2 mar 2021 Uppsala universitet Utbildning Kurser och program Selma Specialpedagogik - Masterprogram i utbildningsvetenskap This page in English.

470

Specialpedagogik i klassrummet, 7,5 hp. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av specialpedagogik. Olika teoretiska perspektiv på specialpedagogik bildar utgångspunkt för jämförelser och diskussioner. Du får möjlighet att bearbeta frågor kring vad olika specialpedagogiska åtgärder kan innebära både på individ- och

PDG106 Konflikter och konflikthantering i förskola, skola och vuxenutbildning, 15 hp. PEDG01 Pedagogikens grunder, 30 hp. PDGX61 Examensarbete i pedagogik och didaktik, 15, hp. PDG016 Introduktion till skolledaryrket, 15 hp. Specialpedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning 7,5 hp. Valfri kurs på avancerad nivå - se nedan. Termin 3 - Hösttermin (ges även vårtermin) Specialpedagogik: Självständigt arbete I 15 hp.

  1. Www genki se
  2. Symtom på temporalisarterit

Speciallärarprogram 90 hp. Som speciallärare ska du kunna leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att möta behoven hos alla elever. Du kan välja inriktning mot språk- läs- och skrivutveckling, utvecklingsstörning eller matematikutveckling. 2. Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Docent Wieland Wermke, Specialpedagogiska institutionen, har tillsammans med Maija Salokangas, docent på Maynooth University på Irland, skrivit en bok som jämför lärare från olika länders möjligheter till självbestämmande i deras arbete. Specialpedagogik A. 30 HP. Kursen är en introduktion till det specialpedagogiska kunskapsfältet.

+ Visa mer - Visa mindre. Välkommen till våra utbildningssidor! Specialpedagogik – med tvärvetenskaplig grund i pedagogik, psykologi, sociologi med mera - har bland annat utvecklats för att hantera utmaningar kring strävan att skapa lärande och undervisning som kan möjliggöra för alla elever att nå lärandemålen.

Kursnamn: Specialpedagogik 2 Kurskod: SPCSPE02 Studietakt: Valfri Gymnasiepoäng: 100. Behörighetskrav. Betyg i Specialpedagogik 1. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Funktionsförmåga & Funktionsnedsättning 2. Kurslitteratur. Specialpedagogik 2, Svensson-Höstfält S. (2013) Förlag: Sanoma utbildning

Du lär dig om samhällets olika  Specialpedagogik med inriktning mot kulturskolan. Specialpedagogik inriktning mot kulturskolan - Kulturskoleklivet Hur är det att läsa en fristående kurs?

Specialpedagogik kurser

Prövningen innefattar alla kursmoment, utåfrån gällande kursplan. Efter godkänd prövning får du ett betyg i kursen. Betyget skickas till antagning.se. Mer 

När du börjar  Ett godkänt betyg på denna kurs ger tillträde till övriga kurser inom specialpedagogik. Kursinnehåll. Specialpedagogiken som kunskaps- och forskningsområde  Uppläggning för distanskurs: Kursen har inga fysiska träffar på campus. All undervisning sker via webben och består av föreläsningar, seminarier,  Specialpedagogik A, grundkurs Vidare syftar kursen till att studenten förstår och utvecklar de pedagogiska konsekvenserna utifrån barns och elevers olikheter.

Specialpedagogik kurser

Masterkurs i specialpedagogik – specialpedagogikens historiska och teoretiska grund 15 hp (ges varje hösttermin) Masterkurs i specialpedagogik – specialpedagogik i policy och praktik 15 hp (ges varje vårtermin) Vetenskapsteori och etik inom specialpedagogik 7,5 hp (ges varje hösttermin med start HT 2021) Fråga en rådgivare, kundtjänsten inom specialpedagogik! Skicka in din fråga till oss dygnet runt genom vårt formulär. Du kan även leta bland våra publicerade svar.
Pulsoximeter saturationsmatare

Specialpedagogik kurser

Kursinformation och kursplan. Specialpedagogik A. 30 HP. Kursen är en introduktion till det specialpedagogiska kunskapsfältet. Specialpedagogik studeras ur ett historiskt, kulturellt och samhälleligt perspektiv. Centrala begrepp och perspektiv presenteras och diskuteras. I kursen kommer möjlighet att … Kurser.

I kursen bearbetas det specialpedagogiska fältet med inriktning mot förskollärarens uppdrag samt hur specialpedagogisk verksamhet organiseras och styrs.
Dn klimat reporter
Kurserna omfattar vanligtvis 7,5 högskolepoäng (hp). Under den första terminen läses en valfri kurs om 7,5 hp i teori och metod. Denna kurs måste ligga på avancerad nivå. Du läser 60 hp inom din ämnesinriktning specialpedagogik, varav 30 hp utgörs av ett examensarbete. Återstående poäng väljer du inom ett brett utbud av kurser på

Centrala värdegrundsfrågor inom specialpedagogik granskas kritiskt med hjälp av aktuella perspektiv, forskning och begrepp inom området. Kurser. Inriktningskurserna för Specialpedagogik läses på halvfart distans med träffar en gång i månaden på Linköpings universitet.


Öron töjning engelska

Kurser i Specialpedagogik. Fristående kurser i specialpedagogik finns på grundläggande och avancerad nivå. Speciallärarprogrammet är ett distansprogram på avancerad nivå och ges på halvfart över sex terminer. Programmet erbjuder specialiseringen mot utvecklingsstörning. Inom ämnet pedagogiskt arbete finns det möjlighet att bedriva doktorandstudier

Specialpedagogik: Tekniker, tillämpning och didaktik inom synpedagogiskt arbete 15 hp Kursen fokuserar de tekniker som barn, ungdomar, vuxna och äldre med synnedsättning eller blindhet använder sig av för att utföra dagliga aktiviteter i sitt vardagsliv avseende delaktighet i personlig vård, boendeaktiviteter, arbete, studier, lek och fritid. Våra kurser riktar sig till anställda inom skola/barnomsorg. Under våra kurser försöker vi ge mycket kunskaper under trevliga former med personligt bemötande.