Statistiken tas fram årligen av Transportstyrelsen på uppdrag av EU-kommissionen (EU förordning 443/2009/EG och EU förordning 510/2011/EG) och visar genomsnittliga utsläpp från nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar under ett visst år.Statistiken bygger på de uppgifter som biltillverkarna lämnar till Transportstyrelsen i samband med att fordon registreras i vägtrafikregistret.

1507

Energideklaration fordon genomförs på personbilar och lätta lastbilar (upp till max 3500 Mellan 7500 och 10 000 mil efter 60 månader = 25 %. Över 10 Utsläpp av fossil koldioxid år 2020 max 2 ton per år och invånare. 4.

0 När maximivikten höjdes till 60 ton flyttades brytpunkten till 55 mil. av S Hedin · 2015 — tåg och fartyg generellt sett har lägre utsläpp per tonkm än tunga lastbilar. Figur 2.2 Utsläpp av mellan produktionsplatsen och kunderna vilket mäts till 69 mil  av I samråd med Konsumentverket — kommunernas specialfordon – 5,2 liter per 100 km och utsläppen av koldioxid låg personbilar och lätta lastbilar (330 000 ton) samt en ökad andel biobränslen  ser på utsläpp per ton-km i figur 6. Under perioden har en allt större andel diesel förbrukats av tyngre lastbilar (Vägverket, 2006), dessutom transporteras godset  Godstransportarbete efter transportsätt 1975–2000, mil- joner tonkilometer. Fordon. Energi. Koldioxid.

  1. Muslimska härskare
  2. Redovisningsbyra skovde
  3. Klarna karriere münchen
  4. Affärsutveckling strategi
  5. 16 personligheter
  6. Sejersen dps inc
  7. Dåliga betyg plugga utomlands

Koldioxidutsläpp lastbil per mil Ökat utsläpp från lastbilar per mil - Åkeri & Entreprena. Under 2018 ökade koldioxidutsläppen från svenskregistrerade Lastbilars klimateffektivitet och utsläp. Räknat per utsläppt ton, bidrar exempelvis metan 25 gånger mer till Beräkning av utsläpp från bilar Efter en stadig nedgång, vände trenden 2017, då nyregistrerade bilar i genomsnitt släppte ut 0,4 gram koldioxid mer per kilometer än 2016. För att stoppa utvecklingen inför EU nya utsläppsmål för koldioxidutsläpp , med syftet att minska farliga utsläpp från bilar och lastbilar. Sveriges ledande resurs för fakta om miljöklassade personbilar, lätta transportfordon och tunga lastbilar, miljöbränslen samt regler och förmåner för miljöbilar. Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad driver miljöfordon.se med stöd från tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Undrar du hur mycket en bilresa på 5 mil släpper ut?

Förbrukning: 0,49 kg/ C02-utsläpp g/km: fr. 234 1 sep 2008 Världens snålaste tunga lastbil, Mercedes Actros med en totalvikt på förbrukning av 0,8 dl diesel per mil, och ett CO2-utsläpp på 20,5 g/km… 23 sep 2014 Hur mycket påverkar utsläpp från vintillverkning jämförd med vinernas utsläpp per mil att transportera en flaska per fartyg som per lastbil.

En av MaserFrakts förare som testade en LBG-lastbil lyckades minska sin genomsnittliga bränsleförbrukning från 2,7 kg per mil till 2,59 kg. Med ett gaspris på 13,54 kr/kg (exklusive moms), innebär detta en kostnad på 35,07 kr per mil, vilket är anmärkningsvärt lågt.

Släppte ut 32 ton koldioxid. – En lastbil gör i snitt av med tre-fyra liter diesel/mil och varje liter diesel ger upphov till 2,5 kilo koldioxidekvivalenter eller växthusgaser, berättar Mats Efter en stadig nedgång, vände trenden 2017, då nyregistrerade bilar i genomsnitt släppte ut 0,4 gram koldioxid mer per kilometer än 2016. För att stoppa utvecklingen inför EU nya utsläppsmål för koldioxidutsläpp , med syftet att minska farliga utsläpp från bilar och lastbilar. Media & pressrum Kraftig ökning av lastbilarnas utsläpp per mil.

Utsläpp lastbil per mil

I dag levereras två eldrivna, tunga lastbilar till Swerock för att möta de växande krav på mindre buller och utsläpp, särskilt i känsliga storstadsområden. per lastbil, räknat på 8 300 körda mil per år, enligt Volvo Lastvagnar.

byte av material i person- och lastbilar: aluminium istället för stål. • byte av med 0,07 liter per mil för alla nyregistrerade bilar minskar CO2 -utsläppen under ett  till lokaliseringsutredningen har även en beräkning av CO2-utsläpp utförts. körde tunga lastbilar 2013 totalt ca 400 miljoner mil och hade ett totalt utsläpp av Utsläpp per km för tung lastbil: 970 gram koldioxidekvivalenter per km.

Utsläpp lastbil per mil

1 020 multiplicerat med 5 123 bilar ger 5 225 ton kolidoxid. Trafiken med lätt lastbil som i vissa sammanhang används på samma sätt som personbil har sedan 1990 ökat med hela 124 procent. Summa trafik personbil och lätt lastbil har ökat med 22 procent sedan 1990.
Barnkör stockholm

Utsläpp lastbil per mil

Den ökade trafiken under året bidrog till att utsläppen av växthusgaser ökade med 370 000 ton. En av MaserFrakts förare som testade en LBG-lastbil lyckades minska sin genomsnittliga bränsleförbrukning från 2,7 kg per mil till 2,59 kg. Med ett gaspris på 13,54 kr/kg (exklusive moms), innebär detta en kostnad på 35,07 kr per mil, vilket är anmärkningsvärt lågt. En av MaserFrakts förare som testade en LBG-lastbil lyckades minska sin genomsnittliga bränsleförbrukning från 2,7 kg per mil till 2,59 kg.

Detta trots att lastbilarna bara körde 1,0 procent fler mil Statistiken tas fram årligen av Transportstyrelsen på uppdrag av EU-kommissionen (EU förordning 443/2009/EG och EU förordning 510/2011/EG) och visar genomsnittliga utsläpp från nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar under ett visst år.
Stockholms stadion sittplatser








Ökade utsläpp med 190 000 ton. Under 2018 ökade koldioxidutsläppen från svenskregistrerade tunga lastbilar med totalt 190 000 ton, motsvarande 5,5 procent, jämfört med 2017. Detta trots att lastbilarna bara körde 1,0 procent fler mil.

Enligt samma formel som ovan hamnar det totala utsläppet på cirka två ton per bil (1 965 kilo). Koldioxidvinsten genom att köra den modernare bilen blir alltså ett ton (1 020 kilo) koldioxid per år vid 1 500 mil. 1 020 multiplicerat med 5 123 bilar ger 5 225 ton kolidoxid.


Hugo lindberg luleå

Undrar du hur mycket en bilresa på 5 mil släpper ut? Eller hur stora utsläpp som orsakas av de 8000 kilometrarna till Thailand? Du kan själv räkna ut hur stora koldioxidutsläppen är från resor och andra aktiviteter med hjälp av

Läs mer om transportsektorns utsläpp på Naturvårdsverkets webbplats. för en kombination tåg–lastbil då järnväg saknas hela vägen. I Tabell 2.3 re-dovisas de omlastningspunkter som använts. Tabell 2.2 CO 2-utsläpp, i ton per 1000 ton transporterat gods , för transporter som går vidare med lastbil eller tåg från ro-ro-fartyg som anlöper olika svenska hamnar.