och funktionsskolor på uppdrag av Försvarshögskolan.9 Utbildningen i ledarskap vid Officersprogrammet

Att arbeta  FAS är en samling av de flesta kollektivavtal som gäller i Försvarsmakten. I de Förberedande metodutbildning/självständigt arbete inför Högre officersprogram. 15 aug 2019 Försvarsmaktens flygförarutbildning (FFU).

Försvarsmakten officersprogrammet

Som helikopterpilot i Försvarsmaktens Helikopterflottilj kommer du som pilot att flyga något av de två nya toppmoderna helikoptersystemen, HKP 14 och HKP16. De nya antagningskraven för att bli antagen till Officersprogrammet med aviatisk profil är följande: Grundläggande behörighet. Slutbetyg från gymnasiet eller gymnasial vuxenutbildning

– Jag kommer söka till officersprogrammet. Det vore kul att få utvecklas och se hur långt jag kan nå, säger Johanna. Totalt har 24 soldater från alla försvarsgrenar genomfört gruppbefälsutbildningen i Mali. Grundkraven för att söka in till officersprogrammet är att du ska ha genomfört någon slags grundutbildning eller värnplikt. Mer information finner du på Försvarsmaktens hemsida. Under utbildningen så får vi även ett antal förmåner, såsom boende på Karlbersslott, fria måltider och 4500:- varje månad.

Försvarsmakten officersprogrammet

Henrik Wikström Minkastare – ett system för Försvarsmakten? 1 Officersprogrammet 09-12 Mine dispen ser – a system for the Swedish Armed F orces? Abstract: The use of landmines is still seen as an important factor on the battlefield, but its development in … Militära programledningen har nära kontakt med Försvarsmakten som beställningsmottagare av utbildning och stöd. Programledningen för Högre officersprogrammet ansvarar för genomförande, utvärdering och utveckling av Försvarshögskolans Högre officersprogram som under hösten 2018 ersätter Stabsutbildningen och Högre stabsofficersutbildningen. Officersprogrammet - Försvarshögskolan. Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till en officersexamen. Programmet blandar teori med verksamhet av mer praktisk karaktär, som övningar i fält, fysisk träning och truppföring/chefsträning.
Myss login

Försvarsmakten officersprogrammet

Antalet studieplatser på Officersprogrammet fastställs i dialog  på Officersprogrammet på Försvarshögskolan i Stockholm eller så går du Specialistofficersutbildningen på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet. Har du frågor om Officersprogrammet? Studievägledarna på Försvarshögskolan hjälper dig reda ut dina funderingar, stora som små. Helt klart är att Försvarsmaktens behov av officerare som genom gått det treåriga Officersprogrammet är mycket stort. Anledningen är att Försvars makten står inför  Angelica Hammarberg.

Utvecklande ledarskap, militärt ledarskap, Försvarsmakten, Officersprogrammet National Category Other Social Sciences not elsewhere specified Identifiers URN: urn:nbn:se:fhs:diva-3999 OAI: oai:DiVA.org:fhs-3999 DiVA, id: diva2:631792 Subject / course War Studies, Thesis Educational program Officersprogrammet (OP) Därför behövs Militärteknik på Officersprogrammet .
Materiell


Kadetterna gör en radarövning under officersprogrammets år 2. Radarövningen är ett delmoment i kursen Militärteknik. Övningen syftar till att lära kadetterna

Anmälan till Officersprogrammet 2021 är öppen 1 december-31 januari. Försvarsmakten befinner sig i en transformation från ett insatsförsvar till ett invasionsförsvar. Anpassning sker vid Försvarsmaktens samtliga förband och berör all tjänstgörande personal.


Lund university primula webb

Författaren är major och genomför det högre officersprogrammet vid Försvarshögskolan. Foto: David Kristiansen, Försvarsmakten. [1] Eva Hagström Frisell och Krister Pallin (red.), Western Military Capability in Northern Europe 2020 Part I: Collective Defence , (Totalförsvarets forskningsinstitut: Stockholm, 2021).

Det är en treårig  Ansvaret för den treåriga grundläggande officersutbildningen, Officersprogrammet, fördes i samband med detta över från Försvarsmakten till Försvarshögskolan. Vill du bli officer i Försvarsmakten och arbeta med CBRN? Då är det hög tid att ansöka till officersprogrammet nu. Läs mer och ansök via länken. Försvarshögskolan beslutar om särskild behörighet för officersprogrammet. uppfylla de av Försvarsmakten föreskrivna medicinska fordringarna,- uppfylla  21 okt 2020 På uppdrag av Försvarsmakten testar och bedömer myndigheten också Likaså testar och bedömer man sökande till officersprogrammet på  Efter avslutade och godkända studier kan du bli fänrik i Försvarsmakten. Karriär efter officersutbildningen.